Turistický akademický klub byl založen roku 1963 v Praze

Poradníky

Poradník 2022-04

TAK

Vydáno pouze pro vnitřní potřebu TAK
IČO: 00199214, účet č. 2000317496/2010
Sídlo: Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1
Elektronická pošta: 
rada@takpraha.cz
Pokladník: Stáňa Donthová, e-mail: sdonthova(at)seznam.cz
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: vorlovaj(at)gmail.com

bál 2022, foto Petr Kříž

MOTTO

Rusové rádi nazývají všechno ruské slovanským, aby později mohli nazvat všechno slovanské ruským. [Karel Havlíček napsal 1844]
Člověk má dělat věci, kterým věří a které jsou správné [Petr Fiala řekl 16. 3. 2022]


ZPRÁVY Z RADY

Rada zve na Valnou hromadu TAK, která bude v pondělí 4. dubna 2022 od 18 hodin, Tyršův dům, 2. patro, posluchárna č. 1. Jak již bylo sděleno na březnové schůzi a uvedeno v březnovém Poradníku, svolává Rada Valnou hromadu, která se uskuteční v termínu pravidelné dubnové schůze. Je to z důvodu, že je potřeba projednat a odsouhlasit věci, které nemůže schválit členská schůze nebo Rada. Jedná se o finanční příspěvek pro Ukrajinu a dále o projednání doplňku stanov TAKu, a to podle požadavku vzneseného na březnové členské schůzi.
Vzhledem k tomu, že podle stanov je Valná hromada usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň čtvrtina všech členů, což je minimálně 41 členů, žádá Rada o co možná nejvyšší účast, aby výše uvedené body mohly být schváleny. Pokud by se účast pohybovala v počtech obvyklých pro běžnou členskou schůzi, nemohla by být finanční pomoc pro Ukrajinu schválena, protože to podle stávajícího znění stanov není jinak možné. Uvedené doplnění stanov (druhý bod) je právě pro to, aby v budoucnosti už nemusely být v takovýchto případech Valné hromady svolávány a mohlo se rozhodovat korespondenčně.  K doplňku pro jistotu malé vysvětlení: výraz „per rollam“ označuje způsob rozhodování orgánu právnické osoby, které neprobíhá jako obvykle na shromáždění jeho členů, ale korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků. Pozvánka »

Rada se sešla 21. března U Vlčáka. Radní se rozhodli uspořádat mimořádnou Valnou hromadu, na které se kromě bodů běžné členské schůze budou projednávat tyto dva body:
* finanční pomoc Ukrajině, kdy Rada navrhuje částku 10000 Kč,
* možnost hlasování per rollam a na základě plné moci.

** Návrh změny Stanov TAKu v Článku IV (3)

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nebo na základě plné moci zastoupena minimálně čtvrtina všech členů TAKu, není-li v těchto stanovách dále uvedeno jinak.  Rozhoduje prostou většinou přítomných členů a členů zastoupených na základě plné moci. Člena TAKu může na valné hromadě zastupovat pouze jiný člen TAKu.

** Návrh změny Stanov TAKu novým bodem (7) v Článku IV

Rada je ve zřetele hodných případech oprávněna požádat valnou hromadu o rozhodnutí hlasováním per rollam prostřednictvím elektronické komunikace.  V takovém případě valná hromada rozhoduje při dodržení kvóra dle článku IV, odst. 3, prostou většinou hlasujících členů.  Uzávěrka hlasování může být nejdříve 10 dnů od jeho vyhlášení.

Rada má novu hromadnou adresu. Pokud tedy bude kdokoliv chtít cokoliv Radě sdělit, stačí poslat zprávu na tuto emailovou adresu – rada@takpraha.cz a zprávu dostanou všichni radní.

V pondělí 25. 4. 2022 bude Velká Rada. Vedoucí, či zástupci Tras, rezervujte si termín a přijďte v 18:30 hodin do již známé hospůdky Pivní bar v Blanické 28, Praha 2 Vinohrady.

Příspěvky pro rok 2022 ve výši 250 Kč můžete platit bankovním převodem na TAKový účet č. 2000317496/2010, kde variabilním symbolem bude 2022xx  (xx je dvoumístné číslo Trasy). A ve zprávě pro příjemce příjmení všech platících. Případně je možné platit hotově na členské schůzi TAKu.


STANE SE

5. Herakleidy se budou konat v pátek 22. 4. 2022 ve večerních hodinách v Praze. Tímto vás na ně zveme. Jedná se o fyzicky nenáročný večer plný her, soutěží a kvízů. Navíc se celý odehrává v restauraci. Kapacita místa v restauraci je 36 účastníků! (K 24. březnu přihlášeno 25 lidí.) Ti, co se rádi baví a soutěží, se mohou přihlašovat zde: herakleidy.tak23.cz. Pořadatelé Saša Fuchs T23, Jirka Valda T26, Saša Fuchs T13, Márvn T23

  • Nepotřebuješ žádné speciální znalosti, jen hrát v duchu fair-play s nasazením a bez internetu.
  • Jídlo a pití není třeba řešit, akce se bude konat v restauraci.
  • Počítejte s drobným vstupným do 100 Kč. Budeme vybírat na místě.
  • Kapacita sálu je omezená na 36 účastníků, tak se svou přihláškou neváhej.

 23. – 24. dubna bude Zahájení cyklosezóny, hlaste se Lence Borgesové.

 V pondělí 25. dubna se u mohyly na Bílé Hoře uskuteční tradiční oslava svátku jara a Jiříků spojená s hrou v kuličky a konzumací osobně přinesených pamlsků a nápojů. Okolo 16. hodiny zve Jiří Navrátil T16.

 64. Stezka – Českým rájem, 11. – 15. 5. 2022. Zakončení – Zakončení v areálu atletického stadionu Ludvíka Daňka, Skálova 207, Turnov – mapa. Ředitelem Stezky je Tomáš Svoboda T1, k pomocnému pořadatelství se přihlásila Osmnáctka.

** Cena TAK 130 Kč, NeTak 190 Kč, vlak 70 KčŘádný termín přihlášení Stezky do 30. 4. 2022

** Tabu noclehy
** Platby Tras organizátorům
** Plakát Stezky v pdf ke stažení a k tisku

 Rezervujte si víkend 27. – 29. 5. 2022 pro návštěvu Keblan a několikrát odložený 2. ročník Orientačního běhu.
Milí TAKoví přátelé, informace o blížícím se orientačním běhu v Keblanech jsou tady! Vítání jsou všichni – jednotlivci i rodiny s dětmi, staří i mladí, ale hlavně všichni s chutí se potkat, podívat se na keblanskou louku a možná si i trochu zazávodit. TAK se neváhejte hlásit!
Přihlašování a další info », formulář, prosím, vyplňte do 24. 4. 2022.
Spaní ve vlastních stanech / hamakách / pod širákem na louce či v lese.
Termín: pá 27. – ne 29. 5. 2022
Místo: TAKová louka u Keblanského potoka mezi Nesmění a Keblany
Cena: 400 kč/200 kč děti 3-15 let. V ceně sobotní oběd a večeře, materiál pro závod, ceny pro vítěze. Snídaně, ostatní jídlo a pochutiny jsou na vás. Vezměte si prosím dost vody na pití, nevíme, v jakém stavu bude po zimě studánka.
Příjezd je možný od pátku odpoledne/večera. Pravděpodobně hospoda u Pupků v Nesměni a pak třeba táboráček na místě. Pokud chcete dorazit až v sobotu, prosím do 10:00, kdy se začne startovat.
Prosím vyplňte ve formuláři trasu běhu, kterého se chcete účastnit. Díky tomu budeme moci tisknout jen potřebný počet map.

16. CJT 2021, foto Ivan Fridrich

 17. Cesta jenom tam 19. – 21. srpna 2022. Přátelé starých vláčků, přípravy na výlet historickým motoráčkem M131 zvaným Hurvínek, trochu pokročily. Vyslyšeli jsme přání mnohých účastníků minulých CJT a prodloužili letošní Cestu o půlden, vyjedeme tedy už v pátek po poledni. Navzdory tradičnímu názvu akce přivezeme cestující i zpět. Letošní trasa povede směrem na jihozápad. V plánu je v pátek cesta do Klatov, v sobotu jízda po šumavských lokálkách – krásnou horskou tratí do pohraniční stanice Železná Ruda-Alžbětín (Localbahnmuseum Bayerisch Eisenstein), zpět přes Špičák (vycházka k Čertovu jezeru a oběd) a se zastávkou buď v Domažlicích nebo některé chodské obci až k rybníku Sycherák. Nedělní program se ještě vymýšlí. Trasa bez záruky, výluky můžou vše změnit. Oba noclehy budou v kempech. Celou cestu bude v motoráku dobré točené pivo, hudbu budeme mít vlastní. Bude-li nás dost, pojedeme opět s vlečňákem. Vzhledem k delší cestě bude letos jízdné o něco dražší, 850 Kč (členové TAKu a děti) a 900 Kč (ostatní). Přihlásit se můžete už teď  na email ivan.fridrich(at)post.cz a zaplatit zálohu 400 Kč na účet 104641136/0300, var. s. 131, do zprávy „CJT a jméno”. Do konce června je záloha vratná. Hlaste se, ať vidíme, jaký je zájem.  Ivan Fridrich T15.


INFORMACE


STALO SE

 Shnilá jízda 11. – 13. 3. 2022 na Nových hutích u Klostermannů.

plakát 49. bálu v tiskové kvalitě lze stáhnout

  Ohlédnutí za posledním bálem – Bál „Česká Beseda“ 2020 se uskutečnil, vydařil se a líbil se. Hurá!!!

Od počátku, kdy se na listopadové schůzi rozhodlo o jeho uspořádání na toto téma, jsme se s Pavlem potýkali se spoustou překážek. Především jsme nevěděli, jestli vůbec má cenu bál organizovat, protože epidemické restrikce platné v té době nám to neumožňovaly. Hrozilo tedy, že to bude zbytečná práce. Pak jsme obtížně hledali někoho, kdo s námi nacvičí předtančení. To se nakonec povedlo krátce před tím, než jsme plánovali začít s nácvikem. Jenže jsme zase neměli sál na předtančení. I to se povedlo zajistit na poslední chvíli, takže jsme mohli začít. Covid si však nevybírá a podařilo se mu v průběhu nácviku vyřadit půlku naší sestavy, takže jsme přišli o dva nácviky. Kromě toho jsme stále měli málo lidí na předtančení. Potřebný počet se povedlo doplnit asi 2 týdny před bálem. Pak jsem se dozvěděl, že náš osvědčený kameraman Pavel Chour z důvodu nemoci nemůže přijít. Přesvědčil jsem tedy Janu Vorlovou, aby to za něj natáčela. Co čert nechtěl, dostala Covid a musela zůstat doma. Všechno už vypadalo skoro růžově, veškeré restrikce byly zrušeny a všechno jsme měli zajištěno. Ale aby těch problémů nebylo málo, tak dva dny před konáním bálu mi volal kapelník z kapely, která nám měla hrát, že mají mezi sebou Covid a že nemohou přijít. To byla infarktová situace, protože během dvou dnů jsme museli sehnat někoho jiného. Díky Veronice Jiravové se podařilo náhradu sehnat i dokonce za ten směšně nízký peníz, který jsme v rozpočtu plánovali a chtěli za hudbu dát.

Foto Petr Kříž

Největší nervy jsme ale měli s tím, jestli na bál přijde dostatečný počet lidí. Veškeré náklady za jeho uspořádání (tedy pronájem tanečního sálu, pronájem sálu na nácvik, návrh vstupenek a plakátů, zaplatit choreografa a zaplatit hudební produkci, tisk plakátů plus další související drobné výdaje) totiž musíme uhradit z výtěžku za prodej vstupenek.

Ještě krátce před konáním bálu to vypadalo, že přijde pouze nějakých 100 až 110 lidí (včetně nás předtančujících). Naštěstí se díky alarmujícím mailům se počet o něco zvedl. Přesto jsme se ale na plánovaný počet nedostali a skončili ve značném mínusu.

Mysleli jsme si, že po dvou letech půstu způsobeného epidemií bude mezi lidmi o tuto společenskou akci velký zájem. Bohužel, opak byl pravdou. Určitě do počtu účastníků opět zasáhl Covid, který sedl na některé lidi. Jenže i když termín bálu byl znám už od začátku listopadu, tak dost lidí, kteří na bál chodili pravidelně, dalo přednost jiným aktivitám. Zřejmě se bál už okoukal a tolik netáhne nebo se naše zájmy mění nebo už stárneme natolik, že nejsme schopni přijít se aspoň pobavit. Vtírá se mi tedy otázka – má cenu organizovat bál příští rok? Bude o něj zájem?

I přes všechny tyto překážky se bál uskutečnil bez jakýchkoliv problémů, vydařil se a líbil se. Všichni zúčastnění říkali, že hudba byla vynikající a že takovou jsme snad ještě neměli. Díky tomu, že nás bylo méně, tak na parketu bylo dost místa k tanečním kreacím. Všechno tedy vyšlo. Dokonce jsme pro úvod do samotného bálu měli profesionální hlasatelku Stáňu Dufkovou!

Chtěl bych rozhodně poděkovat všem, kteří nám při organizaci bálu pomáhali. Už po několikáté nám prodej vstupenek perfektně zajišťovala Lenka Borgesová. Díky ní jsme měli přehled o tom, kolik nás bude. Sál pro nácvik předtančení nám pomohla zajistit Andrea Jiravová. Jirka Bubeníček nám provedl návrh vstupenek a plakátu (po kolikáté už to bylo, Jirko?). Tisk plakátů zase zajistil Franta Hrstka. Nácvikem nás s velkým citem a přátelským pochopením výborně provedla Eva Vlčková. Velký dík především ale náleží všem, kteří na bál přišli, ale i těm, kteří si vstupenku vědomě koupili s tím, že na bál nepřijdou, a tak nás cíleně sponzorovali. A takhle bych mohl v děkování pokračovat donekonečna stejně, jako děkují herci při předávání Oskarů. Snad jsem na nikoho zapomněl.

S vědomím Rady jsme na bále ještě uspořádali finanční sbírku na pomoc Ukrajině. Celkem se vybrala úctyhodná částka 3600 korun. To jsme nečekali a všem dárcům děkujeme za solidaritu. Tuto částku předáme Radě a ta ji pošle společně s darem TAKu (pokud bude na mimořádné Valné hromadě v dubnu schválen) na určený účet.

Letošní bál „Česká Beseda“ se uskutečnil, vydařil se a líbil se. Pokud pomohl zlepšit náladu všem zúčastněným, tak splnil svůj účel.

Za nás oba organizátory Jirka Klíma.


ZE SPOLEČNOSTI

V pátek 25. března odešel na věčnou Stezku dlouholetý člen Čtrnáctky, kamarád a muzikant Radek Chloupek. Parte »

Monika Snítilová T20 absolvovala 6. března Vasův běh ve Švédsku – závod na 90 km klasicky s účastí přes 15 000 lyžařů. V kategorii Ženy 40+ doběhla Monika na 720. místě z 2072 s časem 8:26:27. V celkovém pořadí byla 7319. Gratulujeme!

INZERCE

ZÁPIS ZE SCHŮZE