Turistický akademický klub založený v roce 1963
Poradník prosinec 2010

PORADNÍK prosinec 2010

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha
IČO: 00199214, účet č. 1061106866/5500
Účet č. 1061106866/5500
Adresa: pošt. př. 398, 111 20, Praha 1
Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město
Pokladník: Jana Stádníková, e-mail: stady@atlas.cz
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: tak.praha@email.cz

  Motto: Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství. (Seneca)
  A vánoční bonus: Byly jen jedny Vánoce - všechny další jsou výročí. (J. W. Cameron) Vánoce jsou nutností. Musí existovat alespoň jeden den v roce, aby nám připomněl, že jsme tady pro něco jiného než sami pro sebe. (Eric Sevareid)

  Zprávy z rady:
    Pravidelná schůze bude v pondělí 6. prosince (další hned 3. ledna 2011) v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.
    Velká rada se sešla v pondělí 22.11.2010. Petrof děkuje, že se sešli téměř všichni, nepřišli pouze zástupci Trasy 6 a 23. A naposledy v roce 2010 se sejde 20. prosince.
    Vážené šéfky, vážení šéfové, všem děkuji za hojnou (pokud se nepletu, chyběla jen Šestka a Třiadvacítka) a aktivní účast na Velké radě. Jménem rady mám na vás všetečný dotaz: jak dlouho jste ve funkci šéfa trasy vy a jak dlouho jím byli vaši předchůdci. Všichni jsme velmi zvědaví na vaše odpovědi. Petrof
    Rada prosí, aby se hlásili zájemci o pořádání podzimní 53. Velké Stezky. V lednu budeme hlasovat.
    Rada prosí, abyste hlásili Janě Vorlové termíny akcí pro rok 2011 pořádaných pod záštitou TAKu a Tras, i jiné akce otevřené TAKovému společenství.
    Rada prosí návrhy kandidátů do rady, návrhy na odměny za práci pro TAK a zájemce o práci v redakční radě Jubilejního almanachu - 50 let TAKu.

  Stalo se:
    V pátek  12.11. pořádala Jednička oblíbenou diskotéku pro starší a pokročilé, tentokrát "Puntíkovanou", opět v hotelu Svornost v dolních Počernicích. Fotoalbum...
    23.11. pořádala nadace Židovské obce pražské benefiční koncert, na kterém bylo sedmadvacet TAKových.
    26. - 28.11. - Posledni slanení horooddilu - krátká zpráva o Slanění 2010
  Tento víkend se u Šelíků v Horní Brusnici konala tradičně již nejlépe obsazená akce horooddílu. Byla spojena s oslavou šedesátin a to nejen Šelíků, ale i dalších borkyň a borců z řad milovníků hor a lezení. Náš milovaný vůdce Kim Hasič byl marod a tak se nemohl dostavit, ale Slanění se konalo pod laskavým dohledem našeho drahého majitele Petrofa. Šelíci nás dopoledne neomylně vedli lehce zasněženým terénem na Bradlo. Cesta tam se protáhla podle některých až na 10 km, ale Bradlo jsme nakonec našli, slaňák instalovali a skoro všichni jsme na pracovních lanech Šelíků slanili. Oslava tohoto úspěchu (pro některé z nás včetně mě, jediný to kontakt s lezením za uplynulý rok) se konala za přípitku především již tradičního na místě vařeného svařáku. Cesta zpět již byla výrazně kratší. Nevím, zda to bylo způsobeno již zmíněným svařákem doplněným vším možným, nebo tím, že jsme se cestou stavili na jedno v Mostku.
  Začátkem večerní schůze jsme vzpomněli na tetu Alenu, která už rok není mezi námi. Pak již Sandy v rychlém sledu probral celou agendu a především ocenil za horooddíl počinem roku Olinu Jindrovou zvanou též Hradecká. Ocenění to spočívá v jejím obdivuhodném a trvalém se zlepšování a my všichni na to koukáme s obdivem a trochu i závistí. Je prostě dobrá.
  Potom již následovala tradiční merenda spojená s vynikajícím gulášem z dílny Šelíků a hrou na všeliké nástroje. Já osobně jsem mezi všemi muzikanty zaznamenal i Pavlíčka Kolského, jeho držení kytary bylo výborné a zpěv osobitý. Někteří vytrvalci končili nad ránem...
  MB

  Informace:
    V pátek 10. prosince 2010 19:00 - 23:45 hodin v Praze 10 - Kolovraty, KD U Boudů - Roman Horký a KAMELOT Brno hrají "19 ztracených písní Wabiho Ryvoly". Koncertem vše nekončí, ale teprve začíná. Jinými slovy, TAKově trasoví muzikanti jsou více než vítáni, neboť se předpokládá hraní ve stezkovém stylu s možností následného přespání na sále či v přilehlých prostorách. Vstupné pro TAKovou veřejnost snížené na 150Kč (normální vstupné jest 220). Protože jsou pro TAK jiné vstupenky než pro veřejnost, je třeba si je předem zamluvit, nejlépe přes šéfy tras, kteří si je mohou vyzvednout na prosincové TAKové schůzi. Spojení vlakem (23min. z Prahy, hl.n. + 10min. pěšky), busem 267 "Škola Kolovraty" (jede Háje - Nedvězí). Mapa je zde
    Ahoj lidi, zveme vás na letošní Stříbrnou Harfu do Krčského lesa. Sejdeme se ve středu 15.12.  na stanici autobusů Michelský les (linky 106, 114, 170, 182, 193) ve směru ke Kačerovu, v 18.00 vyrážíme. Přijďte včas, těžko byste nás v lese hledali. Pokud se vyskytne problém, zavolejte na číslo 603 940 439, anebo přijďte až na 19:00 do restaurace U labutě (pod krčskou nemocnicí). Nedopusťte, aby někdo pod stromečkem marně čekal na dáreček. Pokud vůbec nemůžete přijít, pošlete dárek po někom jiném, anebo nám včas brnkněte, ať jeden dárek ještě dokoupím. Vezměte si obvyklou výbavu: teplé oblečení, boty do lesa; ozdoby, svíčičky se stojánky, prskavky, sirky, lampiony, zpěvníky a baterky, a kdo vládne hudebním nástrojem – nezapomeňte ho doma. Hlavně nezapomeňte dobrou náladu! Kupte dáreček, jaký byste sami rádi dostali, nemá to být recese. Jméno obdarovaného vám ještě pošlu mailem nebo zavolám. Dárek označte čitelnou jmenovkou, která nevypadne a neztratí se někde v mechu, prosím. Hospoda U labutě je rekonstruovaná, ceny jsou o něco vyšší, než si pamatujeme, tak se nelekněte. Každý si vezměte vlastní účet, prosím, každý rok někdo něco zapomene zaplatit. Že jste si přečetli pozvánku (a přijdete), prosím, potvrďte na adresu alexandra.havrankova@seznam.cz anebo na mobil 603 940 439, ať máme jistotu.
  Ještě přikládám kultovní povídku, moc vás zdravíme a těšíme se na vás, Saša a Petr.
    čtvrtek 13. ledna 2011 pořádá Adrej Šumbera speciální večer pro TAKový a Géčkový lid přednášku o relikviáři Sv. Maura a korunovačních klenotech od od 18:30 hodin v Emauzskem klastere na Praze 1. Tato přednáška je pořádána u příležitosti nedávno zahájené spoležné výstavy relikviáře sv. Maura a kopií českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Restaurátor Andrej Šumbera účastníky seznamí s průběhem průzkumu a restaurátorských praci a dále s fotodokumentací našich dvou nejvýznamnějších movitých památek. Pro ty účastníky, kteří jsou osobami samostatně výdelečně činnými, bude připraven dárek zdarma - soubor výukových materialů o pražských památkách ve formě interaktivnich CD-ROMu v česko-anglické verzi (Královská cesta, Karlův most, Katedrála sv. Víta, Relikviář sv. Maura a kniha s CD-ROMem o korunovačních klenotech). Všechny zájemce o tuto mimořádnou kulturní a společenskou událost prosím, aby se přihlásili mailem - irena.koutska@centrum.cz
    V únoru 2011 bude volena nová Rada. Nemáte zájem něco udělat pro ostatní Stezkaře?
  Na pondělní schůzi (1.11.2010) vyzval Petrof, současný Majitel TAKu, přítomné i nepřítomné členy, aby navrhli jednak nové členy vedení pro nastávající volby (třeba i sám sebe), jednak osobnosti, které by na té výroční a současně volební schůzi v únoru příštího roku měly být odměněny za zásluhy o ještě větší slávu TAKu. Jako absolvent mnoha předchozích volebních schůzí si dovolím předvídat, že nalezení takových jedinců nebude lehké. Ne, že by obou poct nebyl nikdo hoden. Jen se obávám, že stud či lenost většině členů zabrání nějaké jméno vyslovit a Radě jej navrhnout.
  Dovolím si tedy nabídnout všem Stezkařům zcela nezištně postup, který oba úkoly elegantně vyřeší stejně, jako se vyplatil po zvolení jistého šarlatána: Ten kandidát, který se přihlásí jako první a bude opravdu zvolen, získá současně za takový hrdinský čin řádnou odměnu Za ještě větší slávu TAKu. Když se ten geniální postup osvědčil výboru pro udělování Nobelovy ceny, proč by se nemohl aplikovat na nového člena Rady, který sice zatím nic ve vedení Taku nedokázal, ale jeho odvaha "mluvit do toho", je sama o sobě dostatečnou zárukou, že v něm celé společenství Stezkařů získává toho Pravého Nositele Změn a POKROKU.
  Pepik Beran
    14. - 16.1.2011 Jáchymov - Ahoj kamarádi, lyžníci. Jako každý rok, bych Vás rád pozval do Nového Města v Jáchymově. Cena: 250,- / os / den , dítka cena po dohodě s majitelem ( min. poloviční). Doprava a strava vlastní. Spacáky ani jiné lůžkoviny netřeba. Pivo bude zajištěno . Sníh doufám taky. Prosím, kdo máte zájem pošlete mail nebo sms na tel 602 314 145. Přihlášky bych potřeboval, tak cca do 15.12., abych popřípadě mohl doplnit další účastníky zájezdu z jiných zdrojů. Všechny zdraví Jirka Rada
    33. ročník Spanilé jízdy se bude konat ve dnech 4. až 6. února 2011 v Krušných horách. Přihlášky přijímají na prosincové schůzi TAKu spolu se zálohou 1 000 Kč hejtmani jednotlivých houfců A, B, C a D. Zaplacením konkrétnímu hejtmanovi dáte najevo svůj zájem o účast právě s tímto houfcem. Podle možností se pokusíme toto vaše přání splnit. Vaši hejtmani
    Zdá se, že se pořádání TAKových koncertů setkalo se slušným ohlasem. Proto jsme pro vás připravili další, již třetí posezení při pěkné muzice. Koncert Pavla Lohonky Žalmana se uskuteční opět v Gongu a to v pondělí 7.2.2011. Lístky za 200 peněz objednávejte buď přímo u Lenky (tel. 728743814, e-mail l.borgesova@seznam.cz) nebo u svých šéfů. Zbývá 50 volných vstupenek.
    Shnilka 4. - 6.3. 2011 bude na Šumavě v penzionu Jiskra je zaplněna, přijímáni pouze náhradníci. Další info, odjezd atd., posléze.
    Lyžařský zájezd do rakouského Schladmingu 19.-26.3.2011 pořádá Leoš Hořínek (T6). Cesty tam i zpět jsou v sobotu přes den, tedy bez nočních přejezdů. Cena 6200 Kč zahrnuje cestu autobusem včetně každodenního dojíždění k sjezdovkám, ubytování a stravu. Permanentka se platí extra (cca 180 Euro/6 dní, platí i pro 1 výlet lanovkou na Dachstein a na skibus, který staví před penzionem). Ubytování je v penzionu ve 2- až 4-lůžkových pokojích. Vlastní kuchař připravuje z místních surovin bohaté snídaně a večeře včetně zákusků a balíčky k obědu. Musí se obsadit celý penzion (30 lidí), pár lidí chybí a tak je zájezd ohrožen. Proto se v případě zájmu hlaste rychle na mobil 602493755 nebo mail horinek.leo@seznam.cz. Vzpomínka na letošní hory ve fotografii...
    Aprílový bál 1.4.2011 uspořádá Veronika Jiravová a Monika Misíková 20 v CK Vltavská.
    26. Půltou Stezku pořádá Jirka Valda a Trasa 26 v okolí areálu Džbán u Loun.

  Ze společnosti:
    Ahoj, s radostí dáváme na vědomí, že v sobotu 20.11.2010 před druhou hodinou ranní přišel na svět náš syn Toník Režný; 3,58 kg na 50 cm. Je krásný a asi půjde na MatFyz - dědeček už na něj žvatlá (a+b)2. Už jsme všichni spokojení doma, my s Michalem se pokoušíme zvládat náš nový život a Toníček nám to všechno řídí. Toníčkovy první fotky můžete vidět zde - http://rezni.cz/tonik.htm. Všechny Tondovy TAKové strýčky a tety zdraví Káča Režná (roz. Hlavatá) T20 & comp.
    V úterý 30. listopadu po těžké nemoci zemřela Jitka Birnerová - Elsnicová. V letech 1972 - 1973 byla šéfkou Trasy Čtrnáct. S Jitkou se rozloučíme ve středu 8.12.2010 ve 14:00 hodin ve Strašnicích.

  Inzerce:
    Všem, Všem Všem - na jaře se ze mne stane důchodce a hodlám podniknout následující: Přes Evropu vedou dálkové trasy. Trasa číslo 11 vede z Holandska pres Německo a Polsko. Hodlám po ni pochodovat až k Postupimi, kde narazím na trasu číslo10, po které se dostanu do Čech. Celý pochod by se dal zvládnout za 3 měsíce. Pokud se najde někdo, kdo by se rad vydal na stejný pochod, bude vítán. Pokud je mezi stezkari někdo, kdo má jakékoliv informace o Evropské dálkové trase 11, rád je uvítám. T11, Karel Schling, London. Kontaktujte Karla přes trasu 11 nebo přes Janu Klimszovou, tel. 723 857 137, jana@klimsza.com
    Dovoluji si vám předložit trochu vysvětlujícího textu a několik vybraných fot při příležitosti přípravy publikace, katalogu 60 – ti fotografií, nejlepších z mých výstav za posledních 5 let. (prac. název: JIŘÍ KUČERA 60 FOT - ČASY PRAVDY). 7. ledna 2011 chci oslavit šedesátku i vydáním a křtem knížky - katalogu, dlouho ze všech stran žádaného a to i s glosami přátel a pacientů, mnohdy významných umělců mě blízkých, kteří znají moje fota… i další „koníčky“. (V této oblasti vítám další písemné příspěvky poslané ve wordu. Díky.)... Těším se, že se podaří knížku – katalog vydat nejen pro radost aktivně přispívajících. Díky všem za smysl pro pochopení a případnou pomoc. Váš MUDr. Jiří Kučera TURAS. Více na stránkách http://www.jirikucera-foto.cz/

  Krásný a klidný Advent, vanoční svátky i vstup do roku 2011 přeje
  JaVor

  P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i po), ale i Trasových na tak.praha@email.cz. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky (uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky).

  Kalendář akcí 2010:
  prosinec
    13.12. - koledování U Apolináře / T1
    15.12. - Stříbrná harfa / Saša Havránková 3
  Kalendář akcí 2011 - ke stažení...
  únor:
      4. - 6.2. - 33. Spanilá jízda, Krušné hory
      7.2. - koncert Žalmana Pavla Lohonky pro TAK v Gongu
    11.2. - Volební valná hromada, hotel Svornost, Dolní Počernice
  březen
      4. - 6.3. Shnilá jízda, Šumava
  duben
    1.4. - bál - KC Vltavská / Veronika Jiravová, Monika Misíková T20
    16. - 17.4. - Zahájení cyklosezóny, Týřovice (otevřená akce Lenky Borgeové 18)
  květen
    6. - 8.5. - 26. Půltá Stezka (Trasa 26)
  červen
    3- 5.6. - 10. Milíčeves (otevřená cykloakce Miloše Neumana 14)
    11. - 12.6. - Cesta jenom tam
    17. - 19.6. - Tykolka (pracovní termín)
    24. - 26.6. - PanTAKovky

    TAKové schůze 3.1., 11.2. VVH, 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 11.7. letní, 5.9., 3.10., 7.11., 5.12.


  Příloha:
  Harfa ve sněhu
  Před několika dny jsem skládal dopis pro Ježíška. Snad to bylo pro dědu Mráze, nevím, chlapečkovi to bylo jedno. Chlapečkovi nezáleželo na adresátu, ale lpěl na objednávce. Dopis měl ryze obchodní charakter. Objednával jsem (až do domu) housličky a bubínek, autobus, Kašpárka a také oponu. Jako protihodnotu jsem nabízel jménem svého klienta čisté uši, to, že budu celý rok hodný, a to je dlouhá doba, a že budu každý večer pít rybí tuk. Sepsal jsem ten dopis a vzpomněl jsem si na všechna svá vánoční přání, co jsem jich kdy měl, a bylo mi smutno. Žil jsem tenkrát na světě asi tři roky a k Vánocům jsem si přál harfu. Zajímavé na tom přání bylo, že jsem nechtěl harfu proto, abych na ni drnkal a prozpěvoval při ní jako král David, ale aby harfa spinkala. Slýchával jsem tenkrát jednu koledu a v té koledě se zpívalo.
  „Labuti má i loutno má, slavíčku můj,
  dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj.“
  Místo harfy jsem dostal boty. Vlastně botičky. Potom mě bylo také jednou šest let, padal sníh, a já toužil po zlaté hasičské přilbě. Dostal jsem rukávník. V osmi letech se stává z dítěte muž a já jsem zoufale potřeboval kulomet. Dostal jsem bačkory. Jako desetiletému mi pod stromeček nadělili místo sebraných spisů Karla Maye pohádky Karla Jaromíra Erbena. Mám je dodnes. Ponejprv jsem je přečetl, když jsem se vrátil z vojenské prezenční služby. Ve dvanácti jsem si žádal nejkrásnější ženu na světě. Věděl jsem, kde bydlí. Oni to nevěděli a nadělili mi pruhované pyžamo. Od té doby se změnilo všechno, i stromy, i oblaka, kosi. Zmoudřel jsem, nebo snad zhoupl, začínal jsem si přát věci skromnější a celkem jsem nebýval zklamán. Mám kdesi ve stolu cigaretové pouzdro, mám tucet kravat, jedny dlouhé spodky, které jsem nikdy neměl na sobě, dokonce vlastním i jednu levou rukavici. Avšak od osudných Vánoc, kdy moje sny začaly být rozumné natolik, že začaly být uskutečňovány, ztratily pro mne Vánoce kouzlo. Proto, když jsem nedávno skládal chlapečkovi obchodní vánoční dopis, vyrostl v mé duši stesk, rovný jako cypřiš.
  Harfu si přeju, nadělte mi letos pod stromeček harfu. Nejlépe zlatou, struny mohou být stříbrné. Dlužíte mi harfu. Takovou, co by spala.

  «« NAHORU

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz