Turistický akademický klub založený v roce 1963

PORADNÍK prosinec 2006

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha
IČO: 00199214
Adresa: pošt. př. 398, 111 20, Praha 1
Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město
Pokladník: Jana Stádníková, e-mail: stady@atlas.cz
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: tak.praha@email.cz

  Zprávy z rady:
    Schůze TAKu v pondělí 4. prosinceod 18.00 hod, Technická 4, Praha 6, 1. patro, posluch. 136
    Několik členů Rady oznámilo úmysl nekandidiovat v příštím období. A myslí to vážně! Zatím nepřišel žádný návrh na členy Rady. Od února 2007 je tedy TAK bezprizorný !! Výroční VOLEBNÍ schůze se kvapem blíží.
    Na popud Pavla Stulíka vyzývá Rada všechny trasy, aby na Výroční valnou hromadu vyslaly své šéfy či jiné zástupce, kteří by tlumočili názor trasy na další osud PanTAKových her.
    Rada znovu vyzývá organizátory zamýšlených akcí, aby předpokládané termíny nahlásili Ivanu Fridrichovi za účelem sladění kalendáře TAKových akcí. Pište na ivan.fridrich@post.cz a telefonujte na 224257876, 602368425
    Neplatiči: Jan Petzold, Olda Peroutka, Jakub Stříhavka, Tomáš Stříhavka – v prosinci to bude 200,00 + 80,00 Kč (penále).

  Stalo se:
    Pavel Stulík stále přijímá nápady na téma Pantakovky stulik@cmail.cz. Přeci je v TAKové společnosti plno nápadů, které by pomohly zorganizovat setkání všech tras v jednom sportovním areálu a zatím se nikdo neozval!!! Máme Velkou Stezku, Půltou Stezku a Pantakovky (Vítání léta). Na jiných akcích se nemůžeme sejít všichni. Odpočinek na duchu i na těle s dobrými parťáky a přáteli je přeci pro život nezbytný…
        K 28.11.2006 hlasovalo na TAKovém webu pouze 37 respondentů, z toho jich 28 LPTH chce zachovat.
    36. bál 2007 bude opět v Masarykových kolejích, PaS přednesl výhody-nevýhody Belveder versus Masarykovy koleje, jak to vyplynulo z „místního šetření“. Po diskusi přistoupeno hlasováním na menší (rozšiřitelnou) variantu v Masarykových kolejích. Na schůzi v prosinci předneste své vize.
   
    Zakončení Cyclo 21.-22.10. se uskutečnilo za pěkného počasí a jako vždy v pohodě
    Neudělali jste dobře, že jste nejeli s Petrem Havránkem do Maďarska utužovat zdraví v uherských lázních a zároveň testovat, co ještě zvládnou naše ledviny nadranc v uherských sklípcích. A někteří rozpuštění napuštění stihli i vánoční nákupy.

  Informace:
    Orchestr Blue Star a Pavel Švestka vás zvou na koncert do pražskeho Semaforu Dejvicka 27, Praha 6 v neděli 3.12. od 19 hodin. Jako hosté tradičně vystoupí Jiří Suchý a Michal Stejskal, dále pak Jitka Molavcová, Jana Fabianová a nove divčí trio. Rezervace vstuúpenek na www.semafor.cz. Kdo už se do divadla nevejdete, můžete záznam koncertu slyšet na Boží Hod v rozhlase.
    Zájemci o Stříbrnou harfu (středa 13.12 od 18.00) se mohou přihlásit mailem SaŠe Kovandové-Havránkové T3 na alexandra.havrankova@mpsv.cz nebo mobil 603 9404 39 nebo pevnou linku 221 923 270. Pozvánka...
    V pondělí 18. prosince koledování s No1 U Apolináře od 18:00 hod.
    21.prosince 2005 - 19.00 hodin v kongresovém sále hotelu OLŠANKA jazzové vánoce nejen se Steamboat Stampers, vstupenka - 250,- Kč, předprodej od 21.11. 2005 v recepci hotelu Olšanka.
    Zimní přechod Velké Fatry (50. ročník) se koná od 26.1. -29.1.07 (resp. další skupina posunutá o 1 den). Přihlášky od zdatných lyžařů (dobře vybavených) a znalých rizik tohoto přechodu přijímá co nejdříve Pavel Stulík T1. Zálohu může vybírat na listopadové schůzi TAKu, resp. na slezině T1 13.11.06. Další informace budou na webu T1...
    Spanilá jízda 2007 se koná ve dnech 2. - 4. února 2007 v západní části Krušných hor. Přihlášky spolu se zálohou 600 Kč vybírají dále uvedení hejtmani jednotlivých tras na prosincové schůzi TAK dne 4.12., případně dříve. Pozdější přihlášky nezávazně podle volných míst. Přihláška je chápána jako závazná teprve po zaplacení zálohy. Výběrem hejtmana, ke kterému se zájemce hlásí, dává najevo své přání o účast právě v této trase. Jakkoliv nemáme nejmenší zájem se těmito Vašimi přáními neřídit, vyhrazujeme si právo přesunů mezi trasami v rámci rovnoměrného rozdělení účastníků na jednotlivé trasy. Předpokládáme účast bez spacáků, dopravu autobusy na místo startu (a z cíle). Délka denních tras je přibližně 35 km (při přímé cestě bez bloudění). Prosíme Vás, aby každý zájemce vzal tuto okolnost na vědomí. Na místě už nebude žádná možnost, jak si cestu zkrátit.
  Vaši hejtmani
  Trasa A: Petr Navrátil, Honza Soukup
  Trasa B: Pavel Hrabal, Tomáš Rozsíval
  Trasa C: Ivan Pergler, Jeník Toufar
  Trasa D: Tonda Peterka, Pavel Stulík
    30.6. až 7.7. 2007 Dachstein (místo tradičních Dolomit), cena 6 666 Kč zahrnuje stravu, bydlení, dopravu. Bydlení max. po čtyřech. Závazné přihlášky do 31.12.2006 Leošovi Hořínkovi T6 mailto:Leo.Horinek@t-mobile.cz , mobil 603404417
    Zájemci o překročení dosud nepřístupného (nebo jen s povolením přístupného) pásma Brd mají od ledna 2007 šanci projít se bez problémů několika
  okrajovými částmi vojenského újezdu. Viz. oznámení jistého podplukovníka na www.vojujezd-brdy.cz.
     Tabu noclehy pro 49. VS posílejte tudy - tak.praha@email.cz. NA TAKových stránkách, kde už visí tabulka, budou zveřejněny ihned, nejpozději do tří dnů.
    Řezák shání změny (zdůrazňuje ZMĚNY) do reedice TAKového adresáře.
    Na TAKovém webu zpřístupněno lepší prohlížení fotek a některé starší ročníky Poradníků v *.pdf (budou přibývat).

  Inzerce:
    Leoš Hořínek T6 (603404417) nabízí: elektrická řetězová pila Bosch AKE 35 17S - funglovka; nevybalená výkon 1700W; lišta 35 cm. V obchodě za 4890 nabízím za 3780,- Kč

  Kalendář akcí:
    středa 13. prosince Stříbrná harfa někde v pražském lese - Saša Havránková
    pondělí 18. prosince tradiční koledy v kapli U Apolináře - Pavel Stulík
    víkend 26. - 29. ledna 2007 - 50. ročník přechodu Velké Fatry
    víkend 2. - 4. února 2007 Spanilka, Krušné hory
    pátek 9. února 2007 - volební valná hromada
    neděle 18. - 25. února 2007 – T17 pořádá běžkování ve Filipově Huti, kontakt Honza Maňák
    pátek 30. března 2007 - 36. bál v Masarykových kolejích
    úterý 20. - 25. března 2007 – lyžování ve Svatém Mořici, více na TAKových stránkách
    prodloužený víkend, sobota 5. - 8. května 2007 - 22. Půltá Stezka
    sobota 9. - 10. června 2007 - 4. Cesta jenom tam - Ivan Fridrich
    červen 2007 – Vítání léta - bude
    červen 2007 – Pantakovky (?)
    30.6. až 7.7. 2007 Dachstein (místo tradičních Dolomit) - Leoš Hořínek T6
    červenec – Keblany (?)
    srpen – Keblany (?)
    srpen – Luďkovy Alpy (?)
    víkend 14. - 16. září - 29. Lesní hry - Maňák, Laňka
    prodloužený víkend, čtvrtek 27. - 30. září 2007 – 49. Velká Stezka se zakončením v Kyjově
    různé cyklo a horo akce (?)

  Krásné a pohodové Vánoce přeje JaVor

  P.S. Prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i po), ale i Trasových na tak.praha@email.cz nebo na javor14@email.cz. Inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky (uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky).


  ####TAKová schůze 04.12.06
  Schůze začala zhruba v 18.17 pod vedením Pepy Brzáka
  ###STALO SE
  #
  ##Diskotéka
  dopadla dobře.
  #
  ###AKCE
  #.
  ## Koledy 18.12. 18.h
  s 1. trasou u Apolináře; zvonečky, svíčky s sebou.
  #
  ## STŘÍBRNÁ HARFA
  viz Poradník
  #
  ## SPANILKA - 2.-4.2. 2007
  4 trasy budou v Krušných horách viz Poradník
  #
  ## VÝROČNÍ SCHŮZE - 9.2.2006
  bude volební.... Radní "prosí" o výměnu. Konstatováno, že zatím nejsou návrhy na nové členy Rady. Podávejte návrhy !
  #
  ## Běžkový týden - 18.-25.2. 2007
  Filipova Huť asi 150Kč/den, dalši info Honza Maňák - mail manak@volny.cz, ještě je několik volných míst.
  #
  ##SHNILKA 23.-25.2.2007 (Moldava)
  hlaste se Monice Moravcové. S Přihláškami vybírá 200Kč/os.
  ##NORA - konec 02/2007
  Účastníci: Podolák, Dvořák a další
  ## BÁL - pátek 30.3.2007
  viz Poradník. Veronika navrhla téma „Taneční".SCHVÁLENO!
  #
  ## CESTA JENOM TAM - 9.-10.6.2007
  ## STEZKA ... a 1/2 - 5.-8.5.2007
  ##DACHSTEIN - 30.6.-7.7.2007
  S trasou 6. Bus,strava,byt za 6666CZK, hlaste se do konce t.r. M:603404417
  ## LESNÍ HRY - 14.-16.9.2007
  ## 49. STEZKA -27.-30.9.2007
  zakončení v areálu letního kina v Kyjově.
  Narození 1949, přemýšlejte o zakončení, i o tom, jak pomůžete s organizací!
  #
  ##RŮZNÉ
  - Řezák chce změny (zdůrazňuje ZMĚNY) do reedice TAKového aresáře.
  - Rada bude 18.12. od 18h
  - Příští schůze 8.1.2007
  ##################
  ...a to bylo skoro vše

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz