Turistický akademický klub založený v roce 1963
Poradník červen 2012

PORADNÍK červen 2012

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha
IČO: 00199214, účet č. 1061106866/5500
Adresa: pošt. př. 398, 111 20, Praha 1
Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město
Pokladník: Jana Stádníková, e-mail: stady@atlas.cz
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: tak.praha@email.cz

  Motto: Neexistuje něco jako nespravedlnost; vím, že žijeme naše životy, abychom se učili a bavili. Přitahujeme si k sobě problémy, abychom si na nich zkoušeli své síly... Kdybych neměl tyto problémy, měl bych jiné, které by představovaly stejnou výzvu. [Richard Bach]

  Zprávy z rady:
    Pravidelná schůze v pondělí 4. června 2012 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.
    Rada srdečně zve všechny kamarády na tradiční letní schůzi, tentokrát v pondělí 9. července opět na Cindě. Provozovatel slíbil dost půllitrů, do nichž budou čepovat Staropramen 10° a nefiltrovanou 12°.
    O pořadatelství 55. Stezky se již nyní hlásí tři trasy - 4, 5 a 13. Hlasovat o pořadateli budeme v září nebo v říjnu.

  Stalo se:
    54. Stezka, kterou pořádala Dvanáctka od 4.5.2012 byla zakončena za krásného počasí v úterý 8.5.2012 u suchého poldru Primátorského rybníka v Litomyšli. Na Stezku vzpomeňte tady...
  - Báječně jsem si užil další Stezku, v mém případě to byla už 39. Děkuji pořadatelské Dvanáctce za bezchybné (alespoň já o žádné chybě nevím) zajištění Stezky i skvělé počasí a vám všem, že jste zase dorazili. TAK ahoj za rok a půl na 55. Stezce! Petrof
  - 54. STEZKA byla zisková, protože ZISK není sprosté slovo!
  Rád bych se s čtenáři těchto řádek podělil o jednu užitečnou informaci, kterou je nazván můj text. Tomáš Rozsíval to o mě vymyslel a na naší trase se to ujalo: Sběratel neužitečných informací!  Ale informace o tom, že letošní 54. STEZKA byla zisková, je informace nejen pravdivá, ale i nesmírně užitečná a také poučná.
  Na rozdíl od sdělovacích prostředků, které to slovo řadí mezi citoslovce se záporným emočním nábojem, je to terminus technicus, stejně jako meliorace nebo virus, například. Zisk je matematická veličina. Je to rozdíl mezi výnosy a náklady. Pozor na záměnu s tržbami a výdaji. Jejich rozdíl je přírůstek či úbytek hotovosti, nikoli zisk! Rozdíl mezi dvěma veličinami bývá vyjádřen ve stejné jednotce, v jaké jsou vyjádřeny obě veličiny. Na rozdíl od tržeb a výdajů, které budou vyjádřeny téměř vždy v peněžní nebo výjimečně v nějaké hmotné jednotce, náklady a výnosy mohou být i velice nehmotné. Vynaložený čas na studium, vědecké úvahy, uměleckou činnost, to jsou jen některé náklady, které musí vynaložit člověk, který může i nemusí po jejich vynaložení čerpat výnos v podobě vědění či uznání ve vědeckých nebo uměleckých kruzích. Často až po mnoha letech nebo i po smrti. Takové uznání, takový výnos, čerpat může, ale také nemusí. V takovém případě zjevně náklady převyšují výnosy a výsledek – zisk – je záporný. Staré židovské pořekadlo to definuje přesně: „Kšeft je kšeft, i ztráta je kšeft; ale tolik nepotěší.“
  Vybrali jsme peníze a uhradili jsme náklady. Vybraných peněz bylo víc, než bylo uhrazeno. Do TAKové pokladny jsme odvedli rozdíl, tedy ČÁST ZISKU.
  Investovali jsme (my na dvanáctce) čas na zajišťování, korespondenci a vymýšlení nápadů, co udělat jinak a lépe. Inkasovali jsme pěkné počasí, spokojené kamarády a pocit, že se nám něco dobrého podařilo. V našem věku není zanedbatelné ani to, že příležitostí, jak potěšit vlastní ješitnost, nám, pánům po padesátce, rychle ubývá.
  Když to shrnu, i v tomto nehmotném rozměru výnosy vysoce převyšují náklady. Tuto druhou, VĚTŠÍ  ČÁST ZISKU, odvádíme pro ještě větší slávu TAKu jako navýšení jeho základního jmění do nehmotné pokladny TAKu. Ekonom ve mně by řekl, že se nám podařilo zvýšit nedělitelné jmění toho spolku.
  V Praze 9.5.2012    Pepik Beran
  pozvánka na parník   Ve čtvrtek 31. května 2012 v 18 hodin od kotviště na Rašínově nábřeží vyplul TAK jazz paras. Pár textů písniček pro inspiraci...
   

  Informace:
    Letošní Cyklospanilá jízda Antonie Tykolové  bude 8. - 10. června se spaním v Intercampu Habr, který se nachází nedaleko Rokycan u Volduch u Trnovského rybníka. Spát budeme v chatičkách, které jsou tří až šestilůžkové, noc za 145,- Kč, povlečení za celkem 25,- Kč, polopenze cca 150,- Kč.
  Závazné přihlášky posílejte emailem (moravec.karel@atlas.cz) se zálohou 100,- Kč za osobu na účet č. 0533507023/0800 co nejdříve, máme zamluvený omezený počet míst.    SKOL Monika a Karel Moravcovi
    9. Cesta jenom tam se blíží a uskuteční. V sobotu 16. června vyjede historický motoráček z Prahy-Vysočan, tentokrát severním směrem. Cílem jsou Zubrnice, obec v Českém Středohoří poblíž Děčína. Předběžně bude sraz v 8 hodin, odjezd 8:20 (ještě bude upřesněno po schválení jízdního řádu). Pojede se motorákem M 131.1280 z roku 1951 zvaným „Hurvínek“, který patří spolku Zubrnická muzeální železnice. Z nádraží Praha – Vysočany přes Všetaty, Mělník, Ústí nad Labem- Střekov, Velké Březno na muzeální trať do Zubrnic. Cestou bude několik zastávek. Velké Žernoseky -  zastávky je možno využít dle počasí a nálady buď ke koupání, výstupu na kopec Radobýl či malému koštu v Žernoseckém vinařství. V Ústí n.L. – Střekov bude přestávka delší, připraveno je několik atrakcí: přímo na nádraží historická parní vodárna, exkurze na na Střekovský jez z let 1924-36 s Masarykovým zdymadlem a rybím přechodem, nebo variantně možno navštívit hrad Střekov. Oběd v rybí restauraci Střekovská bašta. Ve Velkém Březně možnost prohlídky pivovaru s degustací pivních speciálů. Po muzeální trati (pravidelný provoz tam skončil v r. 1978) 6 km s prudkým stoupáním (až 40 o/oo) do Zubrnic, kde je na nádraží železniční muzeum, zaměřené kromě historie místní trati na dreziny a zabezpečovací a signální zařízení. Možnost projížďky na ruční drezině. Natáčelo se tu několik filmů, např. Páni kluci a Rebelové. Viz http://www.zmz.cz. Poté se utáboříme na místní louce a snad nám počasí dovolí táborák, špekáčky, hudbu, zpěv.  Komu nevyhovuje spaní v přírodě, v obecní ubytovně je ještě pár volných míst - můžete si je objednat přes Ivana za 250 Kč/noc. Jako obvykle bude se ve vlaku i u ohně čepovat chlazené pivo, u ohně to bude Březňák. Nezapomeňte si vlastní sklo. V neděli se v souladu s názvem akce už každý o sebe postará sám. Rozhodně stojí za prohlídku rozsáhlý vesnický skanzen v Zubrnicích. Viz http://www.zubrnice.cz. Návrat je možný vlakem z Velkého Března nebo místní autobusovou linkou do Ústí n. L. atd. Vložné 400 Kč / 450 Kč (TAK / neTAK) zahrnuje kromě jízdného taky některé exkurze, nikoli pivo a jídlo.  V ceně je táboření ve vlastním vybavení na louce, nikoli nocleh v ubytovně. Ještě jsou volná místa, zájemci nechť se mi hlásí mailem na ivan.fridrich@post.cz nebo telefonicky - 224 257 873 nebo 602 368 425. Závazně přihlášený je jen ten, kdo zaplatí – nejpozději v pondělí 4.6. na TAKové schůzi v Tyršáku.
    Mirda Hoza na 99% potvrdil letošní Vítání léta - bude v úterý 19. června v obvyklou dobu na obvyklém místě v obvyklém stylu.
    34. Pantakovky 22. – 24. června v Soběslavi. Pište si do diářů, trénujte, oprašujte Yalmary. Další informace budou přicházet postupně. Mate-li nápad čím Pantakovky vylepšit nebo se chcete přidat k organizačnímu tymu, pak se ozvěte Veronice nebo Monice. A zde je přihláška na Pantakovky jíž všichni umíte hravě vyplnit. (K 31.5. přihlášeno pouze 70 lidí, z toho 14 dětí.) Zároveň je, jako každoročně, otevřena LPTH burza pro podněty, ale hlavně pro výměnu spoluhráčů v týmech. Ceny startovného stále zůstávají - TAK 270,- Kč, neTAK 300,- Kč, soutěžící děti do 15 let 100,- Kč. Všechny informace jsou v přiloženém letáku...
    Redaktoři Almanachu k 50. výročí TAKu, jmenovitě Jirka Domlátil, Petr, Jirava, Veronika Jiravová, Tomáš Kubát, Vláďa Roith, Jana Vorlová a Václav Votruba, děkují za příspěvky do almanachu a žádají vás o další a další příspěvky. Pro inspiraci uvádím témata:
  - kdy a jak trasa vznikla, které Velké stezky se zúčastnila poprvé,
  - co udělala trasa pro TAK (které Stezky, Lesní hry, Bály a další akce jste organizovali, atd.),
  - povídání o trase (třeba odkud se rekrutuje vaše členstvo, jak se scházíte, vaše tradiční i netradiční akce, prostě vše, co chcete, aby si o vás mohli přečíst i všichni ostatní),
  - zajímavé fotky, hlavně historické.
  Redaktoři preferují několik krátkých článků než jeden dlouhý. Příspěvky zasílejte JaVoru nebo kterémukoliv redaktorovi. Po několika výzvách redakce zaznamenává první nesmělé příspěvky za něž velmi děkuje a ostatní vyzývá k větší aktivitě.
    Zde je TAKové fórum http://takpraha.cz/diskuse.php.

  Ze společnosti:
    Pro členy někdejšího spolku "Přátel vepře" máme smutnou zprávu: 26. dubna zemřela krátce po svých 80-tinách paní Zdeňka Císařová z Kamenných Žehrovic. Neměla život lehký a na chvíle strávené s "přáteli vepře" až do svého konce ráda vzpomínala.
    Dne 26.5.2012 krátce před devátou hodinou večerní zemřel v českobudějovické nemocnici na následky autohavárie Aleš Zimolka, bubeník skupiny Asonance (a spousty dalších českých kapel).

  Inzerce:
    Vzpomínka na neděli 20.5.2012 a krásné představení Tanečního divadla BUFO pod vedením úžasného choreografa Martin Pacekhttp://www.youtube.com/watch?v=1U0eyxf2xJ8&feature=my_liked_videos&list=LLl8RvlkBxk5roYq-P5uIHqQ  Příště si nenechte ujít! Na leden se chystá premiéra nového kusu, budu Vás včas informovat.
    TAK letos znovu pořádá Městská část Praha 9 v Přírodním parku PODVINÍ ve Vysočanech koncert. Začátek v 16:30. Hrají Nezmaři a Miky Ryvola, Martina Trchová trio, Petr Kalandra memory band + Oskar Petr a Zuzana Michnová, Václav Koubek, Tlupa tlap a další - vstup volný - www.podvini.cz. Doporučuje Martina Jedličková
    Je možno pronajmout zahradu v Praze  Troji - přístup shora od Bohnického sídliště - dostupnost MHD od M Kobylisy,
  autobusem cca 6 minut + kousek /cca 5 min/ pěšky. Zahrada je v přírodním prostředí na okraji lesíka, svažitá, cca 500 m2.
  Nájem velice levný. Jsou zde celkem 4 zahrady, 2 pronajaté, 1 v jednání. K dispozici společná studna. Zahrada je několik let nevyužitá, jsou zde nějaké stromy a keře. Kdybyste měl někdo zájem, volejte - Helena Volfíková 13 , tel. 602 614 157.
    Šumava - Průvodci divočinou 2012 - nenechte si ujít

  Přeji krásné jaro
  JaVor

  P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i po), ale i Trasových na vorlovaj@gmail.com. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky (uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky).

  Kalendář akcí 2012 - ke stažení...
  8. - 10. června - 13. Tykolka / Moravcovi 16
  16. - 17. června - 9. Cesta jenom tam / Ivan Fridrich
  19. června - 24. Vítání léta
  22. - 24. června - 34. Pantakovky / Veronika, Monika
  9. července - letní schůze na Cindě
  15. - 22. července - Bystřička / Veronika Jiravová 20
  22.7. - 12. srpna - Keblány Ďáblíci / Tomáš Stříhavka TOM
  10. - 12. srpna - VHT - Luďovy alpy / Luděk Ledvina 16
  31.8. - 2. záíří - Keblany exĎáblíci / Veronika 20
  14. - 16. září - 34. Lesní hry / Šárka 13
  12. - 14. října - 13. Zakončení cyklosezóny / Moravcovi 16
  26. - 28. října - 27. Půltá Stezka / Soňa, Jana, Lenka
  9. listopadu - Martinské posvícení v hotelu Svornost / T1
  30.11. - 2. prosince - Poslední slanění
  17. prosince - koledování U apolináře / T1
  Schůze: 4. června, 9. července, 3. září, 1. října, 5. listopadu, 3. prosince

  Přílohy:
  Pozvánka na připravované turistické akce na Slovensku
  Propozice na Dny vysokohorské turistiky na skalách Žďárských vrchů
  Pozvánka na podvečerní pochod KČT v Počernicích


  ### TAKová schůze 2012-06-04
  V Tyršáku za nepřítomnosti Petrofa a IvŠi ji vedl Řezák a zapisoval Petřík. Petrof se omluvil, přepadla ho dovolená. Další schůze bude až v září. Rada bude 18.6. U Haštalskýho dědka.
  ## Vítání léta ve Vojanových sadech - Mirda, spěchající plnit prarodičovské povinnosti, potvrdil, že Vítání bude v úterý 19.6. od 19 hod. Připomněl ústrojovou kázeň s tím, že letos už konečně bude OPRAVDU nekompromisní. Akce je prezentována jenom na TAKu a pro TAK, takže nezvěte různé známé, kteří nemají TAKové povědomí a nectí ho. Zemřel správce p. Pavliš, sady provozuje jeho syn. Praha 1 má nereálné finanční požadavky, ale díky nadstandardním vztahům se podařily zmírnit.
  ### STALO SE
  ## PARNÍK - čt 31.5.2012 - Prý byl krásný.
  ## 54. STEZKA - 4.-8.5.2012 - Nebyly žádné jobovky. Vyúčtování ještě není, dobíhají platby, ale Stezka bude mírně výdělečná. Poděkování organizátorům z pléna.
  ## Zahájení CYKLOSEZONY 21.-22.4. - Proběhlo v pohodě.
  ### AKCE
  ## TYKOLKA 8.-10.6. - Nikdo z organizátorů nebyl přítomen, Karel Moravec posílá přihlášeným informace e-mailem.
  ## CESTA JENOM TAM - 16.-17.6.2012 - Ivan Fridrich: České středohoří, Zubrnice, skanzen, železniční muzeum, exkurze v pivovaru Březno. Trasa je popsána v e-mailu. Je ještě 16 volných míst, hlásit se a platit Ivanovi.
  ## VÍTÁNÍ LÉTA - út 19.6.2012 - Viz začátek schůze
  ## PANTAKOVKY - 22.-24.6.2012
  Nikdo z organizátorů nebyl přítomen. Přihlášeno 70 lidí.
  ## STAVĚNÍ TÁBORA - 22.-24.6.2012
  Začíná táborová sezóna.
  ## HLÍDÁNÍ TÁBORA - 24.-30.6.
  Řezák zve vysloužilé náčelníky a táborové vedoucí na dětský tábor bez dětí. Prosí případné účastníky o informaci "od kdy do kdy" - ne kvůli kontrole docházky, ale kvůli plánování vaření.
  ## CINDA - 9.7.
  Petrof vzkazuje, že tradiční letní schůze na Cindě je zajištěna. Pivo Smíchov 10 a nefiltr 12, začátek v 18 h. Poslední možnost platit příspěvky bez penále!!!
  ## LESNÍ HRY - 14.-16.9.
  Organizuje 13ka. Nikdo z organizátorů nebyl přítomen.
  ## 27. STEZKA ...A 1/2 - 26.-28.10.
  Soňa: Probíhá zajišťování, je trošku problém s noclehy, v plánované lokalitě jsou jenom penzióny (nocleh á 350...), uvažuje se o mírném posunu v prostoru.
  ### RŮZNÉ
  Na říjnové schůzi proběhne hlasování o 55. stezce, jsou tři zájemci o pořádání.
  Luděk Ledvina: Alpy 10.-18.8., je změna trasy, pracuje se na  zajištění ubytování, další informace budou.
  Řezák popřál všem hezké léto.
  Zapsal Petřík

  «« NAHORU

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz