Turistický akademický klub založený v roce 1963
Poradník duben 2013

PORADNÍK leden 2014

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub
IČO: 00199214, účet č. 2000317496/2010
Koresp. adresa: TAK, Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1
Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město
Pokladník: Jana Stádníková, e-mail: janastady@gmail.com
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: tak.praha@email.cz

 

Motto: Všichni lidé, s nimiž se setkáváme, mají své osudy, které ovlivňují jejich chování, ale na to příliš málo myslíme. Očekáváme, že budou reagovat tak, jak bychom zareagovali na jejich místě my, a proto jim v naprosté většině případů nemůžeme rozumět, nemůžeme je pochopit... [Johannes Mario Simmel]

Zprávy z rady:
  Pravidelná schůze v pondělí 6. ledna 2014 od 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1
  Rada se v prosinci nesešla.
  Rada oznamuje, že prosincová schůze schválila termín Výroční valné hromady, která bude v pondělí 17.2.2014. Místo a program budou včas oznámeny.
  Rada přeje všem členům TAKu a všem příznivcům TAKu do roku 2014 pohodové cesty, co nejméně malérů, dobrou kondičku, spoustu dobrodružných výprav a pevné zdraví.

Stalo se:
  Koledování u Apolináře 16. prosince mělo krásnou vánoční atmosféru.
výroční turistická známka   Stříbrná harfa byla o dva dny později v Krčském lese.

Informace:
  Ivan Fridrich prodal 139 výročních turistických známek 50 TAK. Zbylé nabídl do prodeje v centrále Klubu českých turistů na Fügneráku a v prodejně Turistashop na Bělehradské ulici.
  37. Spanilá jízda se bude konat v termínu 7. až 9. února 2014 v Orlických horách.
  Shnilá jízda bude 7.-9.3.2014 v penzionu Jiskra, Nové Hutě, Šumava. Ruda Mráz přijímá nevratnou zálohou 500 Kč, kterou zašlete na účet 0491013163/0800, a přidejte jméno odesilatele. Jen tak mají přihlášení zajištěné místo.
  Zpráva o stavu účasti TAKu na druhém představení Radošínského naivného divadla je takováto: shlédnutí představení s názvem Sčista-jasna avizované jako „druhá správa o mojom dvadsiatom storočí (1950 – 2000)“ si zajistilo zasláním čtyřsetkoruny na TAKový účet do konce roku celkem 41 lidiček.
"O dalším postupu se domluvíme v pondělí 6.1.2014 na schůzi. Má-li ale někdo již dnes zájem, chuť a čas se věnovat naplno získání dalších tří set zájemců, rád mu poradím, jak a kdy jednat s paní ředitelkou divadla, případně přímo s Radošíny. Pepik Beran".
  43. V pátek 11.4.2013 bude 43. bál s názvem Ozvěny muzikálů v Masarykových kolejích pořádá Alena Podráská a Čtrnáctka. Součástí bálu bude samozřejmě předtančení, o jehož choreografii se postará Eva Ornstová-Velínská (je členkou divadla BUFO, dělala s námi už Upíry). Nácviky budou probíhat počínaje 9.1.2014, budou to tedy čtvrtky, od 20:00 do 21:30 hod. v ZUŠ Křtinská, Praha 4 Háje.
  56. Stezka 8.-11.5.2014 - zakončení v letním kině v Boskovicích - pořádá Čtrnáctka - tabulka tabu noclehů... (rozuměj zabukovaných) noclehů).

Ze společnosti:
  PraDrobek se od 24.11.2013 pyšní praneteří, která je dcerou Mouchy a Bači z Vosmičky.
Vojtěch Vlach   Lenka Borgesová je od 26.12.2013 babičkou. Maminka Kačenka Vlachová-Vintová a syn Vojtěch vás zdraví.

Inzerce:
  Ivan Dvořák z Nohybu, který v sedmdesátých a osmdesátých letech  uspořádal mnoho zajímavých koncertů, pokračuje ve své činnosti v malém a zve do Dobré trafiky na Újezdě (naproti Tyršáku) zejména písničkáře našeho mládí. Více zde: http://www.dobratrafika.cz
  Českomoravský  SK  TURAS  Praha – Brno pořádá a zve členstvo a přátele na 35. TURAS Blue bál v sobotu  25. ledna  2014 od 19 do 01 hod. do Baráčnické rychty, Praha 1, Malá Strana, Tržiště 23.
Program: Bloo  Tones, Divadlo Podpultovka – Mechaničky, Charlie Slavík Revue & Roman Pokorný. Vstupné: stoly na sále 150 Kč, nahoře 120 Kč. Oděv  modrý,  uvolněný! Předprodej: Baráčnická rychta, Cafe UPM, Kafírna a Okýnko Romana Vopičky, Ars Pragensis, Kavárna Čas. HOJ TURAS!

Přeji krásné a aspoň trochu zasněžené dny
JaVor

P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i po), ale i Trasových na vorlovaj@gmail.com. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky (uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky).

Kalendář akcí 2014
7. - 9.2. - 37. Spanilá Jízda, Orlické hory | Hejtmani A: Josef Soukup a Michal Musil. Trasa B: Pavel Hrabal a Tomáš Rozsíval. Trasa C: Ivan Pergler a Jeník Toufar. Trasa D: Tonda Peterka a Pavel Stulík
7. - 9.3. - Shnilá jízda, Šumava| RuM 16
11.4. - 34. bál, Masarykovy koleje | Alena Podráská 14
8. - 11.5. - 56. Stezka - Boskovice | Vladimír Roith a T14

Přílohy:

«« NAHORU

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz