Turistický akademický klub Praha založený v roce 1963
TAK - dokumenty

TAKové menu
Historie akcí
  TAKy se podívejte
  TAKy napište
  TAKové fórum
  e-mail

  57. STEZKA - Plzeň sever – 24.–28. 9. 2015, zakončení 28. 9. Velká louka, Plasy

Informace k Zakončení a vlaku

 • Na Velké louce u kláštera Plasy v pondělí dne 28. 9. 2015
  • kiosky otevřeny od 12:00 h
  • zakončení začne ve 13.15 h.
  • ukončí se úklidem od 16 h.
  • do areálu je zákaz vjezdu auty, nutno použít parkoviště v Plasích.
 • Program Zakončení
  • rytíř vtipného jména
  • trasová soutěž – 6 jedinců, dle pořadatelů jim bude stačit jedna ruka
  • Myš Stezky – důstojná i ochotná, pravá středověká žena
  • Král vzejde z předchozích soutěží
  • podrobnosti v pokynech
 • Zpáteční vlak
  • Zvláštní vlak bude odjíždět v 18 hodin z nádraží Plasy přes Plzeň, Rokycany, Kařez, Hořovice, Zdice, Beroun, Prahu-Smíchov (21,20) na hlavní nádraží (21,30).
  • V nám známé soupravě historických vozů bude letos jedna změna. Místo 1 vozu Balm (to je ten červenobílý rozdělený na třetiny s uličkou uprostřed) bude zařazen 1 klasický vůz s kupé. Bude určen přednostně pro lidi toužící si odpočinout a prožít cestu v klidu. Pořadatelé důrazně prosí o sdělení počtu toužících.
  • Z areálu zakončení na nádraží je to podle mapy podél Střely 1,4 km. Pivovar je naštěstí na druhém břehu.
  • Plasy   18:00  
   Kaznějov   18:05  
   Horní Bříza 18:20 18:23 x 1182
   Třemošná u Plz. 18:32 18:33 x 7608
   Plzeň hl.n. 18:50 19:11 za 779, před 7837
   Chrást u Plzně      
   Rokycany 19:37 19:40  
   Kařez 19:55 20:00  
   Hořovice 20:10 20:15  
   Zdice 20:25 20:27  
   Beroun 20:37 20:45 přivěšení 141
   Praha Smíchov 21:20 21:22  
   Praha hl.n. 21:30    

Informace k přihlášce

 • Vložné včetně jízdného – TAK 350 Kč, neTAK 400 Kč.
 • Vložné bez jízdného – TAK 250 Kč, neTAK 300 Kč.
 • Po 7. září budou ještě možné dodatečné přihlášky a storna na Velké Radě dne 21.9., ale již s poplatkem 50 Kč (tj. dodatečná přihláška +50 Kč, stornovací polatek 50 Kč).
 • Odesláním vyplněného formuláře přihlášky udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetím osobám a jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu Turistického Akademického Klubu.
 • Beru na vědomí přiložené „Všeobecné informace pro účastníky 57. Stezky“.
 • Každý se účastní 57. Stezky na vlastní nebezpečí a případné potíže musí vyřešit vlastními silami a prostředky
 • Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků. Ze zaplaceného vložného ani z účasti na akci žádné zvláštní pojištění účastníkovi nevyplývá.
 • Prohlašuji, že budu respektovat pokyny vedoucího trasy a pořadatelů Stezky a budu se řídit platnými právními předpisy a zásadami ochrany přírody.

Všeobecké informace pro účastníky 57. Stezky

 • Stezka je několikadenní pěší (cyklistické) putování podle trasových propozic.
 • Pokud přijedete autem, zanechte ho, prosím, na jednom místě a choďte pěšky. Parkoviště v Plasech není u Velké louky, jsou vyznačena v mapě a v mapce u přihlášky.
 • Podrobnější informace dostanete u vedoucích Tras a v trasových informačních materiálech.
 • Na zpáteční cestu z Plas do Prahy bude vypraven zvláštní stezkový vlak.
 • Ve zvláštním vlaku neplatí jízdenky zakoupené v pokladnách ČD ani žádné slevy jízdného.
 • Účastníci, kteří pojedou zvláštním vlakem, musí zaplatit se zápisným i jízdné.
 • Sraz účastníků na slavnostní zakončení Stezky bude na Velké louce u kláštera Plasy v pondělí dne 28. 9. 2015 ve 13:15 hodin. Buďte prosím ohleduplní k pořadatelům i k ostatním účastníkům a přijďte včas. Zakončení se koná za každého počasí.
 • Zdravotní zabezpečení akce je zajištěno primárně zdravotnickou záchrannou službou, tel. 155, případně rychlou lékařskou pomocí Kralovice, tel. 373 349 009. Zdravotní služba na místě akce bude omezena na ošetření drobných poranění a konzultace s případným voláním RZP.
 • Přihlášku a vložné odevzdejte vedoucím příslušných tras do konce srpna. Vedoucí tras převedou peníze na účet TAKu nejpozději 2. 9. 2015 a souhrnné trasové přihlášky předají (nejlépe e-mailem) do zářijové schůze TAKu dne 7. 9. 2015.
 • Storno a dodatečné přihlášky jsou možné prostřednictvím vedoucího trasy do 21. 9. 2015 s poplatkem 50 Kč. Po tomto datu se vložné nevrací.

Ivan Fridrich – ivan.fridrich(at)post.cz
Frank Vitha – f-vitha(at)volny.cz

pozvánka na Stezku

« nahoru

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz