Turistický akademický klub byl založen roku 1963 v Praze

ČlánkyValné hromady a schůze

Slovníček pojmů, aneb co znamená být v Radě v Revizní komisi?

Rada TAKu

je pěti až sedmičlenný řídící orgán. Má na starosti hladký průběh “TAKového roku” – tedy hlídá, zda jsou zajištěny všechny tradiční TAKové akce, zajišťuje provozní záležitosti spolku (Valná hromada, pravidelné schůze, pravidla pro pořádání akcí, mailová komunikace mezi členy apod.), je zodpovědná za hospodaření spolku.

Rada se schází dle potřeby cca 8x do roka většinou v hospodě v Praze. Schůzky bývají na cca 1 – 1,5 hodiny, tedy maximálně 12 hodin za rok. Leccos vyřešíme i po mailu. 

Být v Radě znamená trochu práce, trochu “mentální zátěže”, ale také být blízko všemu TAKovému dění, milou a inspirativní společnost a možnost podílet se na chodu i směřování spolku. A v neposlední řadě také jednou do roka tatarák, na který si radní celoročně poctivě z vlastního spoří. 🙂

Rada je volena na dva roky Valnou hromadou. Společný kontakt na všechny členy Rady TAKu je rada@takpraha.cz.

Revizní komise TAKu

je tříčlenná. Kontroluje hospodaření TAKu a případně je poradním orgánem pro provozní záležitosti spolku. Ekonomické vzdělání nebo zkušenost je výhodou, ale stačí i kladný a rozvážný vztah k pravidlům a hospodaření. Revizní komise zpravidla jednou ročně kontroluje hospodaření a předkládá zprávu Valné hromadě, příp. spolu s Radou upřesňuje pravidla a procesy spolku, které nejsou dostatečně popsány ve Stanovách. Je volena na dva roky.
Aktuální členy Rady i Revizní komise TAKu najdete na webu TAKu (a samozřejmě také v rejstříku). Fungování obou orgánů je definováno ve stanovách spolku.