Turistický akademický klub byl založen roku 1963 v Praze

Za ještě větší slávu TAK

2009

Monika Moravcováza dlouholeté pořádání cyklistických akcí – Tykolka a Zakončení cyklosezóny
Karel Moravecza dlouholeté pořádání cyklistických akcí – Tykolka a Zakončení cyklosezóny
Rudolf Mrázza vymyšlení a následné pořádání již 9. ročníku Shnilé jízdy
Ondřej Šimůnek a tým 30. Lesních herza originální přístup k jejich organizaci – několik scének na různých místech v Praze a Soběslavi
Mirka Fridrichováza mnoho grafických návrhů odznaků pro TAK
týmu pořadatelů Pantakových herza jejich reinkarnaci
redakční radě Almanachuza vydání 3. Almanachu TAK

2008

Jiří Bendlza dlouholetou péči o přívěsný vozík a placení poplatků za něj
Miroslav Dvořákza dlouholeté vedení revizní komise a kontakt s KČT
Ivan Fridrichza pořádání akce Cesta jenom tam
Ivan Šimůnekza starost o distribuční server a péči o internet
Soňa Vašicováza nevšední aktivitu při výběru příspěvků TAK
Jana Vorlováza vedení Poradníku a péči o webové stránky TAK

2007

Veronika jiravováza podnikavost a elán, se kterým realizuje všechny své nápady pro TAK
Ladislav Hlavatýza odvedenou dlouholetou práci pro TAK
Josef Brzákza odvedenou práci pro TAK v průběhu dvanácti letého předsednictví a za organizování Stezek … a půl

2006

Trasa 12za zorganizování první zahraniční Stezky v roce 2005 a za to, že se iniciativně ujala pořádání Stezky letošní

2005

Petr Řehákza údržbu databáze, pravidelné aktualizace a tisk adresářů členů TAK
Jana Vorlováza iniciativní chopení se TAKových webových stránek a výrazné zlepšení jejich úrovně jak po vizuální tak obsahové stránce

Napsat komentář