Turistický akademický klub Praha založený v roce 1963
TAK - dokumenty

TAKové menu
Historie akcí
  TAKy se podívejte
  TAKy napište
  TAKové fórum
  e-mail

  58. STEZKA – Krajem českých klasiků – 5.–8. 5. 2016

Instrukce k zakončení

Místo zakončení
Areál Dlouhé Záhony v Úpici se nachází v lesoparku severovýchodně od   města ve svahu nad řekou Úpou. Pěší přístupové cesty od řeky Úpy budou označeny fáborky.  V areálu se nachází restaurace a budou otevřeny i další stánky, kde bude možno zakoupit jednoduchá jídla a pití. Nebojte se proto dorazit včas.

Přistup pro automobilisty
je nenápadnou šikmo stoupající silničkou odbočující ze silnice  I/14 asi 400 m od centra města směrem na Náchod. Po cca 100 m je třeba odbočit co nejvíce vlevo (téměř o 180°) na úzkou komunikaci, která po opuštění obydlené zóny vede do lesoparku k areálu zakončení. Parkování je možné na travnaté ploše i na hřišti s umělým povrchem.

Přistup od vlaku
Doporučujeme cestu po modré značce z Malých Svatoňovic směrem na Úpici. (Bez záruky – určeno pouze z mapy.)   Kdo si chce ušetřit trochu délky a převýšení odbočí  na okraji lesa nad Úpicí vlevo a dostane se přímo k areálu. Cesta by odtud měla být značena fáborky.
Přístupové cesty jsou vyznačeny tenkou červenou čarou v přiložených mapkách.

Program zakončení

Zakončení bude zahájeno v 13:00 hod. Po krátkém uvítání, organizačních pokynech a kulturní vložce  předvedené pořadatelskou trasou, proběhnou tradiční soutěže.
Soutěž o rytíře trasy se vypouští.

Trasová soutěž
Úkolem trasy je předvést či přednést variaci na dílo některého klasika české literatury. Počet vystupujících i forma prezentace je libovolná (báseň, píseň, „umělecký“  text, scénka, živý obraz atd.). Nechte se unést svou fantazií. Před vystoupením sdělí účinkující, ze kterého díla vychází.
Délka prezentace je omezena na max. 1 minutu.
Předem se omlouváme, že budeme muset přísně dbát na dodržení časového limitu i na maximální zkrácení časových mezer mezi jednotlivými vystoupeními. Počítejte prosím s tím, že v době vystoupení předchozí trasy, musí být připraveny ke svému vystoupení i dvě následující trasy

Soutěž o krále Stezky
Adept na krále Stezky musí být zásadně mužského pohlaví. Svým zjevem musí co nejdokonaleji ztělesňovat postavu Babičky ze známého díla Boženy Němcové. Na podiu ho čeká fyzicky nenáročná soutěž, jejíž pravidla není potřeba sdělovat předem.

Soutěž o myš Stezky
I soutěž o myš je inspirována nejznámější knihou Boženy Němcové. Adeptky musí být ženského pohlaví a svým zjevem musí co nejdokonaleji ztělesňovat postavu Viktorky. I jejich soutěž nebude fyzicky ani intelektuálně (jak jinak u Viktorky) náročná.

Předpokládáme, že po skončení soutěží zbude prostor na volné hraní, během něhož se jednotlivé trasy budou postupně přesouvat k autobusům, jedoucím na nádraží.

Doprava na nádraží
Protože nádraží v Malých Svatoňovicích, odkud bude vypraven zvláštní vlak, je cca 4,5 km vzdáleno, jsou objednány 3 autobusy, které se cca 3x otočí po trase Úpice- Malé Svatoňovice a zpět. Cesta busem trvá cca 7 min. Trasa ke stanovišti autobusů (cca 4 min.) bude vyznačena oranžovými fáborky. Přeprava proběhne v době  15:30 -16:45. Rozpis určených časů, kdy se určitá trasa má dostavit k autobusu bude vyvěšen v areálu a oznamován rozhlasem. Prosíme trasy o ukázněnost a dodržení určených časů.
Na nádraží bude již v době příjezdů prvních autobusů přistaven náš zvláštní vlak a jeho bufetový a jídelní vůz bude připraven poskytnout stezkařům občerstvení. V přednádražním prostoru je možno hraním (případným tancem) příjemně strávit dobu do odjezdu vlaku. Ten je plánován na 17:10.

« nahoru

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz