Turistický akademický klub byl založen roku 1963 v Praze

Vznik a počátky

Co je Stezka?

» Odpověď na volání divočiny
» Naděje, láska a víra
» Fyzická námaha a duchovní povznesení
» Radost ze slunce a deště
» Společenská událost
» Stres pro ledviny a hlasivky
» Výbuch čehokoli
» Lék proti pesimismu
» Návrat do hlubin studentské duše
» Spacák, pohorky a kytara
» Vykapaná kabelka
» Pramen přátel
» Krásně naservírovaná dřina

Stezka se nedá popsat slovy, Stezka se musí zažít!

Vznik a počátky TAK

Píše se začátek 60. let, studenti nastupují do studia na Fakultě strojní VUT v Praze. Studená válka odtává. Zde můžeme najít kořeny toho, co bylo později nazýváno „Détente“.

Při těchto událostech jsou přistiženi chlapci-nebydlící ve Studentské ubytovně Hlávkova a Podolská. Ze dne na den ve velkoměstě sám na všechno, od naplnění žaludku až po deset zkoušek prvního ročníku. Nasávají atmosféru divadla Semafor, pivnice U Fleků, tančí, hrají fotbal a mariáš. Příští rok najdou staronové kamarády v hospodě „Na Sibiři“. Život není jen boj, ale i hledání a tvoření radosti.

Na podzim roku 1962 se věci dávají do pohybu, když je uzavřena Česko-polská úmluva o malých pohraničních stycích a pár přátel odjíždí k jubileu do neznáma “ X. Ogólnopolski rajd studentsski“. Krásná atmosféra, do té doby neznámá, žene kluky do akce i doma, ale iniciativa jejich posledních ročníků končí diplomem. Na podzim 1963 se koná další, v pořadí již třetí slet, kterého se naši studenti účastní. Vytvoří se několik skupin, které se společně vydají do hor. Pod záštitou ČSM (Československého svazu mládeže) dosáhnou dobrého postavení na fakultě a jsou zváni na kolegium děkana, Tonda Rosický jako zástupce třídy, Vašek Kobylka jako místopředseda fakultního výboru a zakládají úzké smlouvy s Radou studentských ubytoven v Podolí. Posjezdovou iniciativu přebírá Honza Novák. Na srazy ve Studentské ubytovně Podolí přicházejí i další lidé, aby viděli své známé z mítinků. Dohodneme se na zásadách činnosti a formální organizaci klubu. Přijímáme název „Turistický akademický klub“ – TAK (podle polského „Akademicki klub turystyczny“ – AKT). 

V roce 1964 schvaluje fakultní výbor Československého svazu mládeže stanovy TAK. První akce se pořádá na jaře 1964 v Krkonoších a Jeník zde poprvé vyslovuje slovo „STEZKA“. V té době máme také nějaké peníze, které můžeme uložit na vlastní účet. První čtyři trasy začínají svou činnost. 

Hledáme identitu

První období činnosti TAK je značně ovlivněno polským příkladem. Se studenty vratislavské polytechniky udržujeme velmi úzké přátelské vztahy. Čerpáme z rad a zkušeností Franceka Kawcyňského, Marka Wilczyňského a legendární dívky Jagody.

Organizace prvních Stezek nezpůsobuje žádné problémy, protože se akce účastní málo lidí. Ubytování je zajišťováno osobně, korespondence a dohody jsou na formuláři výboru fakulty, vlak není nutné objednávat. Nejčastěji využíváme noční vlak „Flamendr expres“, legendární vlak vyjíždějící kolem půlnoci z dnes již neexistujícího nádraží Praha -Těšnov.

Odznaky jsou problém. Výroba odznaků ve Znaku je vzhledem k malým sériím nákladná a tak využíváme fakultní dílny – tři půldny práce a nadšení každého z nás.
Počasí na první Stezku není dobré, ale Stezka dosahuje největší hustoty strojních inženýrů na metr čtvereční – 116 osob a batohů v Krkonoších.
Sláva první Cesty se rychle šíří a přináší své ovoce. Půjčka Rady studentských ubytoven se mění v dotaci, na Karlově náměstí je vitrína s reklamními materiály TAK, Rada studentských ubytoven nám propůjčuje sklepní místnost na klubovnu a první Pražané, kteří na studentské ubytovně nebydlí, jsou přicházet na schůzky. Od trasy č. 1 se odděluje trasa č. 5, od trasy č. 4 trasa č. 6.

První DEZOB v roce 1968 se jmenuje „Dezorientační běh noční Prahou“, později přijímáme jeho překlad jako „Dezorientační běh na Malou Stranu“. 24. února 1970 je schválena žádost o převod na ČTO (Český svaz turistů), takže se jmenujeme TJ TAK.  Následuje první spolupráce s NOHYB (založena v roce 1969) a název „Model Group“. V roce 1972 pořádáme první ples na pražském Žofíně. Vzniká základ PANTAKOVKY a první akce toho jména se koná v Soběslavi v roce 1973. S našimi prvními miminky přichází první sraz kočárků, také v roce 1973.  Následují dvě Tratě běžkařů proti sobě a také první Soutěž ROUTE BANDS, každý rok s hostem (Míle, Chudinkové W. Ryvola).  V zimě 1977 pořádáme první NORA (zimní víkend s ubytováním pod širým nebem, na sněhu). 

Naše děti rostou a od roku 1978 existují „Bystřičky“ (letní tábor pro děti a jejich rodiče), od roku 1980 „Ďáblík“ (letní tábor), dětské výlety a další aktivity TOM (Turistická skupina mládeže v rámci TJ TAK, založená v roce 1978). 

V roce 1979 se stává předsedou TAK Tomáš Häckl a pořádáme první soutěž Traťových kapel. V roce 1980 pořádáme první LESNÍ HRY. Soutěže se každým rokem mění, ale klasikou se stávají „Dr. Voštěp“, „Prometheova regata“ (působivý noční závod s hořícími pochodněmi) a „Noční lov“. Od roku 1987 pořádáme každoročně „VÍTÁNÍ LÉTA“ v pražském parku Vojanovy sady. Je to setkání Route Bands a dobrot, většinou i dobrého počasí.

Ta krásná akce, o které mluvíme, se jmenuje STEZKA – už mnoho let mě při vyslovení tohoto slova příjemně vzrušuje – je to vzrušení, které zažívají jen mladí muži před prvním rande.
Předsedou se stal Ing. J. Kozák