Turistický akademický klub založený v roce 1963
Poradník leden 2016

PORADNÍK červen 2016

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub
IČO: 00199214, účet č. 2000317496/2010
Sídlo: Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1
Elektronická pošta: tak.praha@email.cz
Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město
Pokladník: Stáňa Donthová, e-mail: sdonthova(at)seznam.cz
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: vorlovaj(at)gmail.com

 

MOTTO: Nehněvat se, to prozrazuje někdy spíš duševní netečnost než vážnou povahu, avšak držet na uzdě své city a svůj jazyk, když jsi rozhněván, nebo i mlčet a mít ve své moci svá duševní hnutí a své rozrušení, to svědčí o nevšedních schopnostech, když už ne o dokonalé moudrosti. [Marcus Tullius Cicero]

ZPRÁVY Z RADY
  Rada zve členy TAKu na pravidelnou schůzi, která se koná v pondělí 6. června 2016 od 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.
  Rada se sešla 16. května u Haštalského dědka.
  Zhodnocení 58. Stezky – ohlasy veskrze kladné až nadšené, svižnost zakončení kvitována s povděkem, nápad s autobusy k vlaku skvělý, zkrátka – povedla se vám, Šestnáctko! Reflexní pásky se líbily, kdo neví, tak ten nápad měl Tom Kubát.
  Trasa Čtrnáct navrhuje nového člena TAKu, jímž je Vítek Podráský.
  Rezervujte si volno v pondělí 11. července, kdy bude letní schůze TAKu na Cindě, otevřená všem příznivcům TAKu, nevyjímaje ty, kteří ovládají hudební nástroj.
  Na Úřadu průmyslového vlastnictví byla podána přihláška na ochrannou známku názvu TAK a znaku TAKu. Přihláška ochranné známky je evidována pod spisovou značkou 530431. Informace o průběhu řízení můžete sledovat…

AKCE
  11. Cesta jenom tam, 4. – 5. června, tradiční výlet historickým motoráčkem “Hurvínkem”, ten náš M131.1228 byl vyroben v roce 1951 ve Vagonce Studénka. Nástup je v sobotu v 8 hodin na Masarykově nádraží na 1.koleji (vzadu proti Opletalově ulici), odjezd v 8,20 (na nikoho se nečeká!). Cíl je na krušnohorské trati č. 137 u stanice Křimov, kde spolek LOKO-MOTIV s.r.o. v bývalém depu buduje malé železniční muzeum. Veškeré informace dostanou přihlášení emailem. TAK 450,- Kč, neTAK 500,- Kč.
Letošní 17. cyklospanilá jízda Antonie Tykolové bude 10. – 12. 6. v Rekreačním středisku Cheznovice blízko Brd. Na stránkách www.svatystepan.cz jsou veškeré jejich informace, včetně storno poplatků. Zvolili jsme tuto lokalitu proto, že od 1. 1. 2016 se z velké části Vojenského prostoru Brdy stala Chráněná krajinná oblast Brdy, takže většina bývalého vojenského prostoru je pro turisty a cyklisty přístupná. Ostatní informace, včetně trasy budete dostávat průběžně. Monika a Karel Moravcovi T1
  38. PanTAKové hry v Soběslavi budou v termínu 17. – 19. června. Tradiční přihlašování na TAKovém webu otevřeno…
Pantakovky ohroženy! Stav přihlášených po Trasách včetně dětí k 31. 5.: T1 – 2 přihlášení, T4 – 1, T12 – 1, T13 – 8, T14 – 6, T20 – 38, z toho jedno nesoutěžící dítě, T23 – 7, z toho 2 nesoutěžící děti a T26 – 10 přihlášených. Tento počet nám zatím stadion nezaplatí! Potřebujeme dohlásit zejména dospěláky! Nenechte si tedy ujít tento neopakovatelný tradiční víkend okořeněný sportem a přihlaste se!
Program a časový harmonogram zveřejníme až po 10. 6. 2016.
Ceny startovného pro letošní rok: TAK 340 Kč,  neTAK 380 Kč, soutěžící děti od 2 do 15 let 120 Kč, na místě dospěláci 400 a děti 150 Kč. Všechny informace visí na našem webu a jsou v květnovém Poradníku.
  Vítání léta, pokud bude, pak v úterý 21. června. Zatím není potvrzeno, takže očekávejte emailovou zprávu od Mirdy Hozy T3.
  Noční cesta s lahví oblíbeného nápoje bude 24. června.
Přátelé, chodíval jsem každý rok kolem 21. června na Noční cestu s láhví oblíbeného nápoje. Bývalo často dost lidí, chodili jsme pěšky z Úval do Ondřejova od večera do rána asi 22 km. Jenže už jsme starší a loni jsme už zbyli jen dva, protože ostatní za večer ujdou jen asi 12 km a do Ondřejova pak už jedou posledním autobusem. Tak aby pro nás akce fungovala dál, rozhodl jsem se naplánovat jednodušší akci.
V pátek 24.6. (Pantakovky budou už týden předtím) pojedeme autobusem (už ne vlakem jako dřív) z Prahy Háje v 17.30. Autobus č. 387, odjezd hned u metra, buďte tam asi 10 minut před odjezdem, abychom měli místo. Pojedeme na začátek Vyžlovky, vystoupíme a půjdeme se podívat na rozhlednu Skalka asi 500 m na severozápad (tam bývá vidět až daleko na Říp, Bezděz a možná i Sněžku). Ochutnáme tam nápoje, které kdo ponese. Pak znovu do Vyžlovky k restauraci, kde se můžeme koupat a dát si večeři. Pak budeme pokračovat v cestě lesem do Černých Voděrad, tam bývá taky hospoda, a dál do Ondřejova.  Když přijdeme asi do půlnoci, hospodu tam mají dobrou. V sobotu se můžeme jít podívat na hvězdárnu a večer dlouhý ohýnek. Pokud se na tu dobu chystáte do Ondřejova, napište mi, abych zařídil množství piva a dalších věcí. Honza Maňák T17.
  Luďkovy Alpy budou 26.–28. 8. Zájemci vysokohorské turistiky rezervujte si tento termín a hlaste svůj zájem, ledvinalu(at)seznam.cz.
  Stezka 31 a půl bude v termínu 30. 9.–2. 10. 2016 na Pelhřimovsku, garantem je Soňa Vašicová T17. Tradičně elektronické přihlašování bude otevřeno po Pantakovkách.

INFORMACE
  V prodeji posledních 40 almanachů vydaných k 50. výročí TAKu! Stále za 350 Kč u JaVor a Petrofa.
  Propisky s logem TAKu vyprodány.
  V kalendáři umístěném na TAKových stránkách jsou inzerovány a průběžně doplňovány nejen akce TAKové, ale i akce nesouvisející přímo s TAKovým děním, tedy různé koncerty, výstavy apod. – http://takpraha.cz/tak_kalendar.php

STALO SE
  Krajem českých klasiků vedla 58. Stezka ve dnech 4.–8. května 2016. Zakončení bylo v areálu Dlouhé Záhony v Úpici. Pořádala Trasa 16.
Ohlasy Stezky až na jeden veškeré žádné! Fotoalbum…
– Eliška T4 & Božena Němcová T4 ve čtyřkové scénce o pokusu pozdravit stezkaře z Liberce/Jablonce, který se kolem ní mihl: JAK, JAK, JAK vystoupit z anonymity…… TAK, TAK, TAK!
„Postezkové“ pondělí 9. května v půl osmé večer šlapu na kole a funím do kopce na Dlouhý Most. Fofrem mě míjí sjíždějíc z kopce jiný cyklista. Vlastně „TAKista“. Zaslechnu: Babička? Než mi to došlo, frk a byl fuč. TAK, TAK, TAK… Stačí jedna minuta s Můrou na zakončení velké Stezky na pódiu a s anonymitou je konec. 
– Přátelé. Dostávám řadu ohlasů (naštěstí zatím bez výjimky kladných) na letošní zakončení Stezky, které pořádala 16. Trasa. Chtěl bych zdůraznit, že na jeho zdárném průběhu jste se výrazně podíleli i vy, účastníci Stezky a soutěžící v jednotlivých soutěžích. Děkuji vám všem za to, že jste v hojném počtu dorazili na zakončení, téměř zaplnili přírodní amfiteátr, a vytvořili tak potřebnou atmosféru.  Děkuji všem soutěžícím za skvělé nápady a předvedené výkony. A v neposlední řadě děkuji všem trasám za odpovědnost v připravenosti na svá vystoupení a dodržování stanovených časových limitů. Jen díky tomu mohl mít program zakončení potřebný spád. Děkujeme a těšíme se na další Stezku. Za Šestnáctku Luděk Ledvina
 

ZE SPOLEČNOSTI
  Už v pondělí 25. dubna odlétáme na další výpravu, tentokrát do africké Ugandy. Saša Ryvolová a Vašek Lomič.
Výprava probíhala dobře až do 12. května…
Murchison Falls-in, 12.05.2016 19:24
Všechno jde skvěle, dnes máme v plánu Murchison Falls NP. Na bráně nám doporučili novou trasu "Honeymoon Trail". Směji se, když se ptám, zda na to nejsme moc staří! Krásná krajina, kolem cesty paviáni, prasata, půvabné velké antilopy – snad losi… Najednou smyk! Sem-tam, sem-tam, náčelník už to neudrží! Převracíme se dvakrát přes střechu, zůstáváme na boku opřeni o strom. Tma, řinkot skla, všechno lítá… Nevidím Vaška! "Vašku, žiješ? Vašku, Vašku…!" Nic. Ticho!
Andělé na motorce, 12.05.2016 19:37
Snažím se dostat z auta, nemůžu vyprostit nohu zpod sedadla. Stále křičím: Vašku, Vašku, mluv se mnou! Konečně jsem se uvolnila, soukám se rozbitým okénkem ven. Od předku auta leze po čtyrech Vašek, z hlavy mu cáká krev, ale žije a reaguje! Nemůže se postavit, má něco se zády. Zřejmě proletěl předním sklem… Co teď? Naše věci jsou roztroušené všude kolem, v trávě i pod autem - nenajdu mobil! Je nízká sezóna, nikde ani živáčka a na bránu tak 25km. Najednou povědomý zvuk – motorka a na ní dva andělé – rangeři! Jsme zachráněni, aspoň prozatím! Kluci zavolali na bránu pro pick-up, prohledali okolí a našli obě karimatky. Jako provizorní nosítka to musí stačit! Než přijel pick-up, vytahali z trávy a auta skoro všechen náš majetek, naložili a vezou nás do Masindi do špitálu. Ugandského špitálu! Cesta je strastiplná, na hrbolech to drncá a velitel kvílí – jiná možnost ale není.
Noc ve středověku, 12.05.2016 19:48
Dorazili jsme až za soumraku a možná dobré tak! Masindi špitál je jako ze středověku! Volné lůžko mají jediné, na odd. nedonošenců, noční sestra má uniformu a na hlavě kulicha. "Bažanta? Neznám! Rentgen? Cože to?" Vaškovi dali injekci proti bolesti a vytahali mu střepy z lebky, mne poskytli štoudev s vodou na umytí. Nedonošenec stále pláče, má vzdor všemu hlas jako zvon… Přespím na podlaze u jeho nohou a ráno nás pošlou sanitkou cca 200 km do Kampaly. Je to hlavní město, tam si budou vědět rady! Don't worry, Madame!
Melodie podzemí, 16.05.2016 21:15
Jsme v hlavním městě Ugandy v Kampale, kde sice mají na všechno specialisty, ale komunikace vázne. Neznáme zdejší systém, postupy, ugandská angličtina má pro nás nesrozumitelný přízvuk… Po třech dnech jsme dostali pokoj sami pro sebe – ovšem v podzemí vedle garáží, kde není okno ani signál. I lékaři chodí telefonovat na dvorek! Cétečko odhalilo, že problém je vážnější, je to na operaci a Vaškova zdravotní pojišťovna ho dnes chtěla poslat domu leteckým speciálem – bez zavazadel a beze mne! Naštěstí už se to snad podařilo přehodnotit, zítra čekáme další zprávu, kdy nás budou repatriovat. Zinková rakev netřeba, stačí visuté lůžko, jako za války!
Návrat velkého náčelníka, st 18.05.2016 20:20
Toto je poslední [jak doufáme] zpráva z naší letošní výpravy: Velký náčelník "Přeražená záda" se vrací domů! Zítra, tj. ve čtvrtek 19. května 2016 bude naložen do leteckého speciálu, vybaveného jednotkou první pomoci i poslední záchrany a odvezen zpět do vlasti, do nemocnice Motol. Od pátečního poledne lze tedy projevy soustrasti adresovat přímo jemu… Datum operace zatím známo není... Věrná jeho družka "Stará pažba" pak poletí tentýž večer linkovým spojem a po nutném zhrobuvstáni bude též opět k dispozici! Držte nám palce, bude co vyprávět!
Konec vše napraví, po 23.05.2016 10:22
Po značných organizačních a komunikačních šumech byl náčelník skutečně odeslán v doprovodu maďarského lékaře do Prahy záchranným Speciálem, který je TAK malý, že se do něj nevešly ani berle! Následoval převoz do nemocnice v Motole, kde už v sobotu absolvoval Vašek operaci, narvali do něj pár šroubů a trochu morfinu a zdá se, že všechno bude dobré! Pacient jeví známky mlsnosti a smysluplně komunikuje… Mě sice na letišti v Entebbe málem zavřeli, ale nakonec jsem jim zřejmě nestála za to! Děkujeme všem, kdo nám drželi palce (a že vás bylo!).
  Láďa Eifel Kolář, dlouholetý člen Osmičky, banjista a velký turista, kterého Trasa stihla vyprovodit, odešel v neděli 22. 5. 2016 brzy ráno na věčnou Stezku.
 

INZERCE
  Šumava divočinou 2016 – letos již 9. ročník. Registrace termínů na výpravy v roce 2016 budou spuštěny v úterý 7. června 2016 v 9.00 hodin. (do 30 minut jsou atraktivní trasy pryč). Doporučuji: Modravské pláně s přátelským pozdravem Tomáš Svoboda
  Audiobedekr - hlasový průvodce po České Republice. Určitě jste si už v poslední době kolem sebe všimli QR kódů – jsou to ty známé „čtverečky s rozsypaným čajem“, které dokážou s pomocí chytrých mobilních telefonů ukázat internetový link, emailovou adresu, telefonní číslo a podobně. Naše QR kódy umí ale mnohem víc: Jako hlasový průvodce Vám odvypráví z vašeho mobilního telefonu příběh Turistického známkového místa. Poví vám, kdo ubránil hrad před Švédy, z jakého kamene je postavena keltská svatyně, kteří obojživelníci žijí v chráněném jezírku, či kolik musíte vystoupat schodů na vrchol rozhledny.  Základem je 2200 textů o Turistických známkových místech. Tuto hlasovou encyklopedii vytváříme od roku 2015, jako bonus pro sběratele Turistických nálepek.
 
 

Přeji krásné jarní dny
JaVor

P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i po), ale i Trasových na vorlovaj(at)gmail.com. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky (uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky).

Kalendář akcí 2016 - ke stažení…

Přílohy:

«« NAHORU

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz