Turistický akademický klub založený v roce 1963

 

PORADNÍK listopad 2005

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha
IČO: 00199214
Adresa: pošt. př. 398, 111 20, Praha 1
Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město
Poradník: Petr Havránek, Prostřední 20, 141 00 Praha 4
e-mail: ekonzult.hav@seznam.cz

  TAKová schůze:
  7.listopadu v 18.00 hodin v Dejvicích, Technická 4, posluchárna 136
  Zprávy z Rady
  Rada vzala na vědomí výsledek hlasování říjnové schůze, kdy v posledním kole poměrem
  hlasů 16 : 14 vyhrála rozestavěná rozhledna u Nasavrk (navrhovatel Mirda Hoza) nad vyhlídkovým altánem u Živohoště (navrhovatel Láďa Hlavatý + radní).
  Tímto Rada vyhlašuje sbírku. Jejím výsledkem bude příspěvek pro stavitele rozhledny. Na rozhledně bude umístěna tabulka s nápisem „pro větší slávu TAKu“, kterou slíbil zajistit navrhovatel. Sbírka bude ukončena 31.května 2006 a způsob platby následuje:
  a) hotově : hotovost předat pokladníkovi – Soně Vašicové, která povede samostatný seznam těchto příspěvků. Podle požadavků plátce zaznamená či nezaznamená jméno plátce. Složit příslušný obnos v kterékoli pobočce Raiffeisen banky na číslo účtu 106 110 6866/5500, zde prosím nutno uvést variabilní symbol 9999 a pak dle přání plátce případně požádat pokladníka o zadání jména jako zprávy pro příjemce.
  b) převodem : z jiného účtu na výše uvedený účet v Raiffeisen bance a opět nutno uvést variabilní symbol 9999 a opět dle přání uvést do kolonky zpráva pro příjemce své jméno.
  Z toho vyplývá, že budeme vždy vědět kolik peněz se vybralo pro větší slávu TAKu. Pokud plátce sdělí své jméno, bude dohledatelná částka, kterou na akci přispěl.
  Bál 2006
  Na listopadové schůzi se bude rozhodovat o rázu bálu a v případě alternativních návrhů i o místě konání. Uchazeči o pořádání bálu se tímto vyzývají aby prezentovali své návrhy. Vítěz poté na prosincové radě předloží návrh rozpočtu.
  48.Stezka – jaro 2006
  Aby toho rozhodování nebylo málo, tak listopadová schůze by měla rozhodnout i o místě a pořadateli Stezky! Připravte své návrhy ! V případě více zájemců o pořadatelství rozhodne hlasování.
  Spanilá jízda 2006
  Termín 10.-12.února 2006. Místo konání : Ve stopách Spanilé jízdy 2005 se vzpomínkou na Honzu Popela opět na Šumavě. Noclehy tras A a B jsou péčí Petra Navrátila zajištěny pro 45 lidí ( včetně několika silných mužů na zemi ve spacáku). Číslem 45 je tedy limitován počet účastníků na trase A a B. Noclehy trasy C zajišťuje hejtman Ivan Pergler a kapacita není dosud známa. Přihlášky spolu se zálohou se budou vybírat již tradičně na prosincové schůzi 5.12.2005. V případě očekávaného velkého zájmu je možno zřídit trasu D, která by šla proti trase C. Najde se iniciativní hejtman? Doprava bude pravděpodobně zajišťována autobusy. Za trasy A a B Petr Navrátil a Tomáš Rozsíval.
  Shnilá jízda je plánována na poslední únorový víkend .
  Stříbrná harfa se bude konat ve středu 14.prosince pravděpodobně v jiné lokalitě než předchozí léta. Smrčky rostou a schnou! Pozvánka bude elektronicky vyvěšena. Zájemci hlaste se do konce listopadu na adrese alexandra.kovandova@mpsv.cz nebo na TZ 221 923 270 m.603 940 439. Saša Kovandová - pozvánka
  Blanka Hemelíková (15) zve kamarády do Břevnovského kláštera v sobotu 19.listopadu od 18.30 hod. na Vycpálkovce a jejich lidové písničky.

  Ahoj
  Petr Havránek

  P.S. Vážení, po odeslání Poradníku jsem dostal od Pepíka Berana zásadní text, který svědčí jak o iniciativě 12té trasy tak o jejím pojímání demokracie. Přikládám v původním znění.


  #### TAKová schůze 7.11.2005
  Schůze začala v 18.15 pod vedením Pepy Brzáka
  ### STALO SE
  ## 47. STEZKA - Peníze: asi 76000 trasám, 68000 do pokladny TAKu
  ## Za ještě větší slávu... Mirda referoval o dojetí starosty. Otevření rozhledny bude někdy na jaře. Mohli bychom pomáhat i v budoucnu (patronát, nátěry apod.). Uzávěrka sbírky bude tedy rovněž na jaře, peníze lze do Č.Lhotice poukazovat i postupně...
  ## PRUHOVANÁ TANCOVAČKA - Přebytek ca 650Kč, náročná dámská volenka, přítomní si dobře zatancovali.
  ### AKCE
  ## Koledy u Apolináře - 12.12.2005 - Bližší trasa 1 (PaS)
  ## Stříbrná harfa - 14.12.2005 - Zájemci hlaste se do konce listopadu na adrese alexandra.kovandova@mpsv.cz nebo na TZ 221 923 270 nebo M 603 940 439. Saša Kovandová
  ## TANCOVAČKA - 31.1.2006 - ToRo zjišťuje, zda by nemohla být. Hlaste se mu, máte-li zájem, nejlépe přes vedoucí svých tras na rosicky@vse.cz
  # Spanilá jízda 2006 - 10.-12.2.2006. - Viz Poradník. Přihlášky spolu se zálohou se budou vybírat již tradičně na prosincové schůzi 5.12.2005.
  ## Shnilá jízda asi 25.-26.2.2006 (nebo březen, snad H.Maxov) Viz Poradník
  ## NORA - 25.2. - Bližší Mirek Podolák
  ## Bál 2006 - 31.3. - Kačka Hlavatá navrhla téma a přítomní schválili "Ro(c)k na vsi" (česká vesnice)
  ## 48.Stezka – jaro 2006 - Byl schválen návrh trasy 12: předvečer 1. máje u Máchova jezera
  ## DOLOMITI - 1.-9.7.2006 - 6.trasa Cortina dAmpezzo, strava vlastní, apartmány po 4., ferraty, lehčí tůry. Cena asi 6666Kč. Leoš M 603 404 417
  # Blanka Hemelíková (15) zve kamarády do Břevnovského kláštera v sobotu 19.listopadu od 18.30 hod. na Vycpálkovce a jejich lidové písničky.

  Rada bude 18.11.2005 v Břehové

  ...a to bylo skoro vše

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz