Turistický akademický klub Praha založený v roce 1963
TAK - dokumenty

TAKové menu
Historie akcí
  TAKy se podívejte
  TAKy napište
  TAKové fórum
  e-mail

  55. Stezka - Krkonoše - 26. - 29.9.2013

 • Pořádá Trasa Pět
 • Tabu noclehy... - ke stažení v pdf...
 • Zakončení v neděli 29.9.2013 začíná ve 12:30 hodin na louce pod  Smejkalovou boudou  (50°38'23.504"N, 15°34'44.122"E) cca 4k m od žel. st. Vrchlabí 
 • Mapa trasy ze zakončení na nádraží do Vrchlabí

 • Krakonošův rodný list
 • Přihláška pro jednotlivce v pdf 257 kB, v doc 1452 kB
 • Trasová přihláška v xls se vzorcem
 • Vlak - jízdní řád zvláštního vlaku
 • Vlak - vlaková sestava
 • Pokyny pro šéfy Tras
 • Fotoalbum
 • Popis Stezky od Tras 1, 4, 14, 17, 20 a 26 v Poradníku 102013
 • 55. Stezka - plakát
  Za organisační výbor 5. trasy zdravím šéfy všech mně známých tras
  a přikládám důležité informace k 55.Stezce.
  Nyní můžete zahájit další etapu prací - sbírat přihlášky na trasách,
  věříme, že jsme vám dali dostatek času.
  Vyhlašujeme uzávěrku k nedělnímu večeru 1.září.
  Preferujeme zásadně bezhotovostní platby!!! Prosíme, neberte to na lehkou váhu!
  Přesto ve výjimečných, ale opravdu výjimečných případech vám vyjdeme vstříc a převzetí trasové přihlášky i s penězi můžete domluvit s P. Němcem (732277910).
  Storna budou možná na Radě cca v polovině září.
  Žádáme vás, abyste na Trasách doporučovali zpáteční vlak, abychom se nedostali po finanční stránce do potíží. Snažili jsme se stanovit přihláškovné jak jen bylo možno nejnižší tak, aby peníze nebyly tou zásadní překážkou k hojné účasti na Stezce.
  Dokument k trasové soutěži je tedy váš úkol, šéfové! Vše potřebné mějte na zakončení s sebou!
  Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti, obraťte se s důvěrou na Petra Němce, nebo na Toma Charváta. Všechny potřebné materiály a formuláře jsou od června umístěné na TAKovém webu, aby si členstvo a stezkaři početli (některé buňky formuláře trasové přihlášky jsou zamčené).
  Hodně zdaru ve vaší nelehké práci!
  Petr Němec


  Pro všechny účastníky Stezky doporučujeme k pozornosti následující odkazy:
  - http://www.krnap.cz/zakonna-omezeni/
  - http://www.krnap.cz/navstevni-rad-krnap/
  Neb Stezka jest oficielní klubovou akcí, takže bylo by dobře aspoň nahlédnout do odkazů a lidem aspoň stručně připomenout,  že volnější časy dávných Stezek v Krkonoších jsou pryč; toho by si účastníci na trasách měli být vědomi, aby se klub nedostal event. a zbytečně do konfliktu s KRNAPem.
  Za organizátory Petr Němec.

  Krkonošské mapy
      Existuje řada krkonošských map různých měřítek a výřezů – velmi dobrých, použitelných i nepříliš podařených pokusů. Avšak to, čeho jsme byli v produkci map svědky v 2012, dosud nemá obdoby. Nejprve byl už 2011 oboustrannou mapou fy ROSY Krkonoše 1:25 000 od západu k východu vyřešen letitý problém, zda mít v batohu jednu mapu „padesátkovou“ nebo dvě podrobné (nechcete-li vláčet atlas); o nestandardní řešení se v témže roce pokusilo vydavatelství Kartum mapou Krkonoše 1:35 000, mapa pro volný čas s kompromisním měřítkem a přesahem tří sloupců mapy na zadní stranu. A zlínský SHOCart vyšel na trh s dalším neobvyklým měřítkem (a tím i pokrytím širšího území) u oboustranné turistické mapy Krkonoše 1:40 000.
       A co 2012? Zůstaneme-li u neobvyklých měřítek, pak kartografická firma Uher-Mapy (fa Kartum) pro vydavatele a distributora Eurokart připravila zajímavé mapové dílo pro aktivní návštěvníky hor Krkonoše 1:37 500, turistická mapa + 30 výletů s třicítkou výřezových map, profilů a popisů tras pro pěší, cyklistické a lyžařské výlety na zadní straně. A pak přišlo největší překvapení sezony v podobě map vydavatele Krkonoším geograficky nejbližšího – jičínské Kartografie HP, s.r.o. Na vydání mapy Krkonoše západ – pomezí Jizerských hor 1:25 000 by nebylo nic zvláštního (toto měřítko již zevšednělo), kdyby to nebyla první takto podrobná krkonošská mapa, u níž bylo užito stínování reliéfu, umožňující mnohem lépe si představit tvar terénu. To hlavní ale přišlo poté, co v létě začala vycházet superpodrobná série map v měřítku 1:17 500! Postupně byly vytištěny oboustranné mapy Krkonoše západ (Od Jizerky k Medvědínu), Krkonoše střed (Od pramene Labe ke Sněžce) a v listopadu Krkonoše východ (Od Špindlerovky na Rýchory), které kromě podrobného měřítka přinesly i nové velmi přesné vymapování (též za pomoci ortofotografií) skalního reliéfu krkonošských karů nebo skupin rozptýlené zeleně na lučních enklávách a v intravilánech obcí. Jistou daní za podrobnost map je absence nižších poloh a podhůří na spodním konci listu, výhodou velmi skladný formát ve složeném stavu (18/11,5 cm). Vyústěním této série pak je formátově větší (98/68 cm) mapa Krkonošské hřebeny 1:17 500, viz obrázek obálky, jejíž vymezení překrývá tři výše uvedené mapy (tedy od osady Orle v Jizerkách po Rýchorskou boudu). Na obou stranách je díky širšímu překryvu Špindlerova bouda jako výchozí místo do západních i východních Krkonoš. Tato mapa měla vyjít na počátku prosince.
       Možná jako odezvu na tento novátorský počin lze brát vydání ještě podrobnější turistické mapy středních Krkonoš Špindlerův Mlýn a okolí 1:15000 (s plánem města 1 : 7 500) od mělnického nakladatelství ROSY, která pokrývá slušně velké území od Sněžných jam po Labskou soutěsku a Luční boudu, což je celý veliký katastr Špindlerova Mlýna. Také přebarvení titulní strany z tradiční modré na výraznou červenou (i u letošního dotisku oboustranné „pětadvacítky“) nebude náhodné.

   

  « nahoru

  design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz