1. strana

Na Nový rok – o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více.
Nastane-li Nový rok v neděli, lze očekávat mírnou zimu, příznivé a úrodné jaro, větrné časy letní a příznivou žeň.