Turistický akademický klub byl založen roku 1963 v Praze

Cesta jenom tam

6. CJT 2009, foto Jana Vorlová 14

Mělo by se vymyslet něco nového, neokoukaného, znělo zadání radních. Což takhle zavést kamarády někam do přírody na tajné místo? Slovo dalo slovo a na svět přišla dost povedená akce. U jejího zrodu stáli Pepa Brzák, Láďa Hlavatý a Ivan Fridrich. Nápad se chytl, rozvinul a v červnu 2004 se konala 1. Cesta jenom tam. Pak se přidala Soňa Vašicová a Jiří Valda ml. s exkurzemi do zajímavých lokalit podél trati. po pár letech přešla kompletní logistika pod vedení Ivana Fridricha.

4. CJT 2007, foto Veronika Jiravová 20

» Alešovo kolejiště «
Vítejte na maličkém kousku světa, který se zrodil z čiré fantazie,
ale je sestaven striktně z reálií v měřítku 1 : 120.

Je to už hodně let, co jsme v tehdejší Radě usoudili, že je třeba zkusit něco jiného, že už řada tradičních akcí začíná být okoukaná a netáhne tolik jako v minulosti. Tajný výlet někam a nikoli už zpátky a zvolený název „Cesta jenom tam“ dostatečně naznačoval účastníkům, co mohou od nás čekat.

Cestou tam mělo být několik zastávek, skýtající kulturně-vlastivědně-gastronomické vyžití, na místě pak tábořiště s ohníčkem, u kterého bude trochu kultury, o něco více piva a hodně zpěvu a muziky, jak je v naší společnosti naštěstí zvykem. Při hledání vhodného dopravního prostředku padla volba na historický vláček. Staré motoráčky u nás vlastní řada různých spolků železničních nadšenců, jen si dobře vybrat. Uspěli jsme u spolku Lokálka Group Rokycany s červeným motoráčkem M131 zvaným „Hurvínek“ a pak už jen zbývalo domluvit trasu, zastávky, jízdní řád, v tiskárně Jindřichohradeckých drah objednat klasické kartonové jízdenky, na utajeném místě najít vhodné tábořiště, v předvečer tam dopravit sudy piva s pípou, cestou vymyslet atraktivní zastávky, napsat do Poradníku pozvánku a čekat, kolik lidí se chytí.

1. CJT 2004, foto Veronika Jiravová 20

V sobotu 5. června 2004 se sešlo v parčíku před smíchovským nádražím přes 30 lidí s vybavením na táboření v přírodě a odebralo se k objednanému motoráčku. Po celodenním putování a noci u ohýnku zavládla všeobecná pohoda a tak vzniklo přání příští rok akci zopakovat. A tak se zrodila tradice.

Každá z dalších Cest jenom tam byla jinam, ale společný měly dopravní prostředek – historický motoráček Hurvínek s mašinfýrou a šéfem Lokálky Jirkou Svobodou, který s námi s výjimkou jednoho ročníku odjezdil všechny Cesty jenom tam. Cíl bývá často na tratích bez pravidelného provozu nebo s provozem muzeálním.

8. CJT 2011, foto Jiří Valda ml. 26

Cestou zastavujeme na jídlo, koupání či jen tak na protažení, a vždy je připraven taky vlastivědně-poznávací program. Bývají to exkurze zaměřené spíše na technické památky, a tak díky Cestám jenom tam jsme poznali velká i malá železniční muzea v Lužné u Rakovníka, Zlonicích, Kamenickém Šenově i Zubrnicích, řepařskou drážku u Kolína, lomy v Mořině, Techmánii v plzeňské Škodovce, zdymadlo i elektrárnu na Střekovském jezu, vodní hamr v Dobřívi atd., a též několik pivovarů – Kácov, Chyši, Březnici, které nás po exkurzi zásobily pivem na večer.

9. CJT 2012, foto Jana Vorlová 14

Společné všem cestám je pivo čepované ve vláčku i na tábořišti. Zorganizovat to není jednoduchá záležitost, neboť pivo musí být chlazené, což vylučuje umístit sud předem do vlaku i na místo táboření, jsou různé typy sudů i narážecího zařízení, a zejména je těžké odhadnout žízeň pasažérů – jiná je ve vedru a jiná při dešti, kdy společnost zapadne někam do hospody.  Pivní logistiku bravurně zvládal Honza Maňák. Tuto štafetu převzal Aleš Dočkal 5.


17. CJTaZ | pá 19. – 21. 8. 2022

Přátelé starých vláčků, přípravy na výlet historickým motorákem M131 zvaným Hurvínek, trochu pokročily. Začátkem roku jsem se zeptal vás, účastníků posledních CJT, zda prodloužit letošní Cestu o půlden a vyjet už v pátek po poledni. Potěšil mne váš zájem, odpovědí přišlo hodně a výraznou většinou přes 80 %  zvítězila delší varianta. Takže připravujeme s Jirkou Svobodou na 19. – 21. srpna dvou a půl denní výlet a pojedeme směrem na jihozápad. V plánu je v pátek cesta do Klatov, v sobotu jízda po šumavských lokálkách – krásnou horskou tratí do pohraniční stanice Železná Ruda-Alžbětín (Localbahnmuseum Bayerisch Eisenstein), zpět přes Špičák (vycházka k Čertovu jezeru a oběd) a se zastávkou buď v Domažlicích nebo některé chodské obci až k rybníku Sycherák. Nedělní program se ještě vymýšlí. Trasa bez záruky, výluky můžou vše změnit. Oba noclehy budou v kempech. Celou cestu bude v motoráku dobré točené pivo, hudbu budeme mít vlastní. Bude-li nás dost, pojedeme opět s vlečňákem. Vzhledem k delší cestě bude letos jízdné o něco dražší, 850 Kč (členové TAKu a děti) a 900 Kč (ostatní). Přihlásit se můžete už teď  na email ivan.fridrich(at)post.cz a zaplatit zálohu 400 Kč na účet 104641136/0300, var. s. 131, do zprávy “CJT a jméno”. Do konce června je záloha vratná. Hlaste se, ať vidíme, jaký je zájem.  van Fridrich 15.

Rychlý výsadek u kempu, foto Ivan Fridrich

16. CJTaZ | 21. – 22. 8. 2021

Z Prahy vyjedeme směrem na Plzeň, první zastávka bude ve Starém Plzenci, kde bude možno jít na exkurzi do vinařských závodů Bohemia Sekt, navštívit hradiště Hůrku se starou rotundou nebo vystoupat k hradu Radyně. Dále pojedeme do jižních Čech, zastavíme v Sudoměři u Žižkova bojiště a někde v oblasti Ražic či Protivína zakempujeme. V neděli v Písku navštívíme muzeum s historickou vodní elektrárnou a po obědě pojedeme přes most u Červené nad Vltavou do Tábora a pak už po 4. železničním koridoru k domovu. Snad už nemusím připomínat, že navzdory tradičnímu názvu akce nás doveze vláček i zpět. Cestou v motoráku se bude čepovat dobré pivo Benedikt. Muzikanti nechť si nezapomenou doma svoje nástroje. Pojedeme s vlečňákem, tak je možno oddělit výčep a třeba dětský koutek. Samozřejmě trasa se může změnit, pokud někde propukne neplánovaná výluka.
To vše bude za předpokladu, že nám to koncem srpna epidemiologická situace dovolí. Počítejte s tím, že budou potřeba očkovací průkazy (Covid-pasy) nebo potvrzení o bezinfekčnosti podle v té době aktuálních nařízení.