Turistický akademický klub byl založen roku 1963 v Praze

AkceFotogalerieStalo seStalo se 2024

66. STEZKA – VYSOČINOU 8. – 12. 5. 2024

 • Pořadatel – trasa 6
  ZAKONČENÍ STEZKY bylo 12.5.2024 na fotbalovém stadionu v Lukách nad Jihlavou.
 • TABU noclehy si můžeme připomenout tomto odkazu a na mapě.
 • Ceny a trasové přihlášky, jak je vybírali od tras pořadatelé:
  Na Zakončení se vybíralo: 350Kč (členové TAKu to mají za 280Kč) za každého přihlašovaného.
  Cestující Stezkovým vlakem platili dalších 140Kč/os

Vyjádření Zdeňka Mourečka ke Stezkovému vlaku

Děkuji všem a tlumočím omluvu Českých drah za zpoždění vlaku, změnu řazení a potřebu urychleného nástupu v Lukách.
K problému došlo při návozu soupravy vlaku z Prahy. Před Kolínem došlo ke zjištění nepředvídatelné technické závady na brzdovém zařízení jednoho z patrových vozů. Vůz, který byl uprostřed soupravy, musel být v Kolíně ze soupravy vyřazen a odstaven. Nebojte se, že pokud by tento vůz v soupravě zůstal, nebrzdil by a vlak by nezastavil. Problém byl naopak v tom, že vůz v jednom podvozku částečně brzdil, i když neměl, tedy stále. To vede k zahřívání kol a je to v provozu nepřípustné. Na trati se nepodařilo závadu odstranit. Naštěstí dopravce operativně zajistil dva záložní vozy Bdt, které byly k dispozici v Jihlavě a ty byly při návozu vlaku do soupravy zařazeny.
A důsledky: Místo jednoho patrového vozu s 90-100 místy jsme měli dva velkoprostorové vozy Bdt, pro Stezkový vlak, myslím, velice vhodné, s celkem 176 místy k sezení. Zásuvky druhého patrového vozu pípu naštěstí zvládly.
Bohužel, vzhledem k organizaci provozu na jednokolejné trati bylo potřeba nástup v Lukách trochu urychlit a slevit z požadavků na rozmístění tras. Další vhodný čas pro odjezd vlaku byl z důvodu provozu na trati až za dalších 40 minut. Vzhledem ke kapacitě vlaku s velkou rezervou si snad všichni našli vyhovující místa a cestu vlakem strávili příjemně. Dvacítce se to podařilo výborně.
S opožděným příjezdem do Prahy o cca 20+6 minut už nešlo dělat nic.
Osobně si myslím, že nastalou situaci zvládly ČD na jedničku. Samozřejmě souhlasit s tím nemusíte. TAK, TAK, tolik k vlaku, když mi dajli tu medajli a v zápětí došlo asi k největším problémům při jízdě Stezkového vlaku za dobu, co se podílím na jejich organizaci.

Zdeněk Moureček T20

Milý Zdeňku, 

díky moc za vysvětlení a poučení, “železničářsky jazyk” zprávy je hezká třešinka na dortu.

Souhlasím, že ČD zvládly mimořádnost skvěle a sama jsem byla překvapená, jak hladce jsme projeli a že jsme žádné další zpoždění nenabrali. A paní výpravčí z Luk byla při nahánění veselé společnosti do vlaku rázná, ale moc milá. Dvacítka potvrzuje, že velkoprostorový vůz Bdt je pro stezkový mejdan velmi vhodný. 🙂

Kačka Režná T20

Zakončení 65. Stezky PROGRAM ZAKONČENÍ:

Pravidla soutěže „prkenná chůze“, v optimistickém pojetí i prkenný běh.
Soutěžní družstvo tvoří pět osob schopných chůze či mírného poklusu a jeden tzv. udavač. Tedy celkem 6, jak jinak. Přínosem pro udavače je absolvování pořadového výcviku (v našem věku skoro všichni pánové), protože bude pořadovými povely udávat krok a tempo pětici soutěžících.
Náčiním pro družstvo je dvojice 2 m dlouhých prken (připraveny jsou 3 dvojice barevně odlišené) s výrazně vyznačenými 2x pěti šlápotami, na které si soutěžící stoupnou. Prkna jsou v obou směrech symetrická. U každé šlápoty je přiměřeně dlouhé lanko, kterým si všichni soutěžící přitáhnou prkna k podrážkám.
Závodiště je mezi tribunou a podiem pro hudbu a je 50 m dlouhé, rozdělené na poloviny.
První trojice nastoupí vpravo před tribunou a pod velením svého udavače má před sebou 25 metrů na sladění a secvičení závodního tempa. Uprostřed závodiště se zastaví a seřadí na půlící čáře. Na povel startéra vyrazí pod velením udavače na závodní 25 m dlouhý úsek a první v cíli postupuje.
Druhá trojice je připravena vlevo před tribunou a bez potřeby přenášení či otáčení prken nastoupí na šlápoty a pod velením svého udavače má 25 m na sladění kroku. Opět se seřadí na půlící čáře a na povel startéra vyrazí na 25 m závodní úsek. Postupuje zase jen první v cíli.
Třetí trojice je připravena vpravo před tribunou a…td.
V druhém kole soutěží vítězné trojice týmů podle pokynů pořadatele zcela identicky. Postupový pavouk bude sestaven podle počtu přihlášených. Tak se může přihodit, že v prvním kole budou soutěžit jen 2 týmy mezi sebou. Ve druhém už to budou vždy trojice.
Titul pro vítěze zatím nebyl vybrán, chytré a humorné nápady jsou vítány,

Pravidla speciální soutěže, kterou nelze uskutečnit jinde než právě v Lukách n. Jihlavou.
Soutěžní družstvo trasy tvoří 4 osoby:  
1x loupač (L),
2x žrout (Ž),
1x náhradní žrout (NŽ)
1.kolo, kvalifikace: nastoupí vždy 5 družstev.
(1x (L), 2x (Ž), 1x (NŽ) odpočívá). (L) by měl být šikovný a hbitý. Ostatní by měli mít hlad.
Situace: na ploše je pět stanovišť vedle sebe u tribuny, na každém stanovišti miska se třemi slepičími a třemi křepelčími uvařenými vejci a nádobka na skořápky. V okamžiku povelu ke startu (L) stojí u stolku a 2x(Ž) stojí ve vzdálenosti 15 m od loupacích míst (dále od tribuny). (NŽ) pouze fandí.
Průběh: na startovní signál (L) začne loupat jedno vejce. Až je zcela oloupáno, doběhne ke dvěma (Ž) a vejce jim předá ke konsumaci. Vrátí se zpět ke stolku a oloupe druhé vejce, po oloupání doběhne znovu ke dvěma (Ž). Toto se šestkrát opakuje a čas končí spolknutím posledního sousta (bude kontrolováno a uznáno rozhodčím). Pořadí loupání vajec (slepičí, křepelčí) je věcí taktiky, určuje jí (L).
Z každé pětice postoupí 2 nejrychlejší, tedy 2 pětice.

 1. kolo, semifinále: nastoupí 2×5 družstev. Podmínky jsou shodné s prvním kolem, ale jednoho (Ž) nahradí (NŽ). Postupují 2 vítězné dvojice.
 2. Kolo, finále: Nastoupí 4 družstva, opět za stejného průběhu, ale konsumace se zúčastní společně 2x (Ž) a (NŽ).

Vítězné družstvo získá zvláštní tituly a originální plakety. Dekorace vítězů proběhne za zvuku fanfár osobně z rukou starosty Luk nad Jihlavou, pana
Ing. Martina Dvořáka.
Jak tento titul zní bude vyzrazeno až při ceremoniálu.

STEZKOVÝ VLAK: odjíždí 16:10… (viz Grafikon)