Turistický akademický klub založený v roce 1963

 

PORADNÍK květen 2005

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha
IČ: 00199214
Adresa : pošt.př.398, 111 20 Praha 1
Klubovna : Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město
Poradník: Petr Havránek, Prostřední 20, 141 00 Praha 4
e- mail: ekonzult.hav@seznam.cz

  TAKová schůze:
  V pondělí 2.května v posluchárně č. 136, Technická 4, Praha 6 – Dejvice
  Zprávy z rady:
  Radní navštívili cíl Cesty jenom tam a vybrali tábořiště.
  Vzhledem ke skutečnosti, že vítězný návrh tj. můstek v Keblanech padl, je nutno s navrhovateli znovu projednat další podané návrhy na objekty, které by byly cílem sbírky
  „Za větší slávu TAKu“ a do úvahy tedy připadají následující:
  Kaplička na Benecku ( navrhovatel P. Němec)
  Rozhledna na Studeném vrchu ( P. Stulík)
  Dvojnávrh:
  Altán na turistické akce ( J. Valda) + Úprava pramene Sázavy ( I. Prokešová)
  Stalo se:
  Zpráva o weekendu Mezi koly.
  Stane se:
  20. Půltá stezka – 5.-8. května tj. odjezd ve čtvrtek večer. Ustředění v sobotu na vrchu Křeměšník. Informace podá Majitel TAKu.
  Cesta jenom tam –Termín 28.-29.5. Připraveno a prakticky obsazeno.
  Pantakovky:
  Pro zapomětlivé vyjímám to podstatné z informace Luďka Ledviny:
  Termín 18.-19.6. není možný. 25.-26.6. není realizovatelný pro HEC. Zbývá 11.-12.6.
  s menším omezením v neděli dopoledne ovšem bez hlavního pořadatele Luďka, který je na dovolené v zahraničí . Alternativy jsou:
  1. Podzimní termín.
  2. 18.-19.6. resp. 25.-26.6 jinde než v Soběslavi za účasti Luďka.
  3. 11.-12.6. s jiným garantem.
  Květnová schůze to v každém případě musí rozhodnout.
  Nezapomeňte, že Řezák chce počty lidí na Stezku na Slovensko a to tam i zpět!
  Inzerce:
  Pobytový a poznávací zájezd do Norska 29.6.-8.7.2007
  Cena 12 340.-Kč zahrnuje dopravu busem, ubytování (Jeka v Hallingdalu) a 3x denně jídlo.
  Zájemci o bližší informace kontaktujte pí. Hoferikovou 603 469 439

  Ahoj všem Petr Havránek


  ####TAKOvá schůze 2005-05-02
  #
  ##STEZKA ...a 1/2 - 6.-8.5
  Na ustředění v kostele na Křemešníku je plánován varhaní koncert se zpěvačkou.
  Noclehy: neoznačený penzion p. Bartoně asi 3km za Putimovem (ještě před Zálesím), odbočit u trafostanice; Rynárec; Vyskytná.
  #
  ##CESTA JENOM TAM - 28.5.2005
  Zastávka bude v Mořině, odkud pěšky s baterkami a s vhodnou obuví bude podniknuta návštěva štol v Malé Americe. Tábořiště na Rokycansku.
  #
  ##LPH - 12.6
  viz Poradník (LL nemůže) - pokud nebude znám do týdné ředitel (hlašte se!), LPH letos nebudou ! -:(((
  #
  ##TYKOLKA - 25.-26.6.
  info Moravec
  #
  ##47. Stezka 28. 9 . - 2. 10.
  bude zakončena v Terchovej na pomezí Malé Fatry a Oravské Magury.
  Vlak odjede z Prahy (pravděpodobně Hlavního nádraží) v úterý v noci.
  Dobu jízdy lze odhadnout na 7 hodin.
  - přesná částka bude oznámena do konce května, počítejte okolo 600 Kč
  jízdné + 100 Kč zápisné, výjimky pro jednu cestu nebudou
  - členové TAKU budou mít slevu.
  Od vedoucích tras potřebují organizátoři znát na červnové schůzi:
  - závazné počty účastníků (pro upřesnění kalkulace - jen doprava
  dle ČD okolo 250 000 Kč)
  - požadovaná místa zastávek vlaku při cestě tam
  - požadovaná místa zastávek vlaku při cestě zpět
  - místo výstupu trasy z vlaku
  - názor trasy na předpokládaný čas návratu do Prahy
  - - v neděli okolo 23. hodiny
  - - v pondělí okolo 5. hodiny
  - - je to jedno
  - padl návrh na čártrový let z Popradu. Když se toho někdo ujme, ať se ozve Beranovi do konce května :-
  Platby za CELÉ TRASY budou posílány na účet TAKu do RFB č.ú. 106 110 6866/5500, v.s. 2005tt, kde tt je číslo trasy (příklad v.s. 200507 = sedmá trasa) - termíny plateb budou upřesněny.
  #
  ##BÁL 2006
  Zamluven termín 31.3.2006 v Masarykově koleji. V anketě (PaS) se tento termín jevil jako jeden z nejvhodnějších, lidé preferovali jednu kapelu. Honza Pelich vyzývá k hledání sponzora/ů....
  #
  ##RŮZNÉ
  #Adresáře po 30 + errata u Řezáka
  #Soňa vybírala příspěvky
  #Kovové TAKové odznaky vyrobeny - Pepa Havránek je očísluje
  #Na Zahájení Cyklosezony našla Blanka Chvojová/15 rukavice
  #Na http://pglas.webzdarma.cz/zahranice/lapland.htm jsou fotky a povídání o cestě do Laponska (link též na takových stránkách)
  #Tradiční ALPY (LuděkL) jsou 12.-14.8., nikoli o týden později, jak je uvedeno v Kalendáři.
  ...a to bylo skoro vše IvŠi
design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz