Turistický akademický klub byl založen roku 1963 v Praze

Články akceČlánky různéPojďme si povídat

Tři otázky pro TROJKU: Vratislav nebo Konrád?

Letos jsem trávil silvestrovské radovánky (a část novoročních) s pivem Konrád, rodákem našich libereckých kamarádů. A z Liberce a okolí je také část Trojkařů, tedy oslovuji především je. Jako hrdého uživatele přezdívky „Sběratel neužitečných informací“ mne samozřejmě zajímalo, proč se ve Vratislavicích nevystavuje pivo pod původní značkou Vratislav, ale pod novou značkou Konrád? Začal jsem ve Wikipedii a našel:

…25. května 1998 najednou došlo z rozhodnutí tehdejších zahraničních majitelů k uzavření pivovaru a k propouštění jeho zaměstnanců. Po dvou letech se ale opět ve Vratislavicích začalo pivo vařit, když česká společnost Hols odkoupila od původních majitelů zdejší nemovitosti a technologické vybavení. Protože však původní obchodní značka („Vratislav“) zůstala v majetku původních majitelů, začali noví vlastníci vratislavického pivovaru vařit své pivo pod značkou „Konrad“.

Dávný host Trasy 12, můj bratranec Jirka Waltr (s Jeníčkem a Mařenkou má společné pouze příjmení) a znalec v oboru patentového vlastnictví mi vysvětlil, že lze prodat budovu, zařízení a výrobky, tam vyráběné, a přitom si ponechat ochrannou známku. Pro mne je to doklad, jak vzdálená je logika právníka od logiky obyčejného smrtelníka.

Protože ale žiji v této zemi již osmé desetiletí, udivilo mne, jak mohli zdejší Němcobijci dopustit, že nová značka zdejšího piva nese jméno místního rodáka Konráda (Slepičky) Henleina. Toho nacistického padoucha, učitele tělocviku a zemského vůdce NSDAP. O kterém nám ve škole soudružky učitelky vyprávěly jenom samé ošklivé věci a mnozí moji vrstevníci ani nic jiného o nějakém sudeťákovi slyšet nechtějí a nemohou.

Pro sebe jsem si tedy sestavil následující vysvětlení a budu rád, když mi znalci libereckých reálií vysvětlí, jak to bylo doopravdy.

Tak tedy:

Vstup do nového (20.) století oslovilo město Maffersdorf přejmenováním na původní Vratislavice. Většina místních ale byli Němci, takže se starodávné německé označení vesnice (…Dorf), vedle republikového označení Vratislavice, udrželo až do konce války, když už se o žádnou vesnici dávno nejednalo. Pro české reálie a obhajitelnost nové značky místního piva tedy zbývá následující řešení.

Původní jméno obce, shodné s původní značkou piva, odkazuje na prvního majitele či zakladatele VRATISLAVA. Zda je tím myšlen kníže Vratislav I (*?888 +921) nebo Vratislav II kníže a později první český král (*1033 +1092), to by mne zajímalo a protože jsem vysvětlení nikde nenašel, je to moje PRVNÍ OTÁZKA pro místní znalce.

Současná značka piva odkazuje buď na místního rodáka (viz výše) nebo na dávného Přemyslovce KONRÁDA. Také těch bylo několik. Konrád I Brněnský (*1035 +1092), bratr Vratislava II., nejprve údělný kníže brněnského údělu a po bratrově smrti v roce 1092 nakrátko český kníže. NeboKonrád II Znojemský (* ? +1161), případně jeho syn, Konrád II Ota (*1139 +1191), moravský markrabě a později český kníže. Tento Ota se ve spleti nejrůznějších Přemyslovců dobře pamatuje, protože při svém tažení do Itálie zemřel v Neapoli na mor. Kvůli transportu ostatků musel být posmrtně uvařen! Měkké části Konrádova těla byly pochovány v benediktinském klášteře v Monte Cassino, kosti byly později převezeny do Prahy. Na kterého z těchto Konrádů se značka piva odkazuje, to je moje DRUHÁ OTÁZKA pro místní znalce.

Nemohu ale vyloučit, že jak u Vratislava, tak u Konráda se může jednat o nějakého jiného nositele těch jmen, kteří třeba nemají s Přemyslovci vůbec nic společného. A to je moje TŘETÍ OTÁZKA.

Tak vás, milí trojkaři, prosím o případnou odpověď na mé Tři otázky pro Trojku.

Za případné odpovědi předem děkuji.

Pepik Beran

Mezitím se sešlo dokonce několik odpovědí:

V kostce: 

1) pivovar i se značkou koupili majitelé Staropramenu a výrobní areál i zařízení zničili, ale značku si ponechali

2) nový majitel areál i výrobu obnovil, ale původní značku použít nemohl

3) zda se název obce odvíjí od Přemyslovce Vratislava II, to vylučují. Jisto ale je, že slavná panovnická dvojice Břetislav a Jitka měla několik neméně slavných synů. Kromě Vratislava II, také Konráda, zvaného Brněnský. 

Bylo to jistě velice odvážné, že si někdo v zemi rozvášněných němcobijců dovolil založit značku piva, vyráběného ve Vratislavicích, stejným jménem, jaké nosil nejslavnější zdejší rodák – Konrád Slepička (Henlein).

Ale když už jsem po těch Konrádech pátral, nalezl jsem v českých dějinách jiného pozoruhodného Konráda. 

Konrád II Ota (*1139 +1191) moravský markrabě a později český kníže. Tento Ota se ve spleti nejrůznějších Přemyslovců dobře pamatuje, protože při svém tažení do Itálie zemřel v Neapoli na mor. Kvůli transportu (kontaminovaných) ostatků musel být posmrtně uvařen! Měkké části Konrádova těla (a zřejmě i ten vývar) byly pochovány v benediktinském klášteře v Monte Cassino, kosti byly později převezeny do Prahy.

Takže na ty mé tři otázky (shodou okolností pouze dva) Trojkaři již odpověděli. A bylo by tedy nadbytečné ten můj dotaz znovu opakovat. Každopádně jsem si, díky tomuto pátrání, opět uvědomil, jak příjemné je (alespoň pro mne) sbírání neužitečných inforamcí. A kam až se při tom člověk může dostat. Pokud třeba někomu ten mok nechutná, může jej (ten mok) odkazovat na vývar, uložený u benediktýnů.

Prostě až budete potřebovat nějakou neužitečnou informaci, obraťte se na Pepu Berana. 🙂

PS: Odkaz z redakce webu – Kudy z nudy 🙂