Turistický akademický klub byl založen roku 1963 v Praze

Články

Lesní hry 2006

Lokohrátky 15. – 17. 9. 2006

Řídící výbor akciové společnosti LokoHrátky

  • Kateřina Hlavatá Odbor vnitřní a vnější komunikace (O27) generálního ředitele ČD
  • Veronika Jiravová – Odbor krizového řízení a bezpečnosti (030) náměstka generálního ředitele ČD pro dopravní cestu
  • Petr Misík – Koordinátor průřezových činností generálního ředitelství ČD
  • Monika Misíková – Odbor ochrany životního prostředí (O28) náměstka generálního ředitele ČD pro dopravní cestu
  • Michal Režný – Odbor stragie a informatiky (O26) generálního ředitele ČD
  • Václav Řehák – Odbor stragie a informatiky (O26) generálního ředitele ČD
  • Tomáš Souček – Technická ústředna Čerských drah (TÚČD) náměstka generálního ředitele ČD pro dopravní cestu
  • Václav Votruba – Inspektorát bezpečnosti železniční dopravy (O18) náměstka generálního ředitele ČD pro nákladní dopravu
  • Dvacítka

Napsat komentář