Turistický akademický klub byl založen roku 1963 v Praze

Poradníky

Poradník 2022-10

MOTTO

Kdyby některý diktátor dostal do své moci naše neukázněné, nestydatě velké slunce – už by nikdo slunce nespatřil. [Gabriel Laub]

ZPRÁVY Z RADY

 Rada zve na členskou schůzi TAK, která bude v pondělí 3. října 2022 od 18 hodin, Tyršův dům, 2. patro, posluchárna č. 1.

 Rada vyzývá zájemce o pořadatelství podzimní 65. Stezky 2023, hlasovat o pořadateli by se mělo v říjnu! Návrhy zasílejte na emailovou adresu Rady.

  Rada vyzývá další zájemce o organizaci bálu 2023, v říjnu by se mělo hlasovat o tomto historickém podniku TAKu. Bál to bude jubilejní, padesátý. První se konal v roce 1972 v Belvederu. Jeden ředitel – Jarda Mašek – podrobně seznámil auditorium schůze v září se svou představou na téma „Folklorní dědictví“, sál má zamluven na 14. 4. 2023.

Do třetice vyzývá Rada zájemce o pořádání jarní Stezky a půl. Jako pořadatelky se nabízejí Soňa Vašicová 17 a Lenka Borgesová 18 v termínu 12. – 14. 5. 2023 s podtitulem „Matky jedou na Stezku“ (14. května je totiž den matek).

STANE SE

  Výstup na Velký Blaník se bude konat v termínu 7. – 9 . 10. 2022. Propozice dostanou tradiční účastníci. Pořádá Vláďa Švejda 10.

 Zakončení cyklosezóny bude v Klubu lávka Chocerady 15. – 16. 10. 2022. Čtyřiatřicet platících je rozděleno v pokojích – akce připravena. Monika a Karel Moravcovi 16.

V pátek 11. listopadu, letos datum krásně vyšlo, bude Martinská tancovačka na tradičním místě v hotelu Svornost, Dolní Počernice. Vzhledem k nestabilní ekonomické situaci si každý hladovec objedná jídlo sám podle nabídky hotelové kuchyně.
Navazujeme na předchozí posvícení. V současné době konzumaci nenabízíme my, ale Svornost od 18 h (dle jídelníčku, kachnička prý bude). Rezervačenky budou po 100 korunách k mání na na slezině Jedničky 17. 10. v Minigolfu Děkanka po 18 hodině. Dále na schůzi TAKu 3. 10. nebo u Ivanky Stulíkové přes telefon či e-mailem istulikova(at)seznam.cz. Prosím, rozšiřte tuto pozvánku na Trasách. Těšíme se opět na společnou zábavu se zpěvem a tancem. Pavel Stulík 1.

V pondělí 19. prosince bude v kapli U Apolináře koledování pod taktovkou Jedničky.

 3. – 5. února 2023 bude 45. Spanilá jízda, pravděpodobně na severu ČR.

INFORMACE

V roce 2023 slaví TAK 60 let od založení. V minulosti jsme o výročích pořádali výjezd či koncert, nebo oboje. Také jsme nechávali vyrobit různé pamětní předměty, tácky, samolepky, reflexní pásky, propisky… Má někdo další nápady a podněty? Piště je, prosím, Radě.

STALO SE

Cyklovýlet do Polabí 3. Skoro to svádí k tomu, abych ty cyklovýlety do Polabí namyšleně nazval jako „tradiční“, protože to už byl potřetí. Jenže ve srovnání s jinými akcemi je tento pouze v plenkách. Podle reakcí na první dva i na tento výlet se akce ale opět vydařila, píše Jirka Klíma 2. Celý článek…

Hry bez hranic, čili 44. lesní hry se konaly třetí zářijový víkend v tom nejnemožnějším počasí. Naštěstí při štvanici nepršelo a mezi jednotlivými dešťovými mraky dokonce i vysvitlo slunko. Ale zima byla.
Tábořiště bylo od vlakové stanice bohužel vzdáleno nejkratší možnou cestou 8 km po silnici. Pohodové lesní hry tedy začínaly štvanicí dlouhou 23:2=11,5 km. Proto jsem zařídila, že do tábora budou odvezeny všechny batohy. Bohužel jsem při balení psaníček – 120 nápověd – udělala jednu chybu, čímž si kamarádi trasu prodloužili o cca 3 km. Ale po třetí kontrole měli nabídku celou štvanici zkrátit cca o 3 km, čehož zase všichni využili. Budiž jim provolána sláva, že mi plísnili jen málo a že po sobotním chutném obědě na vše zapomněli.
Po snídani se hry trochu těžkopádně rozběhly, ale to už jsem v kuchyni vařila další a další desetilitrové hrnce čaje a oběd a večeři a… Jednotlivé soutěže, které jsem zahlédla byly krátké, úderné a taky legrační. Názvy, například Ledoborec, Prasátka vrací úder nebo Zpupná lady, mluví za vše.
Odpoledne jsme roztopili veliká kamna v letní kuchyni a bylo jasné, kde bude večerní táborák. Na louce bylo mnoho jezírek, takže i večerní štafetu jsme modifikovali do suchého prostředí pod střechou. A pak už byla parádní muzika skoro do pěti do rána. Neděle proběhla bez zaznamenáníhodných událostí, po obědě proběhlo tradiční vyhlášení výsledků a tradiční koupel pořadatelů. Fotoalbum Sýce, kam mohou účastníci LH přidávat svoje fotky a doplnit tím album.

ZE SPOLEČNOSTI

Wickie Ryvolová 4 s Vaškem Lomičem 4 a spol. byli v Tanzanii, kde mj. pozorovali migraci pakoní. Zprávy a fotky na 4kovém webu.

INZERCE

ZÁPIS ZE SCHŮZE

 TAKovou schůzi v Tyršáku vedl Hasič

– Představila se nová členka TAKu Jolana Křížová/t2

– o 65.Stezce (podzim 2023) se bude hlasovat na listovadové schůzi – Rada má dva návrhy

– 50. TAKový bál – duben 2023

Hlasovalo se o dvou návrzích

~ Ozvěny folkloru (Jarda Mašek) 12 hlasů

~ Starci na chmelu (Veronika Jiravová) 18 hlasů

– Martinská tancovačka – 11.11 ve Svornosti

PaS měl rezervačenky po 100Kč. Hlašte se a plaťte, pokud nebude do konce října aspoň 50 přihlášených, bude akce zrušena

– 45. Spanilá jízda 3.-5.2.2023

Ustředění v Polsku, hejtmani dolaďují akci

– Poslední slanění bude na Hrubé Skále

*** STALO SE

** 3. Cyklopolabí – JiKli/t2

viz Poradník

*

** 44. Hravé Lesní hry

původních 23km kanadské štvanice se ukázalo býti 13km, ale i to možná někomu připadalo dost

*

** Cesta jenom tam

byla ještě dodatečně chválena

*

*** CHYSTÁ SE

*

** 45. Lesní hry – září 2023

hledá se pořadatel

*

** 60. výročí založení TAKu

na příští schůzi bude sděleno, zda bude na jaře koncert a na podzim výjezd

Posílejte Radě nápady na lokalitu pro ca 100 lidí

*

** Valná (nevolební) hromada

Posílejte Radě nápady na lokalitu

….. A TO BYLO SKORO VŠE