Turistický akademický klub založený v roce 1963
Poradník leden 2015

PORADNÍK leden 2015

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub
IČO: 00199214, účet č. 2000317496/2010
Koresp. adresa: TAK, Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1
Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město
Pokladník: Jana Stádníková, e-mail: janastady@gmail.com
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: tak.praha@email.cz

 

Motto: Lidi by k sobě mohli být slušní a laskaví po celý rok. Ale kde na to mají brát čas? [Vladimír Jiránek]

Zprávy z rady:
  Pravidelná schůze v pondělí 5. ledna 2015 od 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.
  Rada se sešla 15.12.2014 U Vávrů. Byla slavnostně vánoční, ale probírala se také příprava VVH, stanovy TAKu a podnět Honzy Rosenauera. Ten se týkal umístění nekvalitních fotografií bez souhlasu autorů ve vitríně v prášilské chatě KČT. Bylo dohodnuto, a Honza souhlasí, že jeho fotka může být vyvěšena v ubytovně v Prášilech. Podmínkou je, aby tam byla vyvěšena fotka v odpovídající kvalitě. Honza domluví s vedoucím ubytovny výměnu a dodá kvalitní fotografii. Více informací k věci bude na schůzi.
Rada děkuje lidem TAKu za propagaci klubu - "za ještě větší slávu TAKu". Žádá však členy klubu a příznivce klubu o dodržování autorských práv v případě použití nevlastních materiálů.
  Rada děkuje Láďovi Dolejšímu a Pavlovi Stulíkovi za zajištění opětovného umístění tabulky k 50. výročí TAKu ve vestibulu FS ČVUT na Karláku.
  Volební valná hromada se bude konat v pondělí 2.2.2015 na Ořechovce. V průběhu ledna bude rozeslána pozvánka.
  Tvorbu TAKového adresáře přebírá od Petra Řeháka Jana Vorlová, takže změny hlaste nové sběratelce.
Radní přijímají návrhy na odměnu pro kamarády, kteří se zasloužili o ještě větší slávu TAKu.
  Radní stále přijímají kandidatury do nové Rady TAKu, návrhy na nové radní a předsedu/majitele TAKu
(dva radní a předseda nebudou znovu kandidovat). Rada děkuje za již zaslané návrhy.

Stalo se:
  Tradiční, již 23. koledování u Apolináře bylo v pondělí 15.12.2014.
  Pamětní tabulka opět visí
Když jsme s Pavlem Stulíkem za pomoci údržbáře fakulty věšeli tabulku ke slavnostnímu "stržení", sorry - odhalení, tak nám správce budovy Fakulty strojní ČVUT říkal, že v rámci rekonstrukcí a renovace celé budovy včetně vstupní haly, bude nutné na nějaký čas tabulku sejmout. I proto jsme ji uzpůsobili pro zavěšení na skoby a ne na pevné prošroubování ke stěně. Ten čas renovace prostorů haly letos (Pozor!  Teď už je to vloni.) nastal včetně mechanické očisty zašlého povrchu pískovcového sloupu, který obšťastňuje a zkrášluje naše tabulka. Byla sejmuta a za dozoru správce uložena v budce informátora. Trpěli jsme určitými obavami stran jejího vrácení na původní místo, neb dohled nad renovacemi měli památkáři a o jejich občasné tvrdohlavosti jsme měli dobré informace od našich trasových stavebních dozorců. Párkrát jsme se tam během prací stavěli a ověřili uložení tabulky. Vše bylo v pořádku, akorát práce, jak je u nás běžné, se táhly. Při mé poslední říjnové kontrolní návštěvě mi vrátný sdělil, že sice práce brzy skončí, ale památkáři mají zásadní připomínky k původnímu umístění tabulky na sloupu schodiště a hledá se jiné vhodné místo. Například ji navrhují přemístit někam na bíle omítnutou zeď naproti sloupu mezi vchodová vrata. Tato informace mne moc neobšťastnila, ale řekli jsme si s Pavlem, že to budeme řešit až nastane situace "hotovo". Informaci, že je hotovo, ale tabulka nevisí, mi poslal Petr Němec 29. 11. a tak jsem se ihned domluvil s Pavlem Stulíkem na společné návštěvě fakulty s domluvenou schůzkou se správcem budov a šéfem rekonstrukčních prací. Přesvědčovací jednání s vedením fakulty o ponechání tabulky na původním místě jsme nechtěli absolvovat, neb jsme mezitím ztratili "Stezkařskou" oporu na nejvyšším místě a výsledek jednání mohl být nejistý. Při schůzce se správcem a šéfem rekonstrukce, kteří nám byli od začátku nakloněni, se podařilo domluvit opětné zavěšení tabulky na původní místo, neb tam i po očištění (navíc očista co do zašlosti povrchu sloupu se moc nezdařila) zůstaly původní závěsné skoby, a když toto nevadilo památkářům, tak ta tabulka to jen zakryla a vlastně vylepšila vzhledově. Bylo nám slíbeno, že to vbrzku provedou. Tabulku měl správce budov u sebe v kanceláři, neb už si ji z vrátnice pro jistotu převzal. Tím padla i možnost druhého odhalení na novém místě, o kterém jsme v mezičase uvažovali, ale přiznám se, že by mi to připomínalo ten známý Radiojerevanský vtip o přesném čase: Bing-bang  - je přesně 12 hodin, pro ty, co neslyšeli - opakujeme Bing-bang.
Večer po naší návštěvě jsme měli Jedničkovou slezinu a tam jsme zadali všem, zvláště v okruhu Karlova náměstí bydlícím, úkol sledovat splnění  správcova slibu. Hned druhý den mi přišla první kladná informace od Ivanky Stulíkové, že tabulka opravdu visí na původním místě. 
Zbývá jen doufat, že tomu tak bude "na věčné časy", a že ty přiblblé nápady o prodeji "naší" budovy ČVUT i s naší pamětní deskou nějakému kmotrovi, už definitivně skončily na smetišti dějin.
 Možná nebude vadit tento malý úspěch, leč velký krok do budoucnosti, spolu s uvítáním nového roku maličko oslavit na lednové schůzi TAKu. Po odsouhlasení majitelem TAKu jsme zajistili 5 l červeného moku Merlot a s účastníky schůze bychom si rádi připili na znovupověšení této pamětní tabulky…
 Láďa Dolejší ve spolupráci s Pavlem Stulíkem
 

Informace:
   Napříč Trasami se uskutečnily oslavy nového roku 2015.
   Osmnáctka je malá Trasa, ale má velkého šéfa - prezidentem evropských účetních bude muž z Východu. Čech Petr Kříž.
   Chci na počátku tohoto roku významně pozdravit JAK-JAK-JAK-TAK-TAK-TAK! A tím zvesla pozdravit stovky mých osobních přátel, kteří se mnou od roku 1966 poctivě chodili nejčastěji v Trase 3 na TAKové stezky pořádané Turistickým akademickým klubem a to původně ve stínu naší staroslavné Alma Mater ČVUT- Fakulty strojní a s nimiž jsem za tu dobu prošel poctivě pěšky asi tak odhadem 5200 kilometrů pěšky křížem krážem naší krásnou českou vlastí, prošlapal jsem asi 7 párů pohorek, navštívil jsem nekonečně mnoho útulných hospod a protancovali jsme spolu stovky nocí - a rozesmál jsem a nechal se rozesmát bezpočtukrát od našich vtipílků. TOŽ přijďte pobejt - na TAKový bál 2015 pohlédnout pravdě do očí, jak nás opracoval čas - a že nás vždycky spojovali vzdálené horizonty, přátelství a smích! Kdo to nezažil, těžko pochopí, proč máme v partě vlastní muziku, skvělé hudebníky, nonšalantní basistku, dobrého dudáka, saxofonistu, okuleláře, a některé pěvecké výkony pěvců - za které by se nikdy nemohl stydět repertoirově ani kvalitou sám Engelbert Humperding... s pozdravem HUURÁÁÁÁ do dalších let a výletů, bez ohledu na počet vnoučat, který za našimi životy přibývají! Antonín Cuc 3 (staženo z Facebooku).
   Jáchymov v termínu 16. - 18.1.2015 v Novém Městě v Jáchymově za cenu 250,- os/noc (lůžka obsazena). Vše je jako obvykle - vlastní jídlo, spacáky netřeba. Pivo zajistím. Na všechny se těším. Jirka Rada
   38. Spanilá jízda bude v oblasti Žďárských vrchů v termínu 6. až 8. února 2015. Přihlášky byly přijímány tradičně na prosincové schůzi, výše zálohy: houfec A 1100,- Kč, houfec B a C 1200,- Kč, houfec D 1175,- Kč. Vaši hejtman
i   16. Shnilá jízda bude tradičně v Nových hutích – Penzion Jiskra. Přihlášky a záloha 500,- Kč na č. účtu 0491013163/0800 a jméno, platba do VVH 2.2.2015. INFO o dopravě a zaléhací pořádek bude. Lýžím a sněhu zdar, SKOL RuM.
   44. Bál 2015 - "TAK bude cirkus" bude v Masarykových kolejích, hrát bude kapela Kdo má čas. Nácvik předtančení s choreografkou Evou Velínskou začne v lednu 2015, zájemci hlaste se Erice Šimůnkové. (T23 + T26).
  30. půltá Stezka 7.-10.5.2015 - pořádají Lenka Borgesová 18 a Jana vorlová 14 - bude v okolí západočeských lázní.
  37. lesní hry v září 2015 spolupořádají starší ze 13 (Šárka, Helena) a 14 (Vláďa, Jana), neboť nastal čas, aby starší malinko potrápili mladší ;-). Těště se na zajímavé téma a pohodové soutěže
  57. Stezka 24.-28-9.2015 - pořádá Patnáctka, ředitelé Frank a IvFri.
Pořadatelé žádají šéfy Tras o zjištění počtu zájemců o "spací vagon", který by byl umístěn na konci soupravy a klimbající by tak nebyli rušeni pivonoši a jásajícími Stezkaři.
Pořadatelé pro tuto Stezku ruší pravidlo zákazu posledního noclehu vzdáleného méně než 5 km od zakončení. Důvodem je nedostatek velkokapacitních nocležišť v okolí cca 12 km od Plas.
- Tabu noclehy se pomalu zaplňují...
  V médiích proběhla informace, že skupinové jízdenky se musí u ČD kupovat tři dny dopředu, jinak sleva neplatí (info ČT24 z 25.11.). Zde jsou základní informace k tématu ze stránek ČD: Skupinová jízdenka (platnost od 14.12.2014 do odvolání). Cestujete alespoň ve dvojici? Kupte si rovnou Skupinovou jízdenku a získejte výraznou slevu. První cestující zaplatí celé Obyčejné jízdné, druhý cestující má slevu automaticky 25 %, třetí a každý další cestující mají slevu dokonce 50 %, další sleva 5 % při nákupu zpáteční Skupinové jízdenky. Nárok na slevu se nijak neprokazuje (rozhoduje pouze počet spolucestujících a věk nehraje roli). Sleva se poskytuje pouze ve 2. třídě při společné jízdě minimálně 2, maximálně 30 spolucestujících. Při přepravě skupin cestujících doporučujeme odbavení přes eShop ČD, při kterém máte možnost získat bezplatnou místenku. Při přepravě větších skupin (školní třída, atp.) doporučujeme přepravu předhlásit na info@cd.cz v dostatečném předstihu (minimálně 7 dní předem) především pro vlaky, do kterých nelze zakoupit místenku.
  Kdo budete mít zájem po šedesátce o registraci a žádost o Senior Pas, najdete informace na stránkách http://www.seniorpasy.cz.

Ze společnosti:
  Přesně půl roku po 65. narozeninách po zhoubné nemoci dne 22.11.2014 dotlouklo srdce dlouholetého stezkaře a bezvadného kamaráda ze Sedmičky Jirky Valenty z Teplic.

Inzerce:
  Helena Volfíková 13 četla seriozní zprávu v časopise ČD, že od 17.11.2014 mohou studenti a senioři ve slovenských vlacích cestovat zdarma - a to v rámci celé EU včetně ČR. Víte-li někdo něco bližšího, zda a  jak by bylo možno toho využívat, napište a podělte se s kamarády o poznatky.
  V pátek třináctého února na TURAS Bále na Rychtě budou hrát The Breakers a Jackylovy Slipy, Podpultovka snad taky cvičí. Další informace budou včas.

Přeji dobrý vstup do nové roku
JaVor

P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i po), ale i Trasových na vorlovaj@gmail.com. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky (uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky).

Kalendář akcí 2015 - ke stažení...

Přílohy:


Schůzi vedl Petr Řezák Řehák
*** STALO SE
** RADA TAKu
zasedala poněkud slavnostněji (další viz Poradník)
Dbejme na autorská práva, tj. zejména do publikací nedávejme fotky bez svolení autora
*
** KOLEDOVÁNÍ
u Apolináře se vydařilo, zpívaly i malé děti
*
*** CHYSTÁ SE
** VALNÁ HROMADA 2.2.
na Ořechovce, dávejte návrhy na radní a návrhy na odměny za ještě větší slávu TAKu
*
** JÁCHYMOV
za režie Jirky Rady etc. je obsazen
*
** SPANILKA
je obsazena, možná zbývá několik míst v houfci D
*
** NORA - poslední únorový víkend
VlastiMilec/t13 upozorňuje, že ubytování jest zdarma
*
** SCHNILKA
nic nového
*
** BÁL - 10.4.2015
Zkoušky předtančení začínají ve čtvrtek 8.1. na Jižním městě. Na schůzi a těsně po ní se dohlašovali poslední opozdilci. Kapacita je v tuhle chvíli naplněna, náhradníci se mohou hlásit na e.rika.hatasova@gmail.com.
Zájemci o lístky se mohou začít hlásit šéfům tras.
*
** STEZKA ...a 1/2 - 8.-10.5.
kolem Mariánských Lázní
*
** CESTA JENOM TAM - 6.6.2015
IFri zjišťuje zájem, který projevte přes vedoucí svých tras. Cena se odvíjí od počtu účastníků a očekává se někde kolem 400-450Kč
Rozhodnutí, zda se akce uskuteční, padne na Valné hromadě
*** RŮZNÉ
- Na původním místě byla znovu instalována deskapřipomínající založení TAKu na ČVUT
- Adresář TAKu podklady/změny hlaste Řezákovi ev. Janě Vorlové
- Beruna Kopoldová informovala o běžkařských zájezdech TJ Banka na Mariánskou
- 9. trasa má novou vedoucí, kterou se stala Alena Slavíčková
- do nového roku jsme si připili červeným vínem
...a to bylo skoro vše


«« NAHORU

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz