Turistický akademický klub Praha založený v roce 1963
TAK - dokumenty

TAKové menu
Historie akcí
  TAKy se podívejte
  TAKy napište
  TAKové fórum
  e-mail

  TAKová Valná hromada 2005-01-28

Příloha č. 3 Poradníku únor 2005

TAKová Valná hromada 2005-01-28
#
Zprávu o činnosti přednesl Pepa Brzák, načež byl Pepa Havránek vyzván, aby
zhodnotil tábory v Keblanech. Pepa se zahleděl do duchem mladého auditoria
a začal vypočívat, čí že vnoučkové - druhá to generace Ďáblíků do Keblan
jezdí... (bližší např. http://www.quick.cz/dablici).
Michal Borges přednesl Lenčinu Zprávu o CYKLOakcích. Činnost horooddílu
přiblížil Hasič. Mezi jmény známých tahounů se opět objevila stále mladá
Olina Jindrová oceněná za Počin roku.
#
Plán činnosti představil Ivan Fridrich. V roce 2005 nás čeká
Spanilka, Shnilka, Nora (24.-28.2.), 34. Bál, Zahájení CYCLO (16.4.),
Stezka ...a 1/2 (6.-8.5.), Cesta tam (28.-29.5. nebo 4.-6.6.), 28. LPH,
Vítání léta (21.6.), CYCLO v Maďarsku, Tábory (Ďáblíci, Vlci a Beraní),
Přechod Alp, 27. Lesní hry (Saturnin), 47. Stezka "Zbojnická" (28.9.-2.10),
Zakončení CYCLO (15.-16.10.), (trasoví) Mikulášové, Harfa.
#
Jana Stádníková podala zprávu o hospodaření. Byli jsme (plánovaně) lehce
minusoví, zejména díky dotované pěkné akci "Cesta jenom tam...".
Největší zisk byl ze Stezky - ca 14 kKč.
Mirek Dvořák ve Zprávě revizní komise konstaval, že nebyly nalezeny žádné
nedostatky. Oproti minulosti se letos nestalo, že by nějaká akce nebyla
řádně vyúčtována.
#
Věcnými dárky byli odměněni
- Jana Vorlová za péči o TAKové webové stránky a o jejich rozvoj
- Petr Řezák Řehák za správu databáze členů a za opětovné vydávání adresáře
(BTW aktualizované vydání 2005 je opět v prodeji za 30Kč)
#
Po poněkud zdlouhavějším přepočítávání hlasovacích lístků byly do Rady
zvoleni:
Pepa Brzák (staronový majitel), Láďa Hlavatý, Ivan Fridrich, Honza Maňák,
Soňa Vašicová a Jirka Valda ml.
#
Členské příspěvky i penále zůstaly nezměněny.
Načež se přihlásil Tonda Rosický a dotázal se, kolik bude vlastně platit,
ale že mu je to vlastně jedno, když chce být opět členem. Jeho rozhodnutí
bylo kvitováno všeobecným souhlasem, přičemž navrhováno, aby mu byl vstupní
poplatek odpuštěn.
#
Sobotního výletu se účastnilo asi 15 lidí. účastnilo asi 15 lidí.

« nahoru

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz