Turistický akademický klub založený v roce 1963
Poradník duben 2013

PORADNÍK prosinec 2013

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub
IČO: 00199214, účet č. 2000317496/2010
Koresp. adresa: TAK, Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1
Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město
Pokladník: Jana Stádníková, e-mail: janastady@gmail.com
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: tak.praha@email.cz

 

Motto: Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel. [Albert Camus]

Zprávy z rady:
  Pravidelná schůze v pondělí 2. prosince 2013 od 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1
  Rada se sešla 18.11. u Haštalského dědka. Akce ve Zderazi zhodnocena jako velmi povedená. Saldo, se kterým bylo počítáno, činí 19100 Kč.
  Rada schválila interní postup při přijímání nových členů: 1) šéf Trasy oznámí radě jména kandidátů. 2) Rada projedná, schválí a vyzve kandidáty, aby se představili na schůzi. 3) Nový člen TAKu pak odevzdá radě své kontaktní údaje a obdrží číslovaný kovový odznak spolu s jednou plátěnou nášivkou.
 Kandidáti pro přijetí do TAKu - Václav Vyšohlíd 3 (obnovené členství, odznak č. 5), Josef Soukup 6, Jan Vaněk-Sierocinski 26.
  Trasa 26 vyúčtovala Lesní hry. Do pokladny přibylo 26 Kč.
  Rada přeje všem členům TAKu a všem příznivcům TAKu klidně prožitý Advent a krásné vánoční svátky.

Stalo se:
pamětní deska k 50. výročí založení TAKu   V pondělí 25.11.2013 byla ve vstupním vestibulu FS ČVUT, Karlovo náměstí 13, slavnostně odhalena deska na paměť 50. výročí založení TAKu. Fotky zde... Láďa Dolejší vypátral, a zasloužil se tedy, že odhalení byl přítomen tehdejší asák Pavel Jeník, který vymyslel název Stezka. Atmosféra byla pěkně slavnostní, kabelky odhalily bezpočet vinných sklenek, takže zapití té slávy bylo důstojné a pokračovalo v Alpském dvoře. Počet účastníků byl úctyhodný, přes osmdesát lidí.
  Řeč k odhalení pamětní desky
      Nedávno jsem si někde přečetl, že rok 1963 je rokem atentátu na amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Pro nás však tento rok vždycky bude především rokem založení Turistického akademického klubu. A tuto dějinnou událost bude všem připomínat pamětní deska, kterou za chvíli odhalíme.
      Jak to vlastně začalo? Jak už to bývá, na počátku bylo slovo. Tedy více slov na plakátu, který se objevil na přelomu září a října roku 1962 v této budově. Text na plakátu zval na „X. Ogólnopolski Rajd Studencki w Sudetach“, který  pořádal Akademicki klub turystyczny Wroclawské polytechniky ve dnech 18.-21.10.1962. Parta studentů, kteří na strojní fakultu nastoupili počátkem šedesátých let, se na lákavou akci vypravila. Rajd se konal na polské straně Krkonoš a zakončení bylo v neděli 21. října na zřícenině hradu Chojnik za účasti asi dvou a půl tisíce studentů. Pro české účastníky to byl takový zážitek, že se hned na zpáteční  cestě začali dohadovat o uspořádání podobné akce doma v Čechách.
      Na dalších Rajdech (jarním a podzimním roku 1963) se začala formovat skupinka budoucích členů TAKu. Kromě ní byly na fakultě i další skupinky studentů, kteří měli rádi hory. Na podzim roku 1963 se iniciativy ujal Honza Novák, který všechny duchem spřízněné skupiny začal zvát na schůzky na podolskou kolej. Na nich se domlouvaly zásady činnosti a uspořádání klubu.
      K největší schůzce pak došlo v klubovně podolské menzy, kde byl přijat název Turistický akademický klub (usoudilo se, že přesný překlad z polštiny – Akademický klub turistický se zkratkou AKT není asi to úplně nejlepší), Honza Novák byl zvolen tajemníkem klubu a Jirka Kylar pokladníkem. Vše bylo následně slavnostně ustanoveno v salonku Akademia restaurace U Fleků. S využitím kontaktů v ČSM a kolejní radě došlo k jednání na fakultním výboru strojní fakulty. Byly vypracovány a následně přijaty první stanovy klubu a TAK se stal autonomně působící zájmovou skupinou pod fakultním výborem Československého svazu mládeže.
      A pak už se začalo s přípravami první Stezky, která se uskutečnila na jaře roku 1964 v Krkonoších. Uspořádání první Stezky má na svědomí tato čtyřiadvacítka: Jan Novák, Ján Baltaj, Vladimír Bulena, Julius Csonto, Vlastimil Dušek, Petr Fencl, Otakar Fridrich, Václav Filípek, Václav Hladík, Peter Hodál, Petr Kobián, Ladislav Koryčánek, Jan Kubík, Jiří Kylar, Jan Lanta, Hubert Nižňanský, Ján Onuška, Pavel Pokorný, Antonín Rosický, František (Mikuláš) Schwertner, Pavel Socha, Zdeněk Vavřička, Václav Vyšohlíd a Karel Zeman. Mnozí z nich tu jsou i dnes. Díky vám!
      Děkuji i Vláďovi Roithovi, z jehož článku, který si budete moci přečíst v Almanachu, jsem výrazně čerpal, a také Pavlovi Stulíkovi, Vláďovi Dolejšímu, Láďovi Kánskému a všem dalším, kteří desku vymysleli, vyrobili a instalovali. Protože tu mezi námi jsou i Máša Nováková a Helenka Rosická, životní partnerky otců zakladatelů, prosím je, aby zavzpomínaly na dobu před padesáti lety.
Petrof 24.11.2013

Informace:
výroční turistická známka   Ivan Fridrich bude na schůzi v Tyršáku prodávat výroční turistické známky, kus za 30 Kč.
  Koledy u Apolináře v pondělí 16.12.2013 od 18 h.
  Ahoj lidi, zveme vás na letošní Stříbrnou Harfu do Krčského lesa. Sejdeme se ve středu 18.12. na stanici metra C Roztyly, v 18:00 vyrážíme. Přijďte včas, těžko byste nás v lese hledali. Pokud se vyskytne problém, zavolejte. Nedopusťte, aby někdo pod stromečkem marně čekal na dáreček. Pokud budete přihlášeni a nakonce vůbec nemůžete přijít, pošlete dárek po někom jiném, anebo mi včas brnkněte, ať jeden dárek ještě dokoupím. Vezměte si obvyklou výbavu: teplé oblečení, boty do lesa; ozdoby, svíčičky se stojánky, prskavky, sirky, lampiony, zpěvníky a baterky, a kdo vládne hudebním nástrojem – nezapomeňte ho doma. Hlavně nezapomeňte dobrou náladu! Kupte dáreček, jaký byste sami rádi dostali, nemá to být recese. Jméno obdarovaného vám začátkem prosince pošlu mailem nebo zavolám. Dárek označte čitelnou jmenovkou, která nevypadne a neztratí se někde v mechu, prosím. Stejně jako loni půjdeme do školy Orange Factory na Jižním Městě (Praha 4, Pošepného nám. 2022), kam nás laskavě zve Andrea Čapková. Láhev oblíbeného nápoje + skleničku + malé pohoštění pro kamarády s sebou! Že jste si přečetli pozvánku a přijdete, prosím, potvrďte na adresu alexandra.havrankova@seznam.cz, anebo na mobil 603940439, ať máme jistotu. Ještě přikládám pozvánku a kultovní povídku, moc vás zdravíme a těšíme se na vás, Saša a Petr.
  37. Spanilá jízda se bude konat v termínu 7. až 9. února 2014 v Orlických horách. Přihlášky spolu se zálohou již tradičně na prosincové schůzi TAK v pondělí 2. prosince 2013 u hejtmana, jehož houfec je Vám nejbližší. Slibujeme, že případné přesuny mezi houfci budou probíhat pouze se souhlasem přesouvaného. Přihláška je platná pouze po složení zálohy 1300 Kč. Vaši hejtmani
  Shnilá jízda bude 7.-9.3.2014 v penzionu Jiskra, Nové Hutě, Šumava. Ruda Mráz přijímá přihlášky s nevratnou zálohou 500 Kč.
  Letos jsme 26. března zahájili oslavy 50. výročí založení TAKu představením hry Polooblačno v Branickém divadle. Radošínské naivné divadlo také oslavilo 50 let trvání. Nyní RND připravuje pokračování s názvem Sčista-jasna avizované jako „druhá správa o mojom dvadsiatom storočí (1950 – 2000)“.
Na schůzi bylo projednáno zda, a jakým způsobem, se představení pro TAK uskuteční. Následují pokyny pro platbu: Zájemci poukáží na účtet TAKu 2000317496/2010 do konce roku 2013 vratné zálohy ve výši 400 Kč (domluveno zvýšení z původních 300 Kč, protože lze předpokládat akceptovatelnou cenu v rozmezí 300 až 400 Kč). Všechny zájemce o vstupenky prosíme o zaslání peněz na uvedený účet s následujícími identifikačními znaky: variabilní symbol: 987654321,
zpráva pro příjemce: jméno, příjmení, Txx (Trasa číslo) a počet lístků (např. Eulálius Skočdopole T50 - 2). Koncem roku podle počtu zájemců (dle prostředků, zaslaných na účet) zakoupíme buď celé představení, nebo jen omezený počet vstupenek. Nebude-li celé představení, bude obtížné vyjednat příznivou cenu. Proto prosíme všechny zájemce o zaslání peněz co nejdříve!!! Garantem akce je Pepa Beran 12.
  43. V pátek 11.4.2013 bude 43. bál s názvem Ozvěny muzikálů v Masarykových kolejích. Všechny potřebné informace podá Alena Podráská 14 na prosincové schůzi.
  56. Stezka 8.-11.5.2014 - zakončení v letním kině v Boskovicích - pořádá Čtrnáctka - tabulka tabu noclehů... (rozuměj zabukovaných) noclehů.
  Poslední dobou se ozývají kamarádi, že jim nejsou doručeny emaily z hromadné korespondence. Vězte, že IvŠi a JaVor nečiní žádné korekce v adresáři. Nedoručitelnost je pouze ve vyšší moci Googlu. V drtivé většině se jako nedoručitelné ukazují adresy ze Seznamu. Dnes mají u svého jména příznak nedoručitelné Stáňa D., Ivan Hal., Jana Pop., Draha Pud., Vítek Š., Jitka Sti., Tomáš Stř., Albert S. a Sváťa J. Zkuste nedoručitelnost "prošťouchnout" zasláním emailu, ostatní jistě prominou.

Ze společnosti:
 

Inzerce:
  Eliška Nešporová doporučuje: posílám vám informaci o mladém farmáři z Prahy 5, který prodává maso vepřové, hovězí, králíky, husy, mléko, vyškvařené sádlo, vajíčka a ještě k tomu můžou vaše děti, či vnoučata navštívit farmu, kde uvidí zvířátka. V případě, že budete mít zájem, zaregistrujte se zcela nezávazně na adrese http://farmakopanina.cz. V okamžiku, kdy bude plánovaná porážka, vám přijde mail, kdy maso bude. Vajíčka a mléko mají stále. Této služby již 3 roky využívají někteří z  trasy 16.
  Láďa hlavatý doporučuje akci svého bývalého spolužáka, který pořádá taneční zábavy na níže uvedené adrese a také tam občas hraje. Hraje se opravdu k tanci, prostředí je velmi příjemné, parket nablýskaný. Taneční Retro čaje v klubu Biograf, Na Zámečnici, Plzeňská 210, se budou konat každou neděli od 16 hodin (pochopitelně kromě vánoc) až do konce března 2014, vstupné 100 Kč.
  Během příštích měsíců je v níže uvedených dobách pařížský byt Jirky Kozelky vám a vašim spolehlivým známým k dispozici za příspěvek na činži. Ten současně činí prvních 5 dnů 1-2 osoby 1000 Kč/den, 3-4 osoby 1600 Kč/den (při více lidech na domluvu). Další dny: 25% sleva. Termíny: 17.12.-6.1.2014. Kdyby vás možnost strávit čas v příjemném bytě se spojením každých 15 min do centra Paříže (20-25 min jízdy) zajímala, napište nebo zavolejte mně nebo Katce Stárkové 13 (Katerina.Starkova@seznam.cz, 737334624). Jak je již tradicí, dodá podrobné informace.
 

Přeji krásné adventní dny
JaVor

P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i po), ale i Trasových na vorlovaj@gmail.com. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky (uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky).

Kompletní kalendář akcí 2013 ke stažení...
16.12. - Koledování u Apolináře
18.12. - Stříbrná harfa
2014
7. - 9.2. - 37. Spanilá Jízda, Orlické hory | Hejtmani A: Josef Soukup a Michal Musil. Trasa B: Pavel Hrabal a Tomáš Rozsíval. Trasa C: Ivan Pergler a Jeník Toufar. Trasa D: Tonda Peterka a Pavel Stulík
7. - 9.3. - Shnilá jízda, Šumava| RuM 16
11.4. - 34. bál, Masarykovy koleje | Alena Podráská 14
8. - 11.5. - 56. Stezka - Boskovice | T14

Přílohy:

«« NAHORU

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz