Turistický akademický klub byl založen roku 1963 v Praze

Poradníky

Poradník 2022-01

Vydáno pouze pro vnitřní potřebu TAK
IČO: 00199214, účet č. 2000317496/2010
Sídlo: Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1
Elektronická pošta: tak.praha@email.cz
Pokladník: Stáňa Donthová, e-mail: sdonthova(at)seznam.cz
Poradník: Jana Vorlová, e-mail: vorlovaj(at)gmail.com

Setkání v době covidové

MOTTO

Každý posudek je celkové nebo částečné porovnání dvojího systému údajů – systému člověka posuzovaného a systému člověka posuzujícího. [Boris Vian]


ZPRÁVY Z RADY

Rada na členskou schůzi TAK, která bude v pondělí 10. ledna 2022 od 18 hodin, Tyršův dům, 2. patro, posluchárna č. 1, přičemž je potřeba dodržet aktuální vládní pandemická nařízení pro eliminaci nákazy Covid-19.

Členské příspěvky pro rok 2021 dosud nezaplatili Halovský Mirek a Plavcová Hana. Částku 400 Kč (250 příspěvky + 150 Kč penále) mohou zaplatit obratem platbou na účet č. 2000317496/2010 či v hotovosti po dohodě komukoliv z Rady. Pokud nezaplatí do výroční valné hromady (14. 2. 2022) bude jim ukončeno členství.

Je těžké odhadnout, jaká pandemická opatření budou platit v pondělí 14. února 2022, každopádně Rada TAK připravuje Výroční volební valnou hromadu. Bude se konat v restaurací U Boudů, Mírová 66, Praha – Kolovraty. Nebojte se složité dopravy, přímo u restaurace staví autobus vypravený od metra Háje ve špičce co čtvrthodinu. Všechny informace k cestě budou přiloženy k pozvánce na VVVH.


STANE SE

 Spanilá jízda v Beskydech bude 4. – 6. 2. 2022.

 Výroční volební schůze TAK se uskuteční v pondělí 14. 2. 2022.

 Herakléidy budou snad na jaře.

 25. března bál 2022 – Česká Beseda, bude v Domovině. Pořádají Jirka Klíma 2 a Pavel Stulík T1.
Na předtančení nám momentálně schází jeden pár k tomu, abychom do České besedy naplnili tři celé formace. Pokud byste se někdo chtěl k nám připojit, tak se mi prosím urychleně ozvěte. Nácviky začnou 19. ledna a budou pravidelně každou středu od 19 hodin. Místo konání by měla být osvědčená Základní umělecké škola na Jižním městě (Křtinská ), kam jsme chodili doposud, ale za předpokladu, že nám umožní přístup (protiepidemická opatření). To bychom se měli dozvědět ještě tento týden. Pokud ne, tak máme v záloze náhradní řešení. Jirka Klíma T2

 64. Stezka 11. – 15. 5. 2022. Zakončení – Zakončení v areálu atletického stadionu Turnov. Ředitelem Stezky je Tomáš Svoboda T1, k pomocnému pořadatelství se přihlásila Osmnáctka.

Rezervujte si víkend 27. – 29. 5. 20222 pro návštěvu Keblan a několikrát odložený 2. ročník Orientačního běhu. Bližší informace budou následovat na jaře podle aktuální situace. Formát víkendu bude velmi podobný prvnímu ročníku. Poběží se závod po mapě Keblanského potoka a bude více variant tras pro všechny věkové i obtížnostní kategorie. Stejně jako posledně záleží na každém, zda to pojme sportovně či společensky. Budeme se na vás těšit na konci května. Za organizační team: Jenda, Anička, Míma, Rom a Popi.


INFORMACE

** Cesta jenom tam 2022 – další z tradičních akcí má svůj termín, již po sedmnácté bychom mohli vyrazit na cestu v Hurvínkovi 20. a 21. srpna, termín je zatím předběžný, ale patrně zůstane ten srpnový, protože v červnu je hodně akcí a v srpnu nikoli.

** Mirek Prokeš vyhrabal v archivu ČT24 z roku 2018 šoty z recesistických akcí a sestavila z nich půlhodinový pořad Sranda musí být. Od té doby ho pouští každého Silvestra, loni od 23:30 hodin. V pořadu je od 2:56 min. zařazen i šot z našeho Karnevalu v Riu de Lucerna 1987. Tehdy byl samozřejmě v hlavních zprávách.

Pětková chalupa na Benecku, foto Blanka Chvojová

STALO SE

** Mikulášské výlety nějaké byly. Patnáctka navzdory všemu měla Mikuláše se čtrnácti účastníky (z T15 byli jen tři) na Benecku. Z posbíraných ohlasů se velmi povedl – muzikantů bylo osm a Mikuláš přišel.

** Koledování U Apolináře bylo kvůli pandemii covid-19 zrušeno.

** Vánoční vycházky mělo několik Tras, vím o Jedničce, Čtyřce, Třináctce a Čtrnáctce.

** Stříbrnou harfu v hlubokých krčských lesích se pokusila oživit Andrea Jiravová Čapková T3. Bohužel zájem o tuto akci byl velmi malý, takže vzhledem k tomu, že jsme se plynule přihlašovali a odhlašovali, byli jsme nemocní nebo zdraví a tak jsme odjížděli, váhali jsme a nevěděli jak na tom budeme, tak když to Andrea dala všechno dohromady, tak jediná jistota byla Helenka Švachová T12. Proto bylo romantické setkání  Stříbrná harfa zrušeno. A Helenka byla pozvána na večeři do Pivovarské restaurace v Uhříněvsi. Nakonec ale byli u Andrey a Petrofova doma pod buky, taktéž v Uhříněvsi. A přišel ještě Šéfíček z T12.

Zimní průchod dolinami Slovenského ráje v roce 1965, foto Bedřich Pavlík

** Silvestry proběhly jistě u více Tras. Dvanáctka tradičně slavila 12. 12. v Rokytnici. Sice v komorní sestavě, zato se sněhem a lyžováním. Třináctka oslavila příchod nového roku v Penzionu pod Pralesem v Zátoni na Šumavě od 29. prosince do 2. ledna 2022. Ve stejném termínu pobývala Čtrnáctka v Turistické ubytovně Slavoj Velké Pavlovice, kde kromě návštěv sklípků navštívila též čtyři rozhledny v Modrých horách Pavlovicka.


ZE SPOLEČNOSTI

Ve věku 78 let odešel 24. 12. 2021 na věčnou Stezku zakládající člen páté Trasy a také z doby pravěku TAKu v pořadí druhý jeho pokladník Jirka Koláček. Všichni, kteří jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Na fotce ze slavné TAKové akce Zimní průchod dolinami Slovenského ráje v roce 1965 stojící zcela vpravo.

Luboš Kyncl T7

V neděli 26. prosince 2021 zemřel po krátké nemoci (covid) ve věku 73 let Luboš Kincl ze Sedmičky, dlouholetý aktivní a veselý člen Trasy, náš trasový básník, textař skupiny Eldorado, účastník Stezek a sportovních akcí. Naposledy jste jej mohli vidět v píseckém letním kině s deklamací vlastního textu v trasové soutěži. Bude nám moc chybět. kdo jste jej znali, vzpomeňte. Vlasta Hyksa 7


INZERCE

**

ZÁPIS ZE SCHŮZE

**Lednovou schůzi vedl Hasič

***STALO SE
Bylo několik zmíněno několik akcí: Horooddíl +T7 na běžkách, PaS zmínil běžkování na Šumavě a Andrea zmínila T3, která běžkovala u Dobřívi na Rokycansku. V „různém“ bylo vzpomenuto zrušené Stříbrné harfy se závěrečným posezením, jakož i několika Silvestrů a vánočních vycházek (T4 Pohořelec-Kampa, T15 z Jarova ke hrobu neznámého vojína…) trasových i Fénixích… Zrušené Koledování u Apolináře si t1 vynahradila v Minigolfu

***CHYSTÁ SE
**BÁL19. 1. začíná nácvik předtančení
** SPANILKA se chystá. Uvažuje se i o zavítání na Slovensko, byť v tuto chvíli netušíme, zda tam budou otevřeny občerstvovny
** Valná Hromada „volební“ – pondělí 14. 2. v 18 h bude U Boudů v Praze-Kolovratech (bus Škola Kolovraty, vlak Praha-Kolovraty) Podrobnosti později, přičemž únorová „standardní schůze“ tradičně nebude
** SCHNILKA 11. – 13. 3. 2022 RuM připravuje  o5 Novou Huť a okolí, podrobnosti budou v Poradníku
** 64. STEZKA 11. – 15. 5. nic nového. Zakončení na Atletickém stadionu Ludvíka Daňka
** Orientační „běh“ v Keblanechrezervujte si termín 27. – 29. 5. 2022
** CESTA JENOM TAM iFri zvažuje vyjet v pátek po poledni se dvěma kempy a s o něco vyššími náklady

…a to bylo skoro všechno