Turistický akademický klub založený v roce 1963
Poradník 2019

PORADNÍK říjen 2019

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub
IČO: 00199214, účet č. 2000317496/2010
Sídlo: Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1
Elektronická pošta: tak.praha@email.cz
Pokladník: Stáňa Donthová, e-mail: sdonthova(at)seznam.cz
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: vorlovaj(at)gmail.com

 

MOTTO: Osobnost se vyvíjí v průběhu života z těžko znatelných nebo i neznatelných zárodečných vloh a teprve naše činy ukáží, kdo vlastně jsme. Jsme jako Slunce, které živí život na Zemi a plodí všelicos krásného, zvláštního i zlého: jsme jako matky, které nosí v lůně štěstí i hoře, o kterých nic nevědí. Zprvu nevíme, jaké činy nebo zločiny, jaký osud, jaké dobro a jaké zlo v sobě máme: a teprve podzim vyjeví, co zplodilo jaro, a teprve večer bude jasné, co ráno začalo. [Carl Gustav Jung]

ZPRÁVY Z RADY
    Rada zve členy TAKu na pravidelnou schůzi, která se koná v pondělí 7. října 2019 od 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1
    Na Velké radě byla hlavním jednacím bodem 61. Stezka, po počátečním zdržení a rozpacích z absence pořadatelů se projednalo vše potřebné.
,     Na zářijové schůzi byl schválen pořadatel 62. Stezky na jaře 2020. Stala se jím Trasa 20, Zakončení bude v lesním amfiteátru v Hrádku u Rokycan.

AKCE
   Cyklozakončení sezóny bude 19. – 20. října v Klubu Lávka u Chocerad. Nocleh 300 Kč, polopenze 220 Kč. Závazně budete přihlášeni, až přijde 520 Kč na účet 533507023/0800. Monika a Karel Moravcovi T16.
    Hérakleidy 2019 bude pořádat Saša Fuchs T13, termín ještě není. 
    Námořnické Martinské posvícení v pátek 15. 11. 2019 od 18:30 hodin na tradičním místě v hotelu Svornost, Dolní Počernice. Rezervačenky za 110 Kč bez večeře nebo 220 Kč s večeří budou k dispozici na schůzi TAKu v Tyršáku 7. října a 4. listopadu. Jinak se lze dohodnout s Ivankou Stulíkovou istulikova(at)seznam.cz. Za organizační tým Pavel Stulík T1.
    43. Spanilá jízda bude v termínu 7. až 9. 2. 2020. Přihlášky na prosincové schůzi TAK nebo podle pokynů hejtmanů: A – Vašicová, Navrátil; B – Hrabal, Rozsíval; C – Pergler, Toufar; D – Kubát, Stulík.
    42. letní PanTAKové hry v Soběslavi budou v termínu 26. – 28. 6. 2020. Elektronickou přihlášku teprve otevřeme a dáme vám o tom včas vědět.
Přihlášky a platby předem: TAK 390 Kč neTAK 450 Kč, soutěžící děti od 2 do 15 let 220 Kč.
Přihlášky a platby až na místě: dospěláci 500 Kč soutěžící děti 250 Kč.
Ubytování: v tělocvičně a dětské tělocvičně ve vlastním spacáku je zahrnuto v ceně startovného; v ubytovně za příplatek 200 Kč/noc – spaní v posteli s peřinami v ubytovně nad tělocvičnou, kapacita postelí bude cca 50 - 70 míst.
Těšíme se na Vás! Veronika Jiravová a Monika Misíková - T20

INFORMACE
    Třetí generace TAKu – Měli jsme to štěstí, že jako pohotovostní prarodiče jsme mohli pobýt tři dny a dva večery na letošním táboru rodičů s dětmi v Peruci. Tatík Petr odjel pracovně a jeho SOS nám přišlo vhod. Paní učitelka Šárka Fuchsová a kouzelný dědeček Saša Fuchs provázeli Námořníky (děti a jejich rodiče) po dalekých a neznámých ostrovech. Když k tomu přidáme skvělý catering Lilky Sussmanové, Hani a Petra Řehákových, měli hraví rodiče postaráno nejen o zábavu dětí, ale i o zábavu pro sebe. Nejen přes den, ale i při večerním muzicírování.
Při pohledu na tu třetí generaci TAKu se mi vracely vzpomínky na naše první Stezky. V sedmdesátých letech už to nebyla záležitost pouze strojařů; spřízněné duše nasával TAK i z jiných fakult a z jiného prostředí, než byly vysoké školy. Také mezi rodiči v Peruci nebyli jen odchovanci dětských táborů, pořádaných TAKem. Společná jim ale je radost z dětí a společného trávení volného času. Představoval jsem si, zda se budou také oni jednou se zalíbením dívat na své již dospělé děti, jak se ony v nějaké partě starají o svůj hemžící se potěr.
Otcové a matky zakladatelé řešili kdysi otázku, jak skloubit rodičovství se stezkovým kamarádstvím. První základnu pro takové soužití nalezli až v daleké Bystřičce mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím v dobách, kdy pro většinu z nich bylo auto mnohem méně dostupné, než pro jejich současné vrstevníky.
Jsou-li letošní předškoláci v Peruci třetí generace TAKu, pak nejstarší příslušníci této třetí generace již možná přemýšlí o tématech, pro bakalářskou nebo magisterskou práci. Zatímco jich bude přibývat, pamětníků již nyní ubývá. Od dávných předků současných lidí až po minulé století vyprávěli starci a stařenky svým dětem a vnoučatům, jak to tenkrát bylo. Dnes se tomu říká orální historie a je to vědní disciplína.
Právě ve dnech našeho pobytu v Peruci umíral jeden za zakladatelů dětských akcí TAKu – Tomáš Häckl. Probírám se Almanachy a rád bych z těch dílčích vzpomínek a článků dal dohromady něco jako historii dětských akcí TAKu. Od kočárkových rally až po setkání odrostlíků v Keblanech. Máte-li cokoli, co by k historii přispělo, sem s tím. Třeba z těch útržků dáme dohromady něco, co bude zajímat jak pamětníky, tak současníky i budoucníky. Pepik Beran
T12.

STALO SE
   
41. Lesní hry 13. – 15. 9. 2019 – zdá se, že Sněhurka byla zachráněna, ale bližší informace zatím nemáme. Pro další informace sledujte oficiální stránky Sněhurky.
    61. Stezka „Povodím Blanice“ 26. – 29. 9. 2019 se zakončením uvnitř zříceniny gotického hradu Helfenburk, který byl založen ve 14. století rodem Rožmberků a nachází se na zalesněném vrchu Malošín nedaleko Bavorova. Hrad měl tři brány, které byly téměř přesně seřazeny postupně za sebou. Hradní palác s dvoupalácovou dispozicí měl vlastní hradby – parkán. Součásti hradu je 18 metrů vysoká Velká věž kruhového tvaru. Na spojení třech hradeb byla postavena menší 15 metrů vysoká věž.

Myslím, že nebudu přehánět, že Stezka se Jedničce povedla a Zakončení v pěkném prostředí hradu za krásného počasí s kamarády a přáteli jsme si opravdu užili.
Hlavou celého projektu byl Tomáš Svoboda T1 výběrem místa, termínu a odsouhlasení Valnou hromadou TAKu, na které mu lidi moc nevěřili, že Stezku zvládne. Tomáš zajistil pendl busy od hradu k vlaku, velmi kvalitní a rozmanité občerstvení včetně dopravy potřebných náležitostí pro stánkaře (agregáty apod.), dopravu méně mohoucích od parkoviště na hrad a pak zpátky a v neposlední řadě pivo do vlaku a další spolupracovníky.
Dvojitý dík Tomášovi, že se nenechal skeptiky odradit a kromě zmíněného zařídíl i skvělé počasí.
K hladkému průběhu Zakončení Stezky nemalou měrou pomohli lidé z Jedničky i dalších Tras:
Frank Vitha T15 se postaral o návrh programu a soutěží, přípravu plakátů a odznaků, zajištění odměn pro vítěze soutěží a pasovacích mečů pro Myši. A na hradě zajistil kvalitní ozvučení.
Ivan Šimůnek T4 s přípravou a obsluhou elektronického přihlašování a následném zpracování dat.
Zdeněk Moureček T20 zajistil Zvláštní vlak na zpáteční cestu od ČD.
Martin Němec T1 se postaral o organizační práce.
Pavel Stulík T1 s neustále velkým úsměvem na lících se zasadil o hladký průběh souřtěží. Častým postrkováním Rytířů a Myší a jejich pobízením k rychlejším pohybům se tradiční program zvládl v rekordním čase.
Bedřiška Uždilová T15 navrhla plakát.
Jirka Staněk T14 je autorem odznaku, který byl vybrán z osmi návrhů jako vítězný.
Bez členů Trasy Jedna, kteří bravurně zvládli organizaci parkoviště pod hradem, přípravu bágliště a celou logistiku na hradě, by Zakončení nebylo možné. Dále pomáhali při soutěžích a s pendel busy.
A nemalou měrou na zdaru akce se podíleli výčepní ze Sedmnáctky, kteří na poslední chvíli zachránili možnost konzumace zlatavého nápoje ve vlaku.

A fotoalbum ze Zakončení… od JaVor.
    

ZE SPOLEČNOSTI
    V srpnu nás zastihla velmi smutní zpráva, Ing. Tomáš Häckl, CSc. odešel na věčnou Stezku dne 13. 8. 2019. 
Poděkování Míši – s Tomášem jsem se poznala před 48 lety (jsou to 2/3 našeho života) na TAKovém zájezdu do bulharských pohoří, kde jsme se sblížili, po 3 letech jsme měli svatbu, kterou jsme na Stezce oslavili se svými trasami (Trojkou a Jedničkou), Tomáš byl na zakončení v kačáku vykoupán. Máme dvě dcery a sedm vnoučat. Dcery s nami jezdily na Bystřičku a pokračovaly v letních TAKových aktivitách s rodiči a pak samy s Tomíky. Část vnoučat jezdila a jezdí na stále se omlazující TAKové tábory i jiné akce.
Teď jsme se přišli s Tomášem rozloučit na malvazinský hřbitov a udělali mu radost melodramatem Horácova blues a Takovou hymnou. Děkuji Vám všem, kteří jste tam byli, i kteří jste nám psali a byli jste v duchu s námi. Myslím, že to bylo pěkné a důstojné. Odpusťte mi všichni, kterým jsem nestihla stisknout ruku a osobně poděkovat nebo napsat.
Děkuji TAKu, děkuji 3. Trase, děkuji její šéfce Andree, která mi pomohla s organizací, bez ní by rozloučení nemělo tak hladký průběh. Děkuji všem hudebníkům a zpěvákům, děkuji Vám všem. Těším se na všechna další setkávání s Vámi, jsem ráda, že Vás mám a že jste mi pomohli přestát tu těžkou chvíli. Vzpomínám na všechny, kteří tam nemohli být, protože Tomáše v cestě na věčnost předběhli. Míša Häcklová T1.
     Ve středu 2. října 2019 soutěžil v benefičním speciálu televizní soutěže „Kde domov můj?“ Vláďa Weis T13 a vysoutěřil pro Parkinson-Help krásných šestnáct tisíc korun. I my můžeme organizaci Parkinson-help, na jejíchž stránkách se o problémech, potížích a potřebách parkinsoniků mnohé dozvíte, podpořit posláním DMS.
 

INZERCE
    Old Ďáblíci pod vedením Petra Kobiána T2 mají aktualizovanou stránku – https://sites.google.com/view/dablici/.
   

Přeji krásné podzimní dny
JaVor

P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i po), ale i Trasových na vorlovaj(at)gmail.com. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení, pozvání, připomínky a opravy přijímám taky. V případě nekomerční inzerce uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky.

Přílohy:
Kalendář akcí 2019…


Schůze 7. 10. 2019
Začala v 18:17 pod vedením Majitele
***STALO SE
** Lesní hry - 13.-15.9. byly pěkné a skončí v plusu (ten by mohl být méně výrazný, kdyby se lidé hlásili v předstihu...) LL/t16 si posteskl, že nebyl upozorněn na nutnost brýlí, protože texty výška fontů nebyla přizpůsobena jeho zraku :-) Příští LH chce pořádat t23
** 61. STEZKA Vydařila se. Děkováno organizátorům, z nichž největší kládu nesli Tomáš Svoboda/t1, Frank Vitha/t15 a Pavel Stulík/t1. Organizátoři měli obavy z toho, že se program na hradě nestihne, aproto posunuli začátek a nakonec začali ještě o několik minut dřív. Děkováno též za občerstvení ve vlaku. Výsledky soutěží: Myši t8, t13 a t20 (řešením bylo heslo Schwarzenberků "Nic než právo") Král by z t23, přičemž na dalších místech byli zástupci t5 a t8
*** BUDE ** Zakončení CYKLO
** Herakleidy
** Martinské posvícení rezervačenky 110Kč; vč.kachního stehýnka 220Kč
** Koledy - 16.12. od 18h U Apolináře
** SPANILKA v Českém lese ozývejte se hejtmanům **
** BÁL Podávejte návrhy pro listopadovou schůzi
** 62. Stezka - ..-10.5.2020 Zakončení pořádá 20.trasa Sedm tras zapsalo 1+ TABU noclehů (Stejný způsob zadávání jako u 60. a 61. Stezky, pokud vedoucí tras neřekli jinak, přihlašovací jména/hesla zůstávají. Vyplní-li se při zadávání souřadnice, nejlépe ve tvaru nn.nnnnnnN, nn.nnnnnnE ,vygeneruje se odkaz na mapy.cz.)

A to bylo skoro vše

«« NAHORU

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz