Turistický akademický klub byl založen roku 1963 v Praze

TAK

Statuty TAK v průběhu let
1963 – 1968Zájmová skupina Turistický akademický klub při Studentské akademické radě
fakulty strojního inženýrství ČVUT, fakultního výboru ČSM
1968 – 1969Klub je členem Svazu klubů mládeže
1969 – 1970TAK je bez zastřešení, tedy samostatným subjektem
1970 – 1990TJ TAK Praha, člen Českého svazu turistů České tělovýchovné organizace ČSTV
1990 – 2017občanské sdružení Turistický akademický klub
2017Zapsaný spolek Turistický akademický klub