Turistický akademický klub založený v roce 1963
Poradník 2021

PORADNÍK květen 2021

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub
IČO: 00199214, účet č. 2000317496/2010
Sídlo: Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1
Elektronická pošta: tak.praha@email.cz
Pokladník: Stáňa Donthová, e-mail: sdonthova(at)seznam.cz
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: vorlovaj(at)gmail.com

 

MOTTO
Kdo ukradne háček na ryby, je popraven, kdo ukradne zemi, stane se prvním ministrem. [Taoistický mudrc Čuang-c´ 369 – 286 př. n. l.]

ZPRÁVY Z RADY
    Rada informuje: vzhledem k přetrvávající situaci s pandemií covidu 19, a tím omezené možnosti shromažďování, rozhodla Rada, že v letošním roce se Valná hromada, která měla být volební, konat již nebude a odloží se na příští rok, kdy by se měla konat v běžném termínu. K záležitostem, které se na volební Valné hromadě řeší, má rada následující:

  • Rada navrhuje, aby se volební období předsedy, členů Rady a revizní komise Turistického akademického klubu, které je podle stanov dvouleté, v tomto případě prodloužilo o jeden rok. Proti tomuto návrhu může vznést do jednoho měsíce od data vydání tohoto Poradníku, kterýkoliv člen TAK námitku, a to písemně, zasláním elektronickou poštou prostřednictvím distribuční adresy TAK (takpraha@googlegroups.com). Pokud námitku vznese alespoň 5 % členů, Rada navrhne neprodleně další postup. V opačném případě bude návrh považován za odsouhlasený.
  • Členské příspěvky pro letošní rok zůstávají ve stejné výši, jako v loňském roce, tj. 250 Kč (člen starší 18 let), resp. 100 Kč (člen do 18 let). Příspěvky je nutné zaplatit nejpozději do běžného termínu říjnové schůze. Při zaplacení členských příspěvků po tomto termínu se bude uplatňovat penále, a to ve stejné výši, jak bylo schváleno na Valné hromadě v roce 2020. Stejné podmínky, které byly schváleny v roce 2020, platí i pro případ, že člen příspěvek neuhradí do termínu Valné hromady v roce 2022 a také pro platbu příspěvků nových členů TAK. Případné námitky proti výši členských příspěvků a případně penále se budou řešit až na další Valné hromadě.
  • Zpráva o hospodaření TAK je uvedena v příloze Poradníku.
  • Rada, s přihlédnutím k dlouholetému sponzorování maskotů TAK, rozhodla, že i v letošním roce bude TAK sponzorovat chov sovice sněžné v Zooparku Zájezd… částkou 3.000 Kč, stejně jak tomu bylo v loňském roce.
  • Dotazy a případně námitky ke zprávě o hospodaření a sponzoringu chovu sovice můžou členové vznést na nejbližší členské schůzi, o případných nevyřešených námitkách rozhodne nejbližší Valná hromada.

    Rada pracuje korespondenčně, případně telefonicky.
    Členské příspěvky pro rok 2021 plaťte na účet TAK č. 2000317496/2010 ve výši 250 Kč, do zprávy pro příjemce napište pro jistotu jména přispívajících.

AKCE
    16. Cesta jenom tam zatím podmíněně, podle situace ve státě. Další informace (směr, cíl, zálohy...) sdělíme. Ivan 15
    Vojanky se v roce 2020 nekonaly. Letos nepředpokládám, že by situace dovolila uspořádání v druhé polovině června. Vše bedlivě sleduji a předpokládám, že by se nám to mohlo v průběhu prázdnin podařit. Zavelím a zatroubím včas. Sláva jaru a létu. Mirda Hoza 3.
    63. Stezka je plánovaná v termínu 24. – 28. 9. 2021 se zakončením v Písku, pořádá Dvacítka.
Tabulka tabu noclehů…

INFORMACE
    Chtěla bych moc poděkovat za těch nemálo kladných ohlasů - rance pro charitu Modřany se začínají postupně zhmotňovat u nás v garáži, Ivan je nadšen... Předávka by se měla uskutečnit příští čtvrtek, 29. dubna. Irena Koutská 14

STALO SE
    Koronavirus SARS-CoV-2 (covid-19…)

    Kdyby zas Vlasta Milec nebo někdo jiný tvrdil, že Nora 2021 nebyla, tak muséme konstatovat, že v režii Vosmičky byla, byť v nestandardním termínu 17. – 18. dubna v Orličkách po trase Deštné – Luisino údolí – Velká Deštná – Pěticestí – Šerlich – Vrchmezí – Šerlišský mlýn – Deštné; dohromady asi 40 km. Nocleh pod Velkou Deštnou. Parádní sníh v sobotu, v neděli už mizerný, ale celkově nádhera. Marcela a Radek Gregorovi 8.

ZE SPOLEČNOSTI
    Na Třináctce přibývá další generace – od 26. 3. mají Šárka a Saša Fuchsovi odFely a Robina 23 další vnouče – Vašíka (4100 g, 52 cm), A od 31. 3. mají Hana a Pavel Chodounští vnoučka Eliáše (3700 g, 51 cm). Všimněte si těch krásných dat narození,která v sobě při trošce představivosti skrývají třináctku i třiadvacítku.
    Prosím pamětníky podrobnosti k této etiketě. Nějaké pikantnosti, nebo zda byly lepeny na plné pivní láhve a v případě že ano, tak jaké pivo obsahovaly. Díky, Jana Vorlová 14, vorlovaj(at)gmail.com.

INZERCE
    pokud vás zajímá kousek mizející Prahy, tak máte poslední možnost se podívat na budovu starého nádraží Praha – Vysočany. Třeba vás zaujme obrázek a článek mého syna…
Ivan Fridrich 15.
A Franta Hruška 15 poslal fotky z 20. dubna 2021.
    Sice až úplně na závěr pořadu 168 hodin, ale přesto, se Vycházky Zuzany Vlachové 14 dostaly mezi hlavní sledované události – hned za Vrbětice a covid. Čas reportáže Exkurze… je 35:42.
    Posílám info od ubytovatelů z chaty v Beskydech, kde jsme měli spát na letošní Spanilé jízdě. Zdravím ze Sněžné. Jsme v provozu a snad už nastaly ty lepší časy. Jste vítáni. Jitka Nevídalová, Chata Sněžná…, +420 704 427 825. TAK kdybyste se chystali do Beskyd, doporučuji, Soňa Vašicová 17.


Přeji všem zdraví a krásné, snad už trochu rozvolněné, jaro
JaVor

Přílohy:
Hospodaření TAK 2020…
Kalendář akcí 2021…

«« NAHORU

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz