Turistický akademický klub byl založen roku 1963 v Praze

TAK členství

Členské příspěvky na rok 2024 zůstávají v nezměněné výši:

280 Kč /rok za dospělého člena
150 Kč za člena mladšího 18 let.

Příspěvky plaťte převodem na účet č. 2000317496/2010, variabilní symbol 2024xx, kde xx je dvoumístné číslo trasy

Platby lze sdružit, do zprávy pro příjemce uveďte, za koho platíte.


NOVÉ ČLENSTVÍ

  • Vstupní poplatek 50 Kč pro nové členy (kovový číslovaný odznak + textilní nášivka).
  • Vstoupí-li nový člen do TAKu v 2. polovině roku, platí 140 Kč, resp. 75 Kč. 

PENÁLE
Poslední termín řádného zaplacení členských příspěvků je červencová schůze. Členské příspěvky je možné zaplatit i po tomto termínu s tím, že k uvedeným částkám bude připočteno penále v následující výši:

  • do zářijové schůze   30 Kč
  • do říjnové schůze   60 Kč
  • do listopadové schůze   90 Kč
  • do prosincové schůze 120 Kč
  • do následující výroční VH 150 Kč
  • Nevyrovná-li člen dlužnou částku do termínu konání výroční valné hromady, bude mu ukončeno členství.