Turistický akademický klub založený v roce 1963
Poradník únor 2009

PORADNÍK leden 2010

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha
IČO: 00199214
Adresa: pošt. př. 398, 111 20, Praha 1
Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město
Pokladník: Jana Stádníková, e-mail: stady@atlas.cz
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: tak.praha@email.cz

  Motto: Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel. (Albert Camus)

  Zprávy z rady:
    Schůze bude v pondělí 4.. ledna v 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.
    Rada přeje všem úspěšný rok 2010.

  Stalo se:
    Meryl Ilona Opltová a Henry Jindřich Šilhán požádali TAK o založení nové Trasy s číslem dvacet jedna a s přívlastkem NÁMOŘNICKÁ. Kapitánka Meryl je členkou TAKu asi šest let. Kapitán Henry přednesl působivou řeč, viz příloha. Kapitáni vyvezli na moře již některé členy tras 1, 3 a 14. Pořádají víkendy u našeho sladkého moře, které jsou otevřené TAKové veřejnosti. Po krátké pozitivní diskusi bylo založení nové trasy jednomyslně schváleno. Šéfkou Námořnické Jednadvacítky bude Meryl. TAKová veřejnost předpokládá, že se Jednadvacítka představí na 52. VS.
    Tradiční otevřené mikulášské víkendy Třináctky na Smetance a Patnáctky v Rokytnici se velmi vydařily.
    Koledování U Apolináře - Vážení účastníci a i ti ostatní, jménem organizátorů z Jedničky děkujeme za hojnou účast (odhadem nás bylo kolem 150), disciplinované přesuny ke kapli a od kaple v prostorách porodnice a i finanční příspěvek na provoz kaple. Na varhany hrál opět Béďa Novák a měchy poháněli nožně silní jedinci z Jedničky. Potěšující byla hojná účast omladiny. Vzpomněli jsme i na naše kamarády, kteří nás sledovali z nebeských výšin. Také se dobrovolně nabídla výtvarnice Maruška Tvrdková, že upraví výtvarně naše koledy, aby byly dobře čitelné a i hezké pro příští zpívání v kapli opět za rok. Následující slezina Jedničky byla též sváteční a několik hostů z jiných tras si s námi nejen zazpívalo ale i zatančilo. Za Jedničku Pavel Stulík
    Stříbrná harfa
    PF 2010 k vidění zde: http://takpraha.cz/2009/f091231pf/index.htm

  Informace:
    33. Spanilá jízda se koná ve dnech 5. až 7. února 2010 v Krkonoších. Ještě je pár volných míst.
    Nora na začátku března bude, láká Vlasta Milec a Mirek Podolák, informace žádejte u nich.
    39. bál. TAK, to je horor! v pátek 9. dubna.
    52. Stezka - jaro 2010 - pořadatelství vyhrála Třináctka - Krušné hory, zakončení se bude konat v neděli 9. května 2010 v Letním kině u Kamencového jezírka, Chomutov. Nahlašování tabu noclehů je otevřeno, pište na tak.praha@email.cz nebo vorlovaj@gmail.com. Do předmětu VŽDY napište TABU 52. VS (5 tras již zapsáno).

  Ze společnosti:
    Andrea Čapková, šéfka 3, tel: 732773905, e-mail: 3ac@seznam.cz
    Ilona Meryl Opltová, šéfka námořnické Jednadvacítky - e-mail: Meryl@seznam.cz, tel: 739460028

  Inzerce:
    Zbývá ještě pár almanachů za neuvěřitelných 249,- Kč. Žádejte Vláďu Hlavatého.
    Ivan Fridrich nabízí zbylé odznaky vydané ke 45. výročí TAKu.
    Vazeni a mili, dovolte, abych vas pozvala do Salmovske literarni kavarny, kde ve stredu, 6. ledna 2010 zazni pisne Vladimira Vysockeho, Bulata Okudzavy a Alexandra Galice v podani rusisty Milana Dvoraka (mimochodem autora ceske verze Dialogu u televize od Vysockeho). O prestavce pelmene a pirozky. Voda a kvas prubezne. Zacatek v 19 hodin. Zajemce prosim, aby se urcite prihlasili mailem na adresu: irena.koutska@centrum.cz. Tesim se na vas! IrenKa

  Krásný celý rok 2010 přeje
  JaVor

  P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i po), ale i Trasových na tak.praha@email.cz. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky (uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky).

  Kalendář akcí 2010: (kalendář ke stažení v pdf)
  únor
    5.-7.2. - 33. Spanilka, Krkonoše
    12.2. - Valná hromada, hotel Svornost, Dolní Počernice
  březen
    5.-7. - Nora / Vlasta Milec 13
    12.-14. - Shnilá jízda, Vysočina / Ruda Mráz 16
  duben
    9.4. - 39. bál TAKu - TAK, to je horor! / Šimon 26
    17.-18. - Zahájení 11. cyklosezóny / Karel Moravec 16
  květen
    6.-9.5 - 52. Velká Stezka, Chomutovsko / Trasa 13
  červen
    5.-6. - brigáda v Keblanech
    19.-20. - stavění tábora v Keblanech
    20.-26. - hlídání tábora / Řezák 12
    26.-27. - brigáda v Keblanech, stavění/oprava pevnosti
    27.6.-3.7. - exVlčata v Keblanech / Honza Jeřábek 13
    32. Pantakovky, Soběslav / Veronika Jiravová 20
  červenec
    4.-17. - tábor Vlci / Michal Řehák
    18.-31. - 3. ročník Cipísci / Jana Dočkalová, Kačka Beranová
  srpen
    1.-21. - tábor Ďáblíci / Tomáš Střihavka
    21.-22. - bourání tábora
    28.-29. - exĎáblíci v Keblanech / Koboš
  září
    4.-5. - Retro Keblany / Jirka Valda jr.
    32. Lesní hry - Hvězdná brána / 23
    25. Půltá Stezka
    TAKové schůze 4.1., 12.2. (VH), 1.3., 12.4., 3.5., 7.6., 12.7. (letní), 6.9., 4.10., 1.11., 6.12.
  říjen
    2.-3. - Zakončení 11. cyklosezńy / Karel Moravec 16
  prosinec
    koledování U Apolináře
    Stříbrná harfa


  Příloha

  Vážená TAKová děvčata a chlapci!
      Předstupujeme před Vaše pomazané tváře s poníženou suplikou. Nechceme chodit kolem horké kaše a skočíme rovnýma nohama, jak se říká, přímo se džbánem pro vodu.
      Nelze pochybovat o tom, že věhlas TAKu se za léta jeho existence rozšířil po všech kontinentech. Není snad přehnané tvrzení, že více proslavilo naši zemi jenom plzeňské pivo, prezident Havel a heslo „Servít je vůl!“. Má to jedinou, ale nezanedbatelnou vadu na kráse. Podle učebnic zeměpisu pro střední školy tvoří kontinenty sotva 1/3 povrchu zemského. Zbytek zabírají moře a oceány…
      Tento nedostatek navrhujeme napravit založením „Námořní stezkové trasy TAKu“. Tato sebranka dobrodruhů, recesistů a jiných šílenců by propagovala dobré jméno TAKu na všech velkých loužích, kam by je dohnal vítr. Jejich lodě by prorážely mořské vlny, po palubě by pobíhali námořníci v TAKových tričkách a na vlajkovém výtahu by vlála vlajka TAKu…
      Nejsou to jen prázdná slova. Řada našich případných členů se zabývá námořním jachtingem a zbrázdila už na plachetnici řadu moří. Někteří se k tomu dostali díky zprávě trasy 3 v roce 2006, kdy bylo třeba doplnit posádku plachetnice na Jadranu. Od toho byl krok ke složení kapitánských zkoušek v Česku a Chorvatsku, a k samostatným plavbám. Loni jsme se plavili po Jadranu s posádkou trasy 1, kdy jsme prováděli turistický průzkum ostrovů. Další stezkaři si to s námi vyzkoušeli na Lipně.
      První týden na moři je pro vnitrozemce prostě nezapomenutelný. Ale není to jen o vodě. Námořních akcí je pár do roka. Ve zbytku roku se námořníci statečně udržují v chátrání. Chodíme jako turisté po vlastech českých, trmácíme se po všech dostupných horách a tužíme tělo i ducha v pohorkách i na běžkách.
      S uvážením všeho, co bylo řečeno, osmělujeme se zdvořile přednést Vám dvě prosby, totiž abyste:
  1. Svým laskavým souhlasem umožnili v duchu čl. VII, odst. 1 Stanov TAKu založení „Námořní stezkové trasy TAKu“.
  2. Přidělili této stezkové trase dosud volné číslo 21, na které bychom byli hrdí. Protože voko vždycky bralo, voko bere a nejspíš bude vždycky brát i na moři!
      Ještě se sluší dodat, že předkladatelé tohoto pergamenu se rádi zúčastnili několika stezek jako členové trasy 5 nebo jako hosté různých tras. Duch těchto akcí nás okouzlil zejména proto, že je v dokonalém souladu se zdravou námořní praxí na plachetních jachtách.
      Proto doufáme v příznivé vyřízení naší neskromné žádosti, aby se brzy nad šedivými vlnami všech moří rozletělo naše: „Jak, jak jak? TAK, TAK, TAK!“
  Za přípravný výbor sepsal 7.12.2009
  Jindřich Šilhán

  «« NAHORU

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz