Turistický akademický klub založený v roce 1963
Poradník leden 2016

PORADNÍK květen 2016

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub
IČO: 00199214, účet č. 2000317496/2010
Sídlo: Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1
Elektronická pošta: tak.praha@email.cz
Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město
Pokladník: Stáňa Donthová, e-mail: sdonthova(at)seznam.cz
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: vorlovaj(at)gmail.com

 

MOTTO: Přítel – někdo, před kým je možné myslet nahlas. [Ralph Waldo Emerson]

ZPRÁVY Z RADY
  Rada zve členy TAKu na pravidelnou schůzi, která se koná v pondělí 2. května 2016 od 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.
  Velká Rada se sešla 18. dubna u Haštalského dědka. Po dlouhé době se zúčastnili zástupci všech Tras (tedy kromě Jednadvacítky).
  Trasa 16 (Luděk Ledvina) obsáhle informovala o přípravách Stezky, podrobnostech zakončení a celkové organizaci Stezky.
  Veronika Jiravová informovala o tom, že bál byl lehce ziskový. Některé akce TAKu však jsou i tak ztrátové.
  Na akce se lidé hlásí na poslední chvíli a pořadatel je dlouho v nejistotě. Je tedy třeba zlepšit přihlašovací morálku.
  Znovu se mluvilo o tom, že distribuční TAKová adresa je určena hlavně pro informace o akcích TAKu a nikoliv pro diskuze netýkající se TAKu. V té souvislosti bylo některými zmíněno, že diskuzní fórum na webových stránkách by mělo být výrazněji umístěné a možná lépe propagované.
  Na schůzi se bude zástupcům Tras rozdávat "pozornost" pro účastníky Stezky.
  Na Úřadu průmyslového vlastnictví byla podána přihláška na ochrannou známku názvu TAK a znaku TAKu. Přihláška ochranné známky je evidována pod spisovou značkou 530431. Informace o průběhu řízení můžete sledovat…

AKCE
  Krajem českých klasiků povede 58. Stezka ve dnech 4.–8. května 2016. Zakončení je v neděli 8. 5. 2016 v areálu Dlouhé záhony… v Úpici. Pořádá Trasa 16.
Instrukce k zakončení
Místo zakončení: Areál Dlouhé Záhony v Úpici se nachází v lesoparku severovýchodně od města ve svahu nad řekou Úpou. Pěší přístupové cesty od řeky Úpy budou označeny fáborky.  V areálu se nachází restaurace a budou otevřeny i další stánky, kde bude možno zakoupit jednoduchá jídla a pití. Nebojte se proto dorazit včas.
Přistup pro automobilisty je nenápadnou šikmo stoupající silničkou odbočující ze silnice  I/14 asi 400 m od centra města směrem na Náchod. Po cca 100 m je třeba odbočit co nejvíce vlevo (téměř o 180°) na úzkou komunikaci, která po opuštění obydlené zóny vede do lesoparku k areálu zakončení. Parkování je možné na travnaté ploše i na hřišti s umělým povrchem.
Přistup od vlaku: Doporučujeme cestu po modré značce z Malých Svatoňovic směrem na Úpici. (Bez záruky – určeno pouze z mapy.)   Kdo si chce ušetřit trochu délky a převýšení odbočí na okraji lesa nad Úpicí vlevo a dostane se přímo k areálu. Cesta by odtud měla být značena fáborky.
Přístupové cesty jsou vyznačeny tenkou červenou čarou v přiložených mapkách.
Program zakončení
Zakončení bude zahájeno v 13:00 hod. Po krátkém uvítání, organizačních pokynech a kulturní vložce předvedené pořadatelskou trasou, proběhnou tradiční soutěže.
Soutěž o rytíře trasy se vypouští.
Trasová soutěž: Úkolem trasy je předvést či přednést variaci na dílo některého klasika české literatury. Počet vystupujících i forma prezentace je libovolná (báseň, píseň, „umělecký“ text, scénka, živý obraz atd.). Nechte se unést svou fantazií. Před vystoupením sdělí účinkující, ze kterého díla vychází.
Délka prezentace je omezena na max. 1 minutu.
Předem se omlouváme, že budeme muset přísně dbát na dodržení časového limitu i na maximální zkrácení časových mezer mezi jednotlivými vystoupeními. Počítejte prosím s tím, že v době vystoupení předchozí trasy, musí být připraveny ke svému vystoupení i dvě následující trasy
Soutěž o krále Stezky: Adept na krále Stezky musí být zásadně mužského pohlaví. Svým zjevem musí co nejdokonaleji ztělesňovat postavu Babičky ze známého díla Boženy Němcové. Na podiu ho čeká fyzicky nenáročná soutěž, jejíž pravidla není potřeba sdělovat předem.
Soutěž o myš Stezky: I soutěž o myš je inspirována nejznámější knihou Boženy Němcové. Adeptky musí být ženského pohlaví a svým zjevem musí co nejdokonaleji ztělesňovat postavu Viktorky. I jejich soutěž nebude fyzicky ani intelektuálně (jak jinak u Viktorky) náročná.
Předpokládáme, že po skončení soutěží zbude prostor na volné hraní, během něhož se jednotlivé trasy budou postupně přesouvat k autobusům, jedoucím na nádraží.
Doprava na nádraží: Protože nádraží v Malých Svatoňovicích, odkud bude vypraven zvláštní vlak, je cca 4,5 km vzdáleno, jsou objednány 3 autobusy, které se cca 3x otočí po trase Úpice – Malé Svatoňovice a zpět. Cesta busem trvá cca 7 min. Trasa ke stanovišti autobusů (cca 4 min.) bude vyznačena oranžovými fáborky. Přeprava proběhne v době  15:30–16:45. Rozpis určených časů, kdy se určitá trasa má dostavit k autobusu bude vyvěšen v areálu a oznamován rozhlasem. Prosíme trasy o ukázněnost a dodržení určených časů.
Na nádraží bude již v době příjezdů prvních autobusů přistaven náš zvláštní vlak a jeho bufetový a jídelní vůz bude připraven poskytnout stezkařům občerstvení. V přednádražním prostoru je možno hraním (případným tancem) příjemně strávit dobu do odjezdu vlaku. Ten je plánován na 17:10.
» Veškeré informace ke Stezce… Trasy 21 a 23 stále nenahlásily noclehy.
  11. Cesta jenom tam, tradiční výlet historickým motoráčkem “Hurvínkem” ve dnech 4.-5. června. Cíl bude na  krušnohorské trati z Chomutova do Vejprt u stanice Křimov poblíž malého železničního muzea, které provozuje spolek LOKO-MOTIV s.r.o. http://www.loko-motiv.cz/. Je tam pro nás připraveno ohniště a plácek na kempování, pivo, hudbu, špekáčky i věci na táboření si přivezeme vlastní. Pivo se bude točit už cestou v motoráčku, výborné pivo dodává Aleš Dočkal (T5) z Pivovarského klubu. Cestou bude několik zastávek – připravuje se exkurze do  depozitáře Národního technického muzea v Chomutově (v bývalém depu ČD), chystá se ještě další atrakce (podle náhradní trasy, kudy pojedeme - zaskočila nás výluka mezi Žatcem a Chomutovem). V neděli se nabízí výlety po Krušných horách (Bezručovým údolím do Chomutova, na hrad Hasištejn, příp. po tělese zrušené dráhy z Křimova přes Horu sv. Šebestiána do Reitzenhainu) nebo se lze svézt zpátky vracejícím se motoráčkem.
Jízdenky si můžete zamluvit u Ivana Fridricha (T15), na tel. 602368425 nebo mailu ivan.fridrich(at)post.cz se zaplacením zálohy 200 Kč (převodem na účet 104641136/0300, var.s. 11 a jméno do zprávy nebo v hotovosti na schůzi či někde na Stezce). Celková cena akce bude cca 450 Kč.
Tradiční výlet historickým motoráčkem se uskuteční pouze za předpokladu, že pojede alespoň 40 lidí. Tak se hlaste na parádní kulturně-společensko-hudební akci. Připomeňte si jaká byla 10. CJT…  nebo třeba 5. CJT… , další fotky z minulých CJT jsou ve fotogalerii nebo na http://ifri15.rajce.idnes.cz/
 Tykolka 10.–12. 6. 2016 bude snad v Brdech.
  38. PanTAKové hry v Soběslavi budou v termínu 17.–19. června. Tradiční přihlašování na TAKovém webu otevřeno…
Je tedy nejvyšší čas ladit formu, vyrábět a opravovat yalmary, sestavovat teamy, ale hlavně přihlašovat se!
Pantakovky vás lákají, ale nechce se vám soutěžit? Pojeďte tedy jako časomíra, rozhodčí, pořadatel, au-pair nebo jako divák. Určitě ale nezůstávejte doma a přijeďte a nenechte doma ani své děti či vnoučátka, babičky, dědečky… Co nás letos čeká? To záleží tak trošku i na vás. Vyplují letos Yalmary? Představí letos Můra konečně svůj fotbalový tým? A co Trasy 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 21, TURASu či HECu – vyšlou nějaké sportuchtivé zástupce? To vše se dozvíme asi až v Soběslavi. Již dnes se můžete těšit na: tradiční víceboj s novou sedmou disciplínou – zatím překvapení, volejbal, nohejbal, ping-pong, kuželky, plavání, yalmary, píč-cup, petanque, cyklohrátky, dětské soutěže a SCL (bude-li dostatek zájemců). I letos budeme vyhlašovat jednotlivé disciplíny víceboje - koho tedy děsí například běhy, můžete si jen zaházet nebo zaskákat.
Program a časový harmonogram zveřejníme až po 10. 6. 2016.
Ceny startovného pro letošní rok: TAK 340 Kč,  neTAK 380 Kč, soutěžící děti od 2 do 15 let 120 Kč, na místě dospěláci 400 a děti 150 Kč.
Ubytování v tělocvičně a dětské tělocvičně ve vlastním spacáku je zahrnuto v ceně startovného.
Za příplatek cca 190 Kč/noc si můžete objednat spaní v posteli s peřinami v ubytovně nad tělocvičnou. Kapacita postelí bude cca 50 míst.
Startovné a příplatek za ubytování se bude letos platit převodem hromadně za Trasu/skupinu do 14. 6. 2016 na účet 670100-2206805890/6210. VS 38201601…26 (382016 a číslo Trasy) – do zprávy pro příjemce, prosím uveďte, kdo platí – jméno/název skupiny.
Doplatky za Trasu/skupinu hotově na místě.
Nyní již máte dostatek informací, abyste se mohli přihlásit na 38. Pantakovky.
Jednotlivci (i soutěžící děti) hlaste se on-line do čtvrteční půlnoci 16. 6. 2016.
Šéfy tras, pověřené osoby, kapitány prosíme o nahlášení týmů v těchto soutěžích: (nohejbal*, volejbal* a yalmary) ideálně hned, ale nejpozději do pátku 10. 6. 2016 emailem na adresu monika.misikova(at)seznam.cz. Na kuželky, pétanque a píč-cup budou přihlášky přijímány před zahájením soutěží. Pokud se máme pokusit skloubit všechny disciplíny, potřebujeme na přípravu alespoň trochu času. *každý tým, který se účastní, nohejbalového a volejbalového turnaje, nahlásí i jméno jednoho schopného rozhodčího (ze své trasy), který zvládne pískat fotbalové, nohejbalové a volejbalové zápasy ve skupině.
Případné dotazy a připomínky směřujte na Veroniku Jiravovou e-mailem: veronika20(at)centrum.cz nebo telefonicky na mobil: 775 075 790.
  Noční cesta s lahví oblíbeného nápoje bude 24. června. Honza Maňák T17 podá bližší informace včas.
  Luďkovy Alpy budou 26.–28. 8. Zájemci vysokohorské turistiky rezervujte si tento termín a hlaste svůj zájem, ledvinalu(at)seznam.cz.
  Stezka 31 a půl bude v termínu 30. 9.–2. 10. 2016 na Pelhřimovsku, garantem je Soňa Vašicová T17. Tradičně elektronické přihlašování bude otevřeno po Pantakovkách.

INFORMACE
  Nespočítám kolkrát jsem informovala, že je na webu umístěné diskuzní fórum – mnohokrát!. Odkaz na ně je na každé stránce v postranním menu. Propagaci tohoto fóra by měli zajistit zástupci Tras, protože když zašlu informaci hromadnou korespondencí, přečte si ji cca 255 lidí. Na schůzi informaci uslyší cca 50 lidí. Tedy, šéfové Tras, vyvíjejte úsilí a šiřte osvětu. JaVor
  Lenka Borgesová T18 má ještě pár propisek s logem TAKu za 28,- Kč a odznaky vydané k 50. výročí TAKu, 35 Kč/ks.
  V kalendáři umístěném na TAKových stránkách jsou inzerovány a průběžně doplňovány nejen akce TAKové, ale i akce nesouvisející přímo s TAKovým děním, tedy různé koncerty, výstavy apod. – http://takpraha.cz/tak_kalendar.php

STALO SE
  45. bál TAKu – Ples v opeře byl na apríla v Masarykově koleji.
  22. Zahájení cyklosezóny bylo 16.–17. dubna. Přestože byla docela zima a často přšelo, akce se zase povedla. Aleš dodal kvalitní zlatý mok, oslavenci byli spokojení a večírek a deštěm za okny se povedl. Jen noční týborák nemohl být. Fotoalbum…
"Děkuji pěkně za vlídné přijetí mezi starší, za krásnou, důstojnou  oslavu, milé dárky, skvělou společnost a užasný servis. Díky díky co včera všude projela mezi kapkama." Romana Klatovská T4
"Připojuji se k 60 leté juniorce a též děkuji za projevené projevy účasti k právě zahájeným osmým gumám. Mějte se jak chcete, tedy dobře." Petr Havránek T13
  Tradiční Kuličky, Jiříci a vítání jara u Mohyly na Bílé Hoře bylo za chladného počasí 25. dubna.
 

ZE SPOLEČNOSTI
  Přírůstek do Devítky – Ahoj kamarádi, ráda bych vám to všem řekla sama, ale raději to tátovi nadiktuju. 11. dubna v 19:56 se mi v podolské porodnici narodila sestřička. Jmenuje se Anežka Žofie Palečková, ale já jí říkám Áňa. Když se narodila, měla 50 cm a vážila 4,15 kg. To je o kilo víc, než jsem měla já :-) Za mámu Janu a tátu Marka vyřizuje pozdravy Františka.
  Helena Kestřánková T14 je od 17. dubna počtvrté babičkou. Pěkně do párů přibyla Emilka.
  Po dlouhé nemoci zemřela bývalá členka TAKu Emeše Havránková (asi Ttrasa 11). Pohřeb byl 21. 4. v 10:30 v Nové obřadní síni na Olšanech.

INZERCE
  Přátelé sportovci, V letní sezóně, tedy zhruba od poloviny května do poloviny října chodíme hrát volejbal do Fyzikálního ústavu AVČR v Praze 6, Cukrovarnická 10 (kousek od stanice Vozovna Střešovice). Od minulé sezóny odpadlo několik hráčů (nikdo z nás bohužel nemládne), takže se na vás obracím s nabídkou možnosti zahrát si na pěkném antukovém hřišti za 300 - 400 Kč (podle počtu hráčů) na sezónu, případně 50 Kč za jednotlivé hraní, a to vždy v pondělí od 18 do 20 hod. V případě zájmu odpovězte, prosím, pokud možno obratem, nejdéle do 1 týdne. S pozdravem Sportu zdar a volejbalu zvláště Blanka Chvojová T15.
  Mirek Prokeš C chystá 25.–28. srpna cykloputování po stopách cest Karla IV. na našem území. Zájemci, hlaste se prokes(at)united.duha.cz
  Helena Bedřichová doporučuje – nová podrážka na pohory: Ahoj, posílám kontakt na obuvnictví ve Zlíně, viděla jsem od nich pohorky s celou novou podrážkou – perfekt. Doporučuji! Bohužel Keeny nepodrážeji pro moc širokou špičku. Je možno poslat i foto bot k posouzení.
  Míla Fuxa odehraje s Pavlem Hryzákem 4.5.2016 – 20.00 „Recitál v Barytonu“, Husinecká 29, Praha 3 – Žižkov. Jako host vystoupí Petr Zdichynec.

Přeji krásné jarní dny a mnoho hlubokých zážitků na Stezce
JaVor

P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i po), ale i Trasových na vorlovaj(at)gmail.com. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky (uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky).

Kalendář akcí 2016 - ke stažení…

Přílohy:


TAKová schůze 2016-05-02
Byla o5 v Tyrškáku od 18h a vedl ji Vláďa Roith
Mnoho věci, které nebyly v Poradníku a neprošly e-mailem, se neobjevilo
***STALO SE
** BÁL - 1.4.
Je snad lehce ziskový, jak referovala Veronika na VRadě
*
** ZAHÁJENÍ CYCLO
viz Poradník
*
** KULIČKIÁDA 25.4.
Proběhla na sv. Marka za chladnějšího počasí a účasti asi 15 osob
*
*** BUDE
*
** 58. STEZKA - Zakončení 8.5.2016
Luděk sbíral podklady ohledně příjezdu tras na Stezku s tím, že se pokusí přimět dráhy k posílení NAD. (Jeden bus z Pardubic do Jaroměře je fakt málo...) Pošle mail, jak dopadl.
Zástupci tras si vyzvedli reflexní pásky s barevnými logy TAKu pro účastníky Stezky.
Vypadají dobře. Nápad vzešel od Tomáše Häckela.
*
** CJT 4.-5.6.
je připravena. Trochu se komplikuje výlukou u Žatce. Větší komplikaci však představuje málo přihlíšených. iFri stále vybírá zálohu 200Kč/os.
*
** LPH
viz Poradník a e-mail od Veroniky
*
** Vítání léta - 21.6.
bude, ale zatím není potvrzeno
*
*** RŮZNÉ
- Láďa Dolejší/t1 shání, jak známo, fotky a jiné podobné relikvie z historie TAKu. Pozdravoval od dávného majitele a vedoucího 5ky - Pepíka Sýkory.
- Wickie Ryvolová a Vašek Lomič/t4 se ozvali z Ugandy. Jejich Deníček se průběžně generuje nahttp://www.4trasa.cz/article.php/uganda-2016050216523460
...a to bylo skoro vše

«« NAHORU

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz