Turistický akademický klub Praha založený v roce 1963
TAK - dokumenty

TAKové menu
Historie akcí
  TAKy se podívejte
  TAKy napište
  TAKové fórum
  e-mail

  USNESENÍ z Valné hromady TURISTICKÉHO AKADEMICKÉHO KLUBU konané dne 9.2.2007 v restauraci „Na Kopečku“ v Praze 4 - Dolních Břežanech

Příloha poradníku: březen 2007

Přítomno bylo 71 členů s hlasovacím právem podle prezenční listiny, tj. více než 1/4 všech členů.

1. Valná hromada schvaluje
    a) Zprávu o činnosti klubu v r. 2006 včetně zprávy o činnosti Táborů, Cyklo a Horo oddílu
    b) Plán činnosti klubu na rok 2007 a pověřuje Radu jeho průběžným doplňováním
    c) Zprávu o hospodaření klubu v r. 2006
    d) Zprávu revizní komise

2. Valná hromada schvaluje většinou hlasů
    a) Navrženou výši členských příspěvků:
                200 Kč jednotlivý člen starší 18 let
                80 Kč jednotlivý člen do 18 let
    b) Poslední termín řádného zaplacení členských příspěvků je červencová schůze. Členské příspěvky je možné zaplatit i po tomto termínu s tím, že k uvedeným částkám bude připočteno penále v následující výši:
                do zářijové schůze 20 Kč
                do říjnové schůze 40 Kč
                do listopadové schůze 60 Kč
                do prosincové schůze 80 Kč
                do následující výroční valné hromady 100 Kč
                Nevyrovná-li člen dlužnou částku do termínu výroční valné hromady, bude mu ukončeno členství.
    c) Vstupní poplatek 50,- Kč pro nové členy a 300,- Kč pro ty nové členy, kteří již byli členy TAKu, ale členství jim zaniklo pro neplacení příspěvků

3. Valná hromada děkuje
    Veronice Jiravové za podnikavost a elán, se kterým realizuje všechny své nápady pro TAK.
    Láďovi Hlavatému za odvedenou práci pro TAK.
    Pepovi Brzákovi za odvedenou práci pro TAK v průběhu 12-letého majitelování a za organizování Půltých stezek

4. Valná hromada
    a) schvaluje novou Radu TAKu ve složení (v závorce počet hlasů)
        1. Petr Jirava (59) předseda alias majitel (49)
        2. Soňa Vašicová (57)
        3. Honza Maňák (51)
        4. Jirka Valda jr. (51)
        5. Lenka Borgesová (45)
        6. Karel Obdržálek (39)
    b) schvaluje novou Revizní komisi ve složení
        1. Mirek Dvořák
        2. Jarmila Ledvinvá
        3. Hanka Kotschová

5. Valná hromada ukládá Radě TAKu:
    a) uložit všem účtovatelům akcí, aby před konečným vyúčtováním akce konzultovali úplnost dokladů s účetní TAKu a aby bezvýhradně akceptovali její požadavky na doplnění náležitostí vyúčtování
    b) aby ty členy TAKu, kteří nemají zaplacené příspěvky, na tuto okolnost upozornila v červencovém a listopadovém Poradníku

Jan Maňák

« nahoru

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz