Turistický akademický klub byl založen roku 1963 v Praze

Ze společnosti

Hezké rozloučení s Tomášem a Mirkem Součkovými 26. 5. 203

Milí přátelé, známí, stezkaři, lidičky z TAKu, skauti, Dvacítko i 11. traso,

všem vám moc a moc děkuji za celou naši rodinu, jak jste se hezky vyjadřovali k nečekanému odchodu Tomáše i Mirka Součkových, kolik vás přišlo na rozloučení do Pražského jezulátka (tolik přítomných nás ohromilo a dojalo!), ocenili jsme krásná slova faráře i dojaté vyznání kamaráda – skauta Ondřeje Balíka-Vlka. Slavnostní ráz doprovázela nádherná hudba díky „děvčatům“ na kůru – Martině Součkové na hoboj, Tomášově partnerce Hance Křikavové na housle  i  zručné varhanici. A k důstojnému zakončení přispělo zpěvem „Trio Dolejší“ a Vojta Čaban – opravdu moc hezké, děkujeme!
Pestré květiny všeho druhu i polní kytice a kytičky ze čtyřlístků nás dojaly – teď to doma pečlivě ošetřujeme a je to hezká vzpomínka na dobré lidi kolem nás.
Na faře se pak sešlo mnoho lidí na přátelské popovídání a mohli si i zazpívat  díky akční Dvacítce a jejím muzikantům.

Myslím, že by se to těm našim „odešlým“ – Tomášovi a Mirkovi – určitě moc líbilo, stejně jako nám.
Proto jsem si dovolila napsat tohle malé „slohové cvičení“ o pátečním dni 26. května 2023 a poděkovat vám.
Zdraví vás všechny
Magda Součková s rodinou

P.S.
Pěkné fotky jsou na:
https://photos.app.goo.gl/Zc7yPStApkvcLMqE8

Vzpomínkové album na Tomáše Sýce Součka:
https://photos.app.goo.gl/6vYsG4ueiu5nd1MD9

Napsat komentář