Turistický akademický klub byl založen roku 1963 v Praze

ČlánkyStalo se 2023Ze společnosti

Opustila nás Libuška Kánská …

Líba pracovala dlouhá léta na operačním sále v Zemské porodnici u Apolináře.
V areálu porodnice je i křestní kaple sv. Kříže, která za totality sloužila coby
skladiště nepotřebného nemocničního materiálu. Díky iniciativě a neúnavnému
úsilí naší Libušky se v roce 1992 začala kaple za pomoci dobrovolníků (z
Nohybu, 1.trasy a zaměstnanců VFN) vyklízet, byly renovovány úžasné varhany.
Kaple, zneuctěná několikaletým používáním jako skladiště, byla znovu vrácena
původnímu účelu vysvěcením při bohoslužbě, kterou celebroval kardinál
Miloslav Vlk.
A od tohoto roku (1992) organizuje 1.trasa každoročně vánoční zpívání koled
za zvuků Béďou Novákem bravurně ovládaných varhan a za účasti dalších
TAKových lidiček, jejich dětí a vnoučat.
Líba byla dlouhodobě vážně nemocná, ale přesto dokázala dodávat energii a
vzorově se starat o manžela Vláďu, který na tom byl jeden čas zdravotně hodně
špatně.
Citováno z písemných vzpomínek „Jak to všechno začalo“ samotné Líby:
„V roce 2022 ( po dvou letech pauzy kvůli covidu ) jsem znovu zažila tu zvláštní
atmosféru, kdy mi tekly slzy při prvních koledách, které jsem si zpívala sama pro
sebe…“
Libunko za všechno velký dík…

2.října 2023
za trasu 1. Ivana Stulíková