Turistický akademický klub založený v roce 1963
Poradník 2019

PORADNÍK leden 2019

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub
IČO: 00199214, účet č. 2000317496/2010
Sídlo: Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1
Elektronická pošta: tak.praha@email.cz
Pokladník: Stáňa Donthová, e-mail: sdonthova(at)seznam.cz
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: vorlovaj(at)gmail.com

 

MOTTO: Život, jaký je, by měl být buď přijat, nebo změněn. Pokud není přijat, musí být změněn. Pokud jej není možno změnit, pak musí být přijat. [Winston Churchill]

ZPRÁVY Z RADY
    Rada zve členy TAKu na pravidelnou schůzi, která se koná v pondělí 7. ledna 2019 od 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1
    Rada prosí členskou základnu, aby rozmýšlela a hlásila radním, koho odměníme na Valné hromadě, která se bude konat 25. února 2019, za ještě větší slávu TAKu. Dále žádá návrhy kandidatur do Rady a také na majitele TAKu, neboť Valná hromada je volební.
    Kdo se ujme pořádání 61. Stezky na podzim v „hluchém“ roce 2019? Hlasování proběhne na lednové schůzi.
    Hlaste termíny Akcí TAKu i akcí pro TAK v roce 2019.
    Vzhledem k dobrému hospodaření našeho spolku se Rada rozhodla, že se mohou jaksi preventivně "dotovat" akce TAKu i akce pro TAK, které se potýkají s nižším počtem účastníků (např. bály, CJT) tak, aby pořadatelé nemuseli zbytečně zvedat ceny lístků (nebo jiných vstupních poplatků) za účelem dodržení vyrovnaného rozpočtu akce (mohli tak počítat již zkraje s deficitním rozpočtem). Před vyhlášením cen však musí pořadatelé výši deficitu a výši vstupného konzultovat a nechat si odsouhlasit Radou TAKu.
    Rada přeje všem kamarádům a přátelům v TAKu i mimo něj šťastnou stopu v roce 2019, pevnou obuv i zdraví a dobrou náladu.

AKCE
    Jáchymov 2019 – všem milovníkům bílé stopy hlásím termín 11. – 13. ledna. Nové Město v Jáchymově, ubytování v celé chatě v pokojích, sociálky na chodbě, max. počet 30 - 33 osob. Stravování z vlastních dovezených zásob, pivo zajistím jako každý rok. Cena 300Kč/os/noc Prosím, kdo má zájem hlaste se, nejlépe emailem nebo i sms. Jirka Rada T16
    Spanilá jízda 2019 – 1. – 3. února – Beskydy. Na prosincové schůzi bude možné se standardně přihlásit u přítomných hejtmanů spolu se zaplacením zálohy (1 300 Kč), pokud TAK již vyzvaní neučinili dříve. Všechny 4 houfce se sejdou v neděli ve Velkých Karlovicích, odkud hromadně odjedou vlakem domů. Vaši hejtmani.
   
62. Přejezd Velké Fatry se bude konat 28. 2. – 3. 3. 2019. Zástupci TAKu, kteří mají, jako každý rok, zájem o účast již jistě kontaktovali Jirku Čadu T1.
    Shnilá jízda 2019 bude 1. – 3. března v Nových Hutích, Penzion Šumava. Přihlášky a záloha 500,- Kč (nevratná, mimo nejhorších zdravotních problémů) na účet 0491013163/0800 (do zprávy pro příjemce jméno platícího) do konce ledna 2019. Informace o dopravě (v pátek v 16 hod z ul. Na strži jako vždy) a zaléhací pořádek bude před odjezdem včas. TAKže Lyžím a sněhu zdar SKOL RuM
    A Nora prý taky bude, tvrdí Vlastimilec T13 .
    48. Bál – Dědkovský aneb Dědku uhni, mladí nastupují, bude v Domovině (Na Maninách 32, Praha 7) v pátek 5. dubna a se stejnou kapelou jako minule. Pořadatelství se ujali Jirka Klíma T2 a Pavel Stulík T1.
Kontrola po 10 letech – Milí TAKoví přátelé, milí pacienti, Před 10 lety jsme vás pozvali do lázní na bál „TAK v lázních“. Tehdy jsme usoudili, že mnozí z nás nějakou léčebnou proceduru mají zapotřebí. Ti, co naši pozvánku přijali, se většinou dostavili do přijímací kanceláře s berlemi nebo francouzskými holemi, kulhali či jinak pajdali. Takhle jste tam tehdy vypadali.
Po skončení léčby všichni pacienti odcházeli bez zmíněných podpůrných či ortopedických pomůcek a byvše povzbuzeni na mysli byli schopni skotačit na parketu.
Nyní bychom vás rádi pozvali ke kontrole vašeho zdravotního stavu do Klubu Skotačivých Stařenek a Staříků. Přijďte proto na Dědkovský bál. Vezměte s sebou svou partnerku či partnera a ověřte si, jak na tom jste. Váš zdravotní stav ochotně a láskyplně zkontrolují mladší rehabilitační pracovnice, které si k tomu přivedou své mladší rehabilitační partnery, a svou vitalitou a mladistvým elánem vám budou dokazovat, že stáří je pouze stav ducha a ne stav těla. Před tím ale možná ale bude lepší se objednat do servisu a nechat si zkontrolovat, seřídit a promazat svůj pohybový aparát. Počítejte tedy s tímto termínem a zavčasu se objednejte na zmíněnou servisní prohlídku. Připojený odkaz na video budiž důkazem… toho, že tanec je možný i pro osoby s postižením pohybového aparátu. Mladý rehabilitační pracovník na něm dokazuje, že i zázraky jsou možné.
Současně zveme mladší krev k účasti na předtančení. Mělo by začít asi v polovině ledna (datum si určí naše krotitelka) a nácviky budou vždy ve čtvrtek od 19:30 v Základní umělecké škole Křtinská. Podrobnosti přihlášeným později, až to bude aktuální. Na vaši hojnou účast se těší Jirka a Pavel

    Nácvik předtančení začne 17. ledna. Bude se konat v ZUŠ, Křtinská 1, Jižní Město. Momentálně mám přihlášených 9 párů a 3 samotné samičky. Nenašel by se někdo, kdo by je doplnil do cílového počtu 12 párů?
    Budou v roce 2019 Hérakleidy? Přihlaste se kdo má zájem o pořádání tohoto hravého večera?
    A bude na jaře Stezka … a půl? Pořadatelé jsou, tak ještě zájem alespoň 30 lidí (nejlépe však 60 - 70) a může se vyrazit.
   

INFORMACE
    Milí přátelé Keblanského tábořiště, je to již neuvěřitelných 33 let, kdy byla v roce 1985 vytvořena mapa Keblanského potoka pro orientační běh. Od té doby ji na táborech v Keblanech využily stovky dětí při nejrůznějších hrách v okolí tábořiště. Mapa je velice podrobná, a tak v průběhu let zákonitě ztrácela na aktuálnosti, až postupně začala být, kvůli své zastaralosti, prakticky nepoužitelná (tam kde jsou v mapě remízky je teď les, tam kde byl les je vykáceno a houští, potok má jiné koryto, staré cesty zarostle a nové nevyznačené, posedy jsou jinde atp.). Po dlouhých táborových diskusích *jsme letos konečně přistoupili k jejímu novému zmapování*. Myslíme, že pro seznámení dětí s prací s mapou a pro hry na táboře je vlastně nepostradatelná.
Mapu obejdou profesionální tvůrci orientačních map a bude proto třeba investovat do jejich práce. Odhad celkových nákladů je 150 – 200 tis. Kč. Jelikož je výroba mapy jednorázová větší investice s dlouhodobějším efektem, bude se tento projekt financovat zejména z úspor jednotlivých táborových turnusů. Přesto tyto úspory nepokryjí plně náklady.
Rozhodli jsme se proto také oslovit Vás, přátele a příznivce Keblanských táborů a poprosit o finanční výpomoc. Budeme moc rádi za jakýkoliv příspěvek na transparentní účet 2801526204/2010…
V souvislosti s tím bychom chtěli novou Mapu Keblanského potoka na jaře 2019 pokřtít akcí TAKového orientačního běhu v termínu 24. – 26. 5. 2019. Další informace se včas dozvíte. Zatím jenom prozradíme, že finační přispěvatelé budou zvýhodněni na startovném a možná i menším časovým zvýhodněním ve vlastním závodě ;-).
Předem moc díky za pomoc a těšíme se na toto společné dílo. Jirka Valda a Jenda Šikola jménem všech iniciátorů

    Letošní 41. Lesní hry budou pořádat Staré páky.

STALO SE
    I v prosinci 2018 bylo mnoho trasových akcí – oslavy Mikuláše na horách, byly většinou bez sněhu, vánoční sleziny s muzikou a někdy i s nadílkou víceméně v pražských hospůdkách a oslavy Silvestra v různých koutech naší stoleté republiky.
    Koledování v kapli nemocnice u Apolináře, které pořádá Jednička, bylo, stejně jako minulá léta, krásné, inspirativní a dojemné.
    
V jednu prosincovou sobotu končícího roku 2018 proběhlo vyklízení klubovny na Jižňáku, Mikulova 1574/9, kterou jsme měly pronajatou od roku 1992. Zpočátku se v ní konaly i Velké rady. Zřejmě vzhledem k jisté odlehlosti od centra Prahy se klubovna využívala stále méně. Několik polsedních let sloužila pouze jako skladiště věcí pro dětské oddíly. Navíc radnice Prahy 11 nám zvíšila cenu nájmu více než dvakrát.
Klubovna je vyklizena. Bylo to sice trochu náročnější, protože tam zůstalo dost naprosto nepoužitelných věci, ale zvládlo se to. Zúčastnili se Michal Borges, Petr Řehák, Leoš Hořínek, Pavel Stulík, Petr Lebenhart, Vláďa Roith a Soňa Vašicová, která (z pracovních důvodů) přijela trochu později, a která po nás všechno perfektně zametla. Řezák a Pavel přijeli autem s vozíky, takže se vše celkem rychle odvezlo. Nakonec přijel i Mirda Hoza, který se své věci také odvezl.

ZE SPOLEČNOSTI
    V týdnu před Vánocemi 19. prosince 2018 zemřel kamarád Tomáš Dřevíkovský (Trasa 15). Prohrál svůj dlouholetý boj s mnoha chorobami, který vedl neobyčejně statečně. Před 40 roky ve věku 28 let mu náhle selhaly ledviny. Nejprve byl léčen dialýzou, poté mu byla transplantována ledvina a postupně transplantaci ledviny podstoupil pětkrát, což je v Česku rekord. Před několika lety k tomu přibyla i transplantace jater.Život prožil nesmírně aktivně, v rámci svých možností sportoval a zúčastnil se řady zimních i letníchOlympiád transplantovaných (lyžování, plavání, curling a jiné), když už sport musel omezit, tak se zúčastňoval jako funkcionář a organizátor. Často přispíval do časopisu spolku transplantovaných a vedl poradnu pro podobně postižené pacienty. Těch 40 let přežil díky perfektní lékařské péči v IKEMu, ale také díky své pevné vůli, s jakou s chorobami bojoval. Z party lidí, kteří se scházeli v sedmdesátých letech společně na dialýze, už dávno nikdo jiný nežije. Musel se dost šetřit a tak na Stezky nechodil, ale na různých trasových akcích se v rámci svých možností ukazoval. Poslední rozloučení je ve Velké obřadní síni na Olšanských hřbitovech ve čtvrtek 3. ledna 2019 v 11 hodin.
    Vít Žezula T16 poslal pár fotografiíí… z vernisáže obrazů Káti Ježkové T11 a soch i loutek Ivy Brandejsové T16. Výstava v Galerii Velehradská 26 v Praze 3 bude přístupná do 25. ledna 2018 od 8.30 do 16.00 (v pátek do 15) hodin. Určitě stojí za návštěvu, viz plakátek…

INZERCE
    Povídání o Rychlých Šípech, banju, trampování a o životě s Marko Čermákem…
   

Přeji dobrý rok
JaVor

P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i po), ale i Trasových na vorlovaj(at)gmail.com. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení, pozvání, připomínky a opravy přijímám taky. V případě nekomerční inzerce uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky.

Přílohy:
Kalendář akcí 2019 – ke stažení…


Schůzi vedl Vláďa Roith mezi 18:15-18:43 ...
***STALO SE
** Koledy u Apolináře - Asi 50 lidí + dítky + místní sestřičky
** Klubovna vyklizena a předána - viz Poradník
*** BUDE
** Jáchymov
** SPANILKA - bude Zakončení, nyní se řeší hromadná cesta z5 přihlášeno asi 135 lidí
** Přejezd Velké Fatry - přihlášky uzavřeny
**NORA - poslední víkend v únoru - hlaste se VlastiMilcovi/t13
**VALNÁ HROMADA 25.2. - bude volební, návrhy zatím nedorazily, místo a hodina je stále v jednání
**SCHNILKA - ne všichni přihlášení Rudovi zaplatili - hříšníci polepšete se
48. BÁL 5.4. - vcelku připraven, nácvik předtančení začne . V Domovině se pro klubový večer podařil vyjednat nižší nájem za sál Cena rezervačenek bude jako loni, k dispozici by měly být na VH. Pořadatelé žádají o propagaci akce na trasách!
** STEZKA ...a 1/2 (snad Třeboňsko). Vedoucí tras zjistěte zájem na trasách (počty) a dejte vědět organizátorům
** 61. STEZKA - podzim - Nikdo se k organizování nepřihlásil...
*** RŮZNÉ
- Andrea/t3 nabídla k příležitostným schůzkám Tomíků učebnu na Jižním Městě
- Zdeněk Bílek byl zvolen vedoucím T9
- Byla diskutována březnová schůze (je týden po Valné hromadě) a ev. neplánovaná schůze počátkem února... Můj názor jest ten, že obě jsou zbytečné, nejdůležitější jsou body týkající se Valné hromady (návrhy na členy Rady a na Majitele TAKu, dále pak na případné odměny) a dále přihlášení se k organizování Zakončení a dopravy z5 na 61. Stezce, což vše lze i emailem.
... a to bylo skoro vše

«« NAHORU

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz