Turistický akademický klub založený v roce 1963
Poradník 2018

PORADNÍK únor 2018

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub
IČO: 00199214, účet č. 2000317496/2010
Sídlo: Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1
Elektronická pošta: tak.praha@email.cz
Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město
Pokladník: Stáňa Donthová, e-mail: sdonthova(at)seznam.cz
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: vorlovaj(at)gmail.com

 

MOTTO: Existují vítězství ducha. Někdy, i když prohráváš, vítězíš. [Elie Wiesel]

ZPRÁVY Z RADY
    Rada zve členy TAKu na pravidelnou Valnou hromadu (Výřoční schůzi), která se koná v pondělí 19. února 2018 od 18:00 v sále Restaurace Na Ořechovce, na adrese Východní 250/7, Praha 6. Pozvánka s programem VH je přiložena.
    Rada se sejde tamtéž a tentýž den před VH.
    Rada žádá o nahlášení termínů tradičních i netradičních akcí TAKových i pro TAK pořádaných. Zasílejte JaVoru.

AKCE
    41. Spanilá jízda v termínu 9. – 11. 2. 2018. Noclehy budou na Božím Daru a v Nových Hamrech. Zálohy by měly být zaplaceny.
    19. Shnilá jízda bude 2. – 4. 3. 2018, Penzion Klostermann, Nové Hutě, Šumava. Přihlášky přijímá RuM T16. Přihláška je platná po doručení pětistovky na účet č. 0491013163/0800 (do zprávy jméno), a je nevratná kromě nejhorších zdravotních problémů). Plaťte do únorové schůze a delte info smskou. Informace o dopravě a zaléhací pořádek budou. Odjezd v pátek 2. března předběžně v 16 hod z ul. Na Strži u hotelu Panorama, Praha 4 (záliv pro CK Adventura).

    2. Hérakleidy v pátek 23. 3. 2018, Vláďa Roith T14.
   
17. Jarní výstup na Velký Blaník 23. – 25. 3. 2018, Vláďa Švejda T10.

    47. Bál – Řemeslnický, Masarykova kolej v pátek 6. dubna 2018, pořádá Alena Podráská T14.
    60. Jubilejní Stezka 4. – 8. 5. 2018 – na www.60stezka.cz
Zakončení se bude konat v Letním kině Kyjov 8. 5. 2018.
Platby za 60. Stezku aneb co chtějí pořadatelé – p
odklady k trasové přihlášce. Individuální přihlášky nebudou organizátory akceptovány. Základní vložné je 320 Kč/os. Sleva pro členku/člena TAKu je -50 Kč/os. Jízdné Stezkovým vlakem: plné do Prahy 190 Kč, snížené v pásmu do Pardubic 130 Kč, snížené v pásmu do Olomouce 90 Kč. Storno vlaku nejpozději do 30. 4. 2018 pásmu zdarma. Veškeré informace o přihlášce a platbě vám podají šéfové Tras.
    13. Cesta jenom tam, výlet historickým motoráčkem, se uskuteční 9.-10. června 2018.
    19. Tykolka 15. – 17. 6. 2018 (?), Monika a Karel Moravcovi T16.
    40. Pantakovky 22. – 24. 6. 2018 (?).

INFORMACE
   

STALO SE
   
V Novém Městě v Jáchymově byla o druhém lednovém víkendu dlouhá létá konanná, tedy již tradiční akce – Jáchymov 2018, kterou neúnavně vyhlašuje a hlavně pořádá Jirka Rada T1. Krásné je, že chalupa je stále plná kamarádů napříč Trasami.

ZE SPOLEČNOSTI
    Byl s námi od našeho mládí a měli jsme ho rádi, Pětka. Pavel Šmejc odešel na věčnou Stezku 24. ledna 2018.
    Oznámení tohoto typu jsou v našem spolku bohužel stále častější. S Renátou Dvořákovou T2 se už nesetkáme. Po dlouhém trápení odešla 25. ledna.

INZERCE
     

Přeji krásné masopustní období
JaVor

P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i po), ale i Trasových na vorlovaj(at)gmail.com. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení, pozvání, připomínky a opravy přijímám taky. V případě nekomerční inzerce uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky.

Přílohy:
Pozvánka na Valnou hromadu
Kalendář akcí 2018 - ke stažení…

«« NAHORU

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz