Turistický akademický klub Praha založený v roce 1963
TAK - dokumenty

TAKové menu
Historie akcí
  TAKy se podívejte
  TAKy napište
  TAKové fórum
  e-mail

  59. STEZKA – Železné hory 27. 9. – 1. 10. 2017

Instrukce k zakončení

Místo zakončení
Sportovní areál Města Třemošnice.

11: 00 hod OTEVŘEN CATERING
Připravili jsme pro vás na zakončení pestrou nabídku občerstvení, která určitě vyhoví všem. Všichni přihlášení dostanou od šéfa trasy poukázku na odběr stravy v hodnotě 50 Kč. Garantujeme, že v nabídce bude jedno teplé jídlo v této ceně. Točit se bude Ferdinand 11°.

13:00 hod ZAHÁJENÍ ZAKONČENÍ
Zahájení zakončení proběhne standardně – úvodním slovem majitele TAKu.
Pak bude změna: soutěže o Krále a Myš se konat nebudou. Hlavní bude Trasová soutěţ.

Po příchodu do areálu (a odložení bagáže na řádně označeném BAGÁŢIŠTI) se Trasa v místnosti označené REGISTRACE (v útrobách tribuny) zaregistruje k trasové soutěži a obdrží SOUTĚŢNÍ PRůKAZ.

V místnosti Registrace bude zároveň soutěţní stanoviště č. 5, kde Trasa obdrží úkoly k řešení. Na jejich řešení bude mít čas po celou dobu, po kterou bude soutěžit. Výsledky Trasa odevzdá společně se soutěžním průkazem po dokončení soutěží.
Na atletickém oválu stadionu budou vyznačena stanoviště č. 1 – 2 – 3 – 4 a 6, na každém stanovišti bude probíhat jedna soutěž. Výsledky zapíše organizátor do Soutěžního průkazu. Není nutné začínat od stanoviště č. 1. Na každou soutěž může Trasa vyslat jiné soutěžící, ale nemůže soutěžit současně na více stanovištích, protože Trasa má jeden soutěžní průkaz. Pravidla soutěží šéfové tras dostali předem a budou k nahlédnutí i na každém stanovišti.

Rozhodli jsme se pro přiměřeně sportovně-přemýšlivý formát zakončení, aby se mohlo zapojit co nejvíce členů z každé Trasy.
Spojovacím motivem soutěţí je ŢELEZO a vše, co s ţelezem nějak souvisí.
Po ukončení soutěží a odevzdání soutěžních průkazů čeká na Trasy ještě jedna, finálová soutěţ o ŢELEZNOU TRASU. První tři trasy dostanou hodnotné ceny. Současně bude k dispozici dalších 17 cen, které si budou trasy vybírat postupně od první umístěné, až do sedmnácté umístěné.

Soutěže, včetně té finálové, budou probíhat ve svěžím tempu, takže bude dost času na občerstvení, pokec s kamarády, hraní, zpěvy, tance.

17:20 hod ODJEZD STEZKOVÉHO VLAKU ZE STANICE TŘEMOŠNICE
Jízdní řád:

Stanice Příjezd Odjezd
Třemošnice 17:20
Ronov 17:30 17:35
Žleby 17:50 18:00
Skovice 18:05
Čáslav místní nádr. 18:15
Čáslav hl.n. 18:45
Kutná Hora 19:00 19:30
Kolín 19:45 20:00
Praha - Libeň 21:00 21:02
Praha hl. n. 21:15

Účastníci přepravy jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a řídit se pokyny organizátorů.
Celá vlaková souprava je nekuřácká. Na přechodových můstcích mezi vozy se za jízdy nesmí cestující zdržovat (nebezpečí úrazu) – můstky slouží pouze k průchodu.
Vyšší bezpečnostní riziko - při dělení soupravy před žst. Žleby, posunu ve Žlebech a přestavování soupravy v Čáslavi z žst. Čáslav místní nádraží na Čáslav hlavní nádraží z bezpečnostních důvodů nebude nikdo moci vystoupit!!!

PŘIJĎTE V HOJNÉM POČTU!!!
POBAVÍTE SE!!!
NÁŠ CATERING VÁM URČITĚ VYHOVÍ!!!
TĚŠÍ SE NA VÁS TRASA 17

 

« nahoru

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz